Drukuj

FYFA jest wspólną inicjatywą krajów członkowskich. Jej celem jest analiza i wypracowanie standardów dotyczących powiązań pomiędzy sportem a profilaktyką, prowadzących do ograniczenia picia alkoholu i upijania się przez młodych ludzi. Więcej informacji dostępnych jest na stronach:


https://www.fyfaproject.eu 
https://www.facebook.com/fyfaproject