Drukuj

Diagnoza w świetlicy socjoterapeutycznej w systemie edukacji

Diagnoza w świetlicy socjoterapeutycznej środowiskowej prowadzonej przez organizację pozarządową


Podręcznik do narzędzi kwestionariuszowych do oceny jakości pracy świetlic, opracowany w ramach Badania dotyczącego efektywności i jakości pomocy oferowanej przez świetlice socjoterapeutyczne, zrealizowanego przez EDBAD – pracownię doradczo-badawczą Macieja Mroczka na zlecenie PARPA w ramach NPZ 2016-2020. (narzędzia kwestionariuszowe str.179 – 211 raportu)