PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Standard: Etapy pracy terapeutycznej z osobami z syndromem DDA:

I. Diagnoza:
Ø nozologiczna,
Ø psychologiczna,
Ø dla celów psychoterapii (zależy od podejścia, w którym pracuje terapeuta).
 
Proponowany schemat procesu diagnozowania:
a. etap wstępny:
Ø Pierwszy kontakt (zebranie podstawowych danych o pacjencie, omówienie kontekstu skierowania, badanie i wzmacnianie motywacji do zmiany)
Ø Wstępna diagnoza syndromu DDA;
Ø Konsultacja psychologa klinicznego;
Ø Konsultacja lekarza psychiatry;
Ø Opcjonalnie diagnoza prawna lub/i socjalna (gdy mamy do czynienia z osobą w kryzysie).
b. etap zasadniczy:
Ø Diagnoza psychologiczna;
Ø Poszerzona diagnoza psychiatryczna (w miarę potrzeb).
 
II. Kwalifikowanie do terapii.
Odbywa się w ramach kontaktu indywidualnego:
Ø Podsumowanie dotychczasowych informacji i omówienie diagnozy nozologicznej i psychologicznej;
Ø Przedstawienie pacjentowi oferty terapeutycznej:
o Określenie podstawowego celu terapii
o Planowanie terapii (formy, zakres i czas trwania),
o Omówienie organizacji terapii.
Ø Zawarcie kontraktu z pacjentem.
 
III. Praca psychoterapeutyczna.
Ø Terapia indywidualna;
Terapia grupowa (psychoedukacja, treningi, psychoterapia grupowa);
Ø W uzupełnieniu oferty możliwa jest też terapia małżeństw i par oraz grupy rozwoju osobistego.
 
IV. Podsumowanie i zakończenie terapii.
 
 
opracował:
Zespół Ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ds. Pomagania Osobom z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika
w składzie:
Dorota Jabłońska,
Marzena Kucińska,
Grażyna Schirmer – Rychlicka,
Zofia Sobolewska – Mellibruda,
Krzysztof Gąsior,
Rajmund Janowski,
Agnieszka Litwa - Przewodnicząca Zespołu.
 
Kraków, luty 2008.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie