Drukuj

W profilaktyce szkód związanych z piciem alkoholu przez młodzież istotne znaczenie mają nie tylko systematyczne i pogłębione zajęcia z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, ale również kampanie społeczne zaadresowane albo do ściśle określonych grup i środowisk społecznych albo do tzw. szerokiej opinii publicznej, mające wsparcie medialne.

W ciągu ostatnich 4 lat w ramach realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przeprowadzone cztery duże, ogólnopolskie kampanie edukacyjno-profilaktyczne przygotowane i koordynowane przez Agencję.

 

1. Akcja profilaktyczna - SONDA 21
Realizacja: wiosna 1996 roku

Cele

Zbadanie opinii młodzieży na temat podwyższenia do 21 lat granicy wieku, który uprawnia do zakupu napojów alkoholowych.

Program polegał na przeprowadzeniu spotkania z młodzieżą zakończonego wypełnianiem kart do głosowania z dwoma pytaniami:

 1. Czy byłbyś za wprowadzeniem w Polsce zakazu zakupu alkoholu przez osoby poniżej 21 roku życia ?
 2. Czy w swoim życiu rodzinnym doświadczyłeś przykrych sytuacji w związku z piciem alkoholu przez bliskich, o których trudno Ci będzie zapomnieć ?

Zasięg

W 1.540 szkołach podstawowych i średnich 500 wolontariuszy przeprowadziło zajęcia w 10.500 klasach. Programem objęto około 200.000 uczniów w wieku 13-17 lat. Wyniki sondażu relacjonował na bieżąco Program 1 Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio.

Efekty

Skonfrontowanie rzeczywistych postaw i opinii młodych Polaków z obiegowymi przekonaniami o dążeniu nastolatków do swobody w zakresie picia alkoholu. Wyniki głosowania zebrano i obliczono w skali całego kraju:


 

2. Kampania profilaktyczna - CHROŃMY MŁODOŚĆ
Realizacja: jesień 1996 roku

Cele

Zasięg

Efekty


 

3. Wakacyjna akcja profilaktyczna - RADOŚĆ BEZ ALKOHOLU - WAKACJE BEZ RYZYKA
Realizacja: lato 1998 roku

Cele

Zasięg

Efekty


 

4. Kampania profilaktyczno-edukacyjna "Alkohol kradnie wolność"

Cele kampanii:

Organizator

Organizatorem, pomysłodawcą i koordynatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy przygotowywaniu kampanii korzystaliśmy z wiedzy i wsparcia kadry Profesjonalnej szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej, instruktorów programu profilaktycznego dla młodzieży "Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków" oraz "Noe", pracowników Instytutu Psychologii Zdrowia oraz specjalistów od reklamy i działań public relations.

Realizatorzy

Realizatorami kampanii są:

Miejsca realizacji kampanii

Kampania została przewidziana jako interaktywne przedsięwzięcie ogólnopolskie. Od ilości osób włączających się w kampanię, ich zaangażowania i pomysłów zależeć będzie jej przebieg. Bazą dla kampanii są:

Przekazy

Zasięg i efekty kampanii

W kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Alkohol kradnie wolność wzięło udział:
750 ambasadorów
10 000 animatorów.

Przeprowadzonych zostało:
20 000 debat dla młodzieży
2 000 debat dla dorosłych.

Uczestnikami debat było:
500 000 młodzieży
(250 000
dziewcząt i 250 000 chłopców)
43 000 dorosłych
(26 000
kobiet i 17 000 mężczyzn).


Do kampanii włączyło się:
188 stacji radiowych
108 stacji telewizyjnych
i ponad 300 tytułów prasowych.

 1. Zainteresowanie kampanią, zaangażowanie osób dorosłych i młodzieży w jej realizację, dwukrotnie przekroczyło planowane rozmiary.
 2. Realizacja kampanii w setkach miejscowości pozwoliła zintegrować działania profilaktyczne i przyczyniła się do tworzenia rzeczywistych, lokalnych koalicji profilaktycznych.
 3. Niekomercyjne zaangażowanie wielu lokalnych mediów podniosło świadomość rozmiarów picia alkoholu przez młodzież.
 4. Młodzież wysoko oceniła atrakcyjność przekazów i materiałów edukacyjnych przygotowanych do kampanii (filmy, plakaty, ulotki, naklejki).
 5. Uczestnicy debat zdecydowanie wyrazili brak akceptacji dla łamania prawa przez tych, którzy sprzedają młodzieży alkohol oraz tych, którzy go reklamują, a także domagali się bardziej zdecydowanych i surowych interwencji w tej sprawie.
 6. Zarówno młodzież, jak i dorośli, podkreślali potrzebę lepszego porozumiewania się w rodzinie jako niezbędnego warunku zmniejszania zagrożeń związanych z piciem alkoholu i innymi ryzykownymi zachowaniami.
 7. Zdaniem większości uczestników działania zainicjowane kampanią powinny być kontynuowane, a w szczególności:
  • rozwój systemu "Pomarańczowej Linii",
  • zwiększanie ilości i jakości przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach,
  • podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu,
  • zaostrzenie kontroli sprzedawców napojów alkoholowych.

Wyniki głosowania po zakończeniu debat

Aprobata dla działań zmniejszających występowanie szkód związanych z piciem alkoholu przez młodzież

 

młodzież

 

dorośli

 1. Uczenie młodzieży odmawiania picia alkoholu w sytuacji nacisku innych osób.
 2. Uczenie młodzieży umiejętności pokonywania trudności życiowych bez picia alkoholu.
 3. Uczenie młodzieży umiejętności pomagania kolegom, którzy mają problem z piciem alkoholu lub braniem narkotyków.
 4. Uczenie rodziców umiejętności rozmawiania z dzieckiem i udzielenia mu wsparcia w trudnych sprawach.
 5. Udzielenie konsultacji i wsparcia dla rodziców, których dzieci się upijają.
 6. Tworzenie miejsc do zabawy i wypoczynku bez alkoholu.
 7. Udostępnianie możliwości do prowadzenia zdrowego stylu życia.
 8. Podwyższenie wieku uprawniającego do zakupu alkoholu do 21 roku życia.
 9. Konsekwentne i sprawiedliwe karanie tych, którzy łamią prawo zakazujące reklam alkoholu w Polsce.
 10. Egzekwowanie od sprzedawców napojów alkoholowych przestrzegania prawa co do zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat.

 

Aprobata dla wprowadzenia współodpowiedzialności sprzedawcy za szkody spowodowane przez pijanego nieletniego, któremu sprzedał alkohol

 

młodzież

 

dorośli

 

Podziękowania:

Organizatorzy składają specjalne podziękowanie instytucjom, które udzieliły wsparcia i współpracowały w realizacji kampanii:

Agencja Reklamowa Hager
TVP 1
Polskie Radio program 3
Gazeta Wyborcza
Lucent Technologies
TP S.A.
Alaris Communication
Agencja Reklamowa OVO
Sejmowa Komisja Zdrowia
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Fundacja ETOH

oraz tysiącom osób, których bezinteresowne zaangażowanie doprowadziło do sukcesu kampanii.


 


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA
PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA
"NIE TRUJ SIĘ"

 

Ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem "Nie truj się" została przygotowana z inicjatywy sejmowej Komisji Zdrowia przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Onkologii - Instytut. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie adresowane do młodzieży, w którym organizatorzy starają się zwrócić uwagę młodych ludzi nie tylko na szkody zdrowotne i społeczne spowodowane piciem alkoholu i paleniem papierosów, ale również na ryzyko związane z obecnością tych substancji w codziennym życiu oraz ich "chemiczną naturę".

W realizacji tego przedsięwzięcia uczestniczyła również agencja reklamowa HAGER POLSKA, która podjęła się przygotowania koncepcji kreacyjnych na zasadach non profit.

W ramach przygotowań do rozpoczęcia kampanii organizatorzy zorganizowali kilka debat z młodymi ludźmi. Podczas tych spotkań dyskutowano z młodzieżą nad formą i treścią materiałów przygotowywanych do kampanii "Nie truj się", zastanawiano się nad bohaterami telewizyjnych clipów oraz ich zasadniczym przesłaniem.

Istotą kampanii "Nie truj się" jest przekonanie młodych ludzi, że alkohol i tytoń, które tak często kojarzone są przez nich z radością i zabawą, mogą być również źródłem osobistych dramatów i rodzinnych tragedii.

Kampania jest adresowana i będzie realizowana wśród młodzieży szkolnej wszystkich gimnazjów w kraju. Została zainicjowana rozesłaniem do około 5 700 istniejących gimnazjów pisma zawierającego informację o planowanej kampanii "Nie truj się" oraz ankiety pełniącej rolę zarówno formularza zgłoszeniowego do udziału w kampanii, jak i źródła informacji o samym gimnazjum (m.in. liczba uczniów, liczba klas, rodzaj prowadzonych działań profilaktycznych). Informacje te pomogły nam w przygotowaniu materiałów edukacyjnych do kampanii "Nie truj się", a w przyszłości pozwolą nam realnie zaplanować dalsze działania profilaktyczno-edukacyjne dostosowane do potrzeb polskich szkół. Na nasze pismo odpowiedziało około 3 800 gimnazjów, co stanowi około 70% wszystkich gimnazjów w kraju. Do tych szkół w pierwszej kolejności zostaną bezpłatnie przekazane pakiety materiałów edukacyjnych - "walizka" profilaktyczna zawierająca m.in.:

Kampania przebiegać będzie dwutorowo. Rozpocznie się 14 stycznia 2001 roku nurtem medialnym. W tym dniu na antenie I Programu TVP, która objęła patronat medialny nad kampanią, wyemitowany zostanie cykl spotkań z wychowawcami, specjalistami z zakresu profilaktyki, rodzicami oraz uczniami gimnazjów. TVP rozpocznie również emisję przygotowanych specjalnie na tę okazję spotów edukacyjnych zaadresowanych do młodzieży.

W przekazach medialnych wykorzystywanych w kampanii jej twórcy odwołują się do mitów i porzekadeł związanych z piciem i paleniem, głęboko zakorzenionych w polskiej obyczajowości, doskonale znanych i obecnych w aktualnych zachowaniach młodzieży. Taką stylistykę mają również spoty telewizyjne oparte na kontraście pomiędzy popularnymi młodzieżowymi powiedzeniami i dramatyczną historią z życia nastolatków.

Organizatorzy kampanii proponują także szeroką dyskusję na temat zjawiska picia alkoholu i palenia papierosów przez nastolatków w różnych programach telewizyjnych, np. "Rower Błażeja" - TVP PR I, "Jazda kulturalna"- TVP PR II, "Nocne rozmowy" i inne.

Zasadniczym nurtem kampanii będą różnorodne działania aktywizujące młodzież i rodziców, zainicjowane przez grona pedagogiczne szkół, w oparciu o zaprezentowane powyżej "walizki" profilaktyczne.

Gimnazjalistom chcemy zaproponować coś specjalnego, a mianowicie konkurs na scenariusz spotu edukacyjnego dotyczącego problemów związanych z piciem alkoholu i paleniem papierosów. Na podstawie najlepszego scenariusza zostanie zrealizowany profesjonalny spot telewizyjny, będący kontynuacją kampanii.

Cała kampania będzie również prezentowana i komentowana na naszej stronie internetowej.

Tu możesz uzyskać materiały graficzne używane w Kampanii:

WLEPKI
Format: PDF (otwierany przez program Adobe Acrobat Reader).
Rozmiar: 136kB (spakowana ZIPem) Ładuj

PLAKAT
Format: PDF (otwierany przez program Adobe Acrobat Reader).
Rozmiar: 53,4kB (spakowana ZIPem) Ładuj

Jeśli nie posiadasz Acrobat Reader'a, możesz go pobrać tutaj:
Adobe Acrobat Reader, wersja darmowa