Drukuj

Adaptacja i walidacja testu AUDIT do warunków polskich

Istnieją różne narzędzia wstępnego i wczesnego rozpoznawania problemów alkoholowych, w tym uzależnienia. Obejmują one badanie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, jak również wzorców picia alkoholu oraz zachowań, które mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem niekorzystnych zmian zdrowotnych. Narzędzia te służą badaniom przesiewowym prowadzonych w różnych próbach ogólnej populacji w celu wczesnego rozpoznania zagrożenia problemami alkoholowymi i uzależnieniem (np. w pracy lekarza pierwszego kontaktu).

>>>>> Tu zobacz wiecej informacji na ten temat <<<<<