PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

MARZEC

Kobiety i alkohol

Wzrost spożycia alkoholu ma miejsce w sytuacji silnego stresora a pandemia niewątpliwie takim jest. Zwiększenie spożycia napojów alkoholowych jest szczególnie widoczne wśród kobiet, już przed 2020 rokiem odnotowywano wzrost spożycia w populacjach kobiecych. Zgodnie z otrzymanymi wynikami 80% badanych wskazało na spożywanie alkoholu przynajmniej 10 dni w miesiącu, 36,1% deklarowało fakt upijania się a 7% wskazywało na przewlekłe i ekstremalne upijanie się. Za definicję upijania się przyjęto fakt spożycia przynajmniej 4 porcji standardowych alkoholu przy jednej okazji przez kobiety i 5 bądź więcej porcji standardowych w przypadku mężczyzn.

Więcej informacji …

https://elemental.medium.com/why-alcohol-is-more-dangerous-for-women-f4a2a881af493

Mózg w procesie metabolizmu alkoholu

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na modelu zwierzęcym (myszy), mózg może być bezpośrednio zaangażowany w proces metabolizmu alkoholu. Pomimo faktu, że alkohol jest substancją powszechnie spożywaną od co najmniej 12 000 lat, nadal nie w pełni rozumiemy i jesteśmy świadomi jego działania na nasz organizm. Na myszach i próbkach ludzkiego mózgu poddano analizie działanie enzymu zwanego dehydrogenazą aldehydową (grupa enzymów, które katalizują utlenianie aldehydów) i odkryto, że może on rozkładać konkretny produkt uboczny metabolizmu alkoholu w mózgu, a nie tylko w wątrobie. Wyniki badania ukazały się na łamach magazynu Nature Metabolism.

Więcej informacji …

https://www.sciencealert.com/mice-study-suggests-alcohol-compound-directly-metabolizes-in-the-brain-not-the-liver

Neuroplastyczność mózgu a prenatalna ekspozycja na alkohol

W specjalnym wydaniu magazynu Brain Plasticity naukowcy pokazują, jak ekspozycja na alkohol wpływa na wiele aspektów neuroplastyczności mózgu. Neuroplastyczność to niezwykła umiejętność mózgu do modyfikacji i reorganizacji. Neuroplastyczność może zostać zaburzona pod wpływem ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, bądź poprzez indywidualne nadużywanie alkoholu. Jak potwierdzają dowody naukowe, rozwój i neuroplastyczność mózgu ma miejsce również po urodzeniu poprzez okres dojrzewania i przejście w dorosłość. W modelu zwierzęcym (myszy) ekspozycja na alkohol w okresie odpowiadającym pierwszemu i drugiemu trymestrowi życia płodowego człowieka, ma znaczący wpływ na neurogenezę. 

Więcej informacji …

https://content.iospress.com/articles/brain-plasticity/bpl200108

Cena alkoholu w Rosji

Ministerstwo Finansów w Rosji nie przewiduje podwyżki ceny alkoholu do końca bieżącego roku. Ponadto dodaje, że stawki akcyzy na alkohol oraz minimalne ceny detaliczne są corocznie indeksowane do stopy inflacji. Wcześniej gazeta Izvestia podała, powołując się na opinię ekspertów, że w 2021 roku ceny alkoholu mogą wzrosnąć od 4% do 15%. Eksperci nie wykluczyli wzrostu cen zarówno krajowych trunków, jak i alkoholi importowanych.

Więcej informacji …

https://tass.com/economy/1269803

Emocjonalny wpływ COVID-19 na kobiety

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie  National Pandemic Emotional Impact Report, kobiety w porównaniu z mężczyznami, zgłaszały większy i mocniejszy wpływ pandemii w zakresie ich produktywności, jakości snu, nastroju, poziomu zmartwień związanych ze zdrowiem i frustracji z powodu braku możliwości wykonywania dających im przyjemność czynności. Kobiety opiekujące się dziećmi poniżej 18 roku życia wykazywały wyższe wskaźniki klinicznie lęku w porównaniu z mężczyznami wychowującymi dzieci poniżej 18 roku życia, jak również kobietami bez małoletnich dzieci.

Więcej informacji …

https://www.health.harvard.edu/blog/women-alcohol-and-covid-19-2021040622219

Jednostkowe koszty wynikające z nadużywania alkoholu

Choć istnieją głosy mówiące o prozdrowotnym działaniu alkoholu, to  istnieje duża różnica między wypiciem okazjonalnego drinka a uzależnieniem. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) definiuje intensywne picie jako spożywanie ponad 15 porcji standardowych alkoholu tygodniowo w przypadku mężczyzn i 8 w przypadku kobiet. Jeśli zbliżasz się do tego limitu lub go przekraczasz, bądź świadom tego, jak nadmierne spożycie alkoholu może mieć wpływ na życie w wielu jego aspektach. Alkohol może doprowadzić do: negatywnych relacji z otoczeniem, problemów finansowych i ekonomicznych, osłabienia układu odpornościowego, zwiększenia ryzyka depresji, zaburzenie funkcjonowania poznawczego i trudności w podejmowaniu decyzji, problemów z przewodem pokarmowym, zwiększonego ryzyka chorób serca, oraz zaburzeń snu.

Więcej informacji …

https://medicalnewsbulletin.com/the-true-costs-of-excessive-alcohol-consumption/

Jak alkohol wpływa na Twoje ciało i zdrowie?

Ponad 85% dorosłych deklaruje fakt picia alkoholu. W 2020 roku spożycie alkoholu w Stanach Zjednoczonych wzrosło, a poziom spożycia wśród kobiet wzrósł o 41%. Alkohol jest wchłaniany przez błonę śluzową żołądka do krwiobiegu. Tam rozprzestrzenia się do tkanek w całym ciele. Alkohol dociera do mózgu w zaledwie pięć minut i zaczyna wpływać na organizm w ciągu 10 minut. Po 20 minutach wątroba zaczyna metabolizować alkohol. Średnio wątroba może metabolizować 1 uncję (30 ml) alkoholu na godzinę. Poziom alkoholu we krwi wynoszący 0,08 wymaga około pięciu i pół godziny, aby opuścić organizm. Alkohol pozostanie w moczu do 80 godzin, a w mieszkach włosowych do trzech miesięcy.

Więcej informacji …

https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/alcohol-and-the-brain

Jakie są dowody naukowe na wpływ alkoholu na raka piersi?

Większość literatury naukowej dowodzi, że spożycie alkoholu jest przyczynowo powiązane z wystąpieniem raka piersi, a wiele badań potwierdza zależność jaka jest między ilością spożywanego alkoholu a poziomem ryzyka raka piersi. Mówi się o zależności wynikającej ze zwiększenia spożycia o każde 10 gramów alkoholu dziennie. W głównych raportach Interagency Breast Cancer and Environmental Research Committee (IBCERCC) oraz Institute of Medicine (IOM) alkohol wymieniany jest jako znany i potwierdzony czynnik ryzyka raka piersi, a IOM podkreślił, że alkohol ma udokumentowane działanie rakotwórcze. W systematycznym przeglądzie literatury z kilku regionów półkuli północnej stwierdzono, że około 13% przypadków raka piersi zdiagnozowanych w Ameryce Północnej można przypisać spożyciu alkoholu, podczas gdy szacunki dla Europy wynosiły 20,6%  i dla Azji 11,5%.

Więcej informacji …

https://www.alcoholandcancer.eu/alcohol-and-breast-cancer

Australijski raport dotyczący FASD

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to trwałe zaburzenie fizyczno-psychiczno-poznawcze, któremu można w 100% zapobiec. Komisja senacka w Australii stwierdziła, że FASD nadal pozostaje tematem zbyt mało dostrzeganym i nagłaśnianym. Ponadto wyraziła potrzebę przeprowadzenia badań oceniających koszty ekonomiczne i społeczne związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Zgodnie z obecnymi danymi w Australii powszechność spożywani alkoholu w ciąży jest jednym z najwyższych w świecie. Przedstawiciele komisji senackiej podkreślili  również możliwości profilaktyczne przed jakimi stoją specjaliści pracujący z kobietami w ciąży, jak również kobietami w wieku rozrodczym. Wskazujący tym samym, że specjaliści Ci powinni informować kobiety i ich partnerów o szkodliwości picia alkoholu w ciąży. 

 Więcej informacji …

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportsen/024357/toc_pdf/Effectiveapproachestoprevention,diagnosisandsupportforFetalAlcoholSpectrumDisorder.pdf;fileType=application%2Fpdf

Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych przez kobiety będące w ciąży - w Ameryce i w Afganistanie

W dwóch bardzo odmiennych rzeczywistościach i kontekstach kulturowych, w Stanach Zjednoczonych i Afganistanie, kobiety w ciąży borykają się z powszechnie uniwersalnymi problemami wynikającymi z używania i nadużywania substancji psychoaktywnych jak i  szukania i / lub otrzymywania pomocy w związku z problematycznym ich używaniem. W obu krajach, jak i na całym świecie wiele kobiet, które mają zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych podczas ciąży i po jej zakończeniu, spotyka się z ogromnym piętnem i dyskryminacją, Jednak podobnie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak iw Afganistanie, kiedy kobiety otrzymują zintegrowaną opiekę medyczną i behawioralną w związku z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, one i ich dzieci mają bardziej zoptymalizowane możliwości osiągnięcia zdrowego życia.

Więcej informacji …

https://oxfordre.com/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-187

 

LUTY

Znaczy spadek spożycia alkoholu i palenia papierosów wśród nieletnich

W roku 2002 aż 61% nastolatków w wieku 15-17 lat, deklarowała sięgnięcie po pierwszego papierosa w wieku 13 lat bądź wcześniej, w porównaniu do 32,1% w roku 2018. Odnotowuje się znaczący spadek od 1998 odsetka nieletnich sięgających po alkohol bądź konopie. Odnotowano również spadek liczby dzieci prześladujących innych, a od 2010 roku spadła odnotowana aktywność seksualna. Powyższe dane pochodzą z raportu Irish Behaviour in School-aged Children, dotyczącego zachowań zdrowotnych wśród nieletnich (badania przeprowadzone w latach 1998-2018). W badaniu wzięło udział 15557 uczniów w wieku od 10 do 17 roku życia, uczących się w 255 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Irlandii.

Więcej informacji …

https://www.irishtimes.com/news/health/significant-drop-in-children-drinking-alcohol-and-smoking-new-study-shows-1.4504311

Nowe rekomendacje dotyczące spożycia alkoholu

Kanadyjskie Centrum ds. Używania Substancji i Uzależnień (The Canadian Centre on Substance Use and Addiction /CCSA), planuje rozpoczęcie prac nad nowymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej konsumpcji alkoholu (rekomendowanych ilości o niskim ryzyku szkód zdrowotnych). Dotychczasowe wytyczne dotyczące picia alkoholu o niskim ryzyku, zostały opublikowane w 2011 r., a ich celem było niesienie pomocy Kanadyjczykom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących picia alkoholu. Zgodnie z nowymi wytycznymi The Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA) , zaleca się spożywanie nie więcej niż 10 drinków (porcji standardowych)  tygodniowo dla kobiet i nie więcej niż 15 porcji standardowych dla mężczyzn tygodniowo przy czym nie więcej niż dwa – trzy drinki dziennie. Zgodnie z zaleceniami, Kanadyjczycy mający 24 lata bądź mniej nigdy nie powinni przekraczać dziennej dozwolonej dawki alkoholu. Badanie przeprowadzone przez Statistics Canada wykazało, że ¼ Kanadyjczyków deklaruje wzrost spożycia alkoholu podczas pandemii. Za główne powody zwiększonego spożycia alkoholu Kanadyjczycy podają stres, izolację i znudzenie.

Więcej informacji ….

https://vancouversun.com/news/new-drinking-guidelines-planned-for-2022

W ubiegłym roku wzrosła sprzedaż wina

W ubiegłym roku sprzedaż wina gwałtownie wzrosła, mimo faktu zamknięcia barów i restauracji.  Według Alcohol Action Ireland (AAI) od początku kryzysu wywołanego przez Covid-19, do irlandzkich domów  trafiają „oceany alkoholu”. Najnowsze dane opublikowane przez Revenue wskazują, że spożycie alkoholu wyniosło 10,06 litra na mieszkańca w 2020 roku, co oznacza spadek o 6 procent w stosunku do 10,78 litra spożytego rok wcześniej. Konsumpcja wina w 2020 roku wzrosła o 20% mimo faktu zamknięcia restauracji i barów. Odmiennie wygląda sytuacja dotycząca spożycia piwa, które spadło o 21%.

Więcej informacji …

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/wine-sales-surge-in-past-year-amid-bar-and-restaurant-closures-1.4507455

Analiza polityki alkoholowej na Litwie

Na Litwie obowiązują obecnie surowe nakazy dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, które obejmują ograniczenie godzin sprzedaży do 15:00 w niedziele i 20:00 we wszystkie pozostałe dni, a także zakaz reklamowania alkoholu. Jak twierdzą specjaliści, alkoholizm jest bardzo ważnym i poważnym problemem, dlatego też działania mające na celu jego zapobieganie muszą być wyważone i adekwatne. Celem prowadzonych działań jest analiza obowiązujących nakazów, aby zidentyfikować te, które są nieskuteczne by móc zastąpić je bardziej adekwatnymi.

Więcej informacji …

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1361983/alcohol-laws-in-lithuania-to-be-reviewed-says-parliament-speaker

Świadomość młodych ludzi o relacji – seks, alkohol, ciąża

Zgodnie z zebranymi danymi, młodzi ludzie nie dostrzegają zagrożenia jakie stoi za uprawianiem seksu pod wpływem alkoholu. Ponad połowa osób badanych deklaruje zakłopotanie rozmową na powyższe tematy i woli poruszać je wśród grona rówieśników, mając przy tym ograniczony dostęp do wierzy i rzetelnych informacji. Zgodnie z deklaracją 32% osób badanych miała w szkole zajęcia z seksuologii, ale aż 85% nie posiadało wiedzy dotyczącej ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu w ciąży, natomiast 84% nie miało żadnej wiedzy dotyczącej skutków upijania się. Tylko 45% ludzi młodych wie jak przygotować swój organizm pod kontem zdrowia przy planowaniu ciąży. Od początku pandemii 18% osób w wieku 16-17 lat uważa, że dostępność antykoncepcji pogorszyła się  a 10% tej grupy zaszła w ciążę.  

Więcej informacji …

https://nationalfasd.org.uk/riskybehaviour/

Zawody rzemieślnicze – bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu

Osoby wykonujące zawody rzemieślnicze, pracujące w handlu są bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu, zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez naukowców z the University of Liverpool. Zależność ta jest jednak odmienna w sytuacji kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych, które to są bardziej skłonne do nadużywania alkoholu. Powyższe zależności pochodzą z obserwacji zebranych z grupy ponad 100 000 osób w wieku od 40 do 69 lat. Otrzymane wyniki skłaniają naukowców do refleksji w zakresie zależności, jakie występują między predyspozycją do nadużywania alkoholu a wykonywanym zawodem. 

Więcej informacji …

https://www.inverse.com/mind-body/jobs-gender-alcohol-differences-explained

Konferencja Picie w ciąży: nauka i piętno

Profesor Khiara M. Bridges, profesor Caitlin Killian i dr Clare McCormack byli prelegentami podczas  konferencji Picie w ciąży: nauka i piętno, które odbyła się on-line 28 stycznia 2021 r. Seminarium zostało zorganizowane przez program Presidential Scholars in Society and Neuroscience Uniwersytetu Columbia a zapis z jego przebiegu można obejrzeć na YouTube.

Więcej informacji …

https://www.youtube.com/watch?v=pfFVrYgxvbo

Mobilna aplikacja dla młodych użytkowników

Aplikacja „Harbour” na telefon adresowana jest do użytkowników w wieku 18-29 lat i ma być pomocnym narzędziem w ocenie nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi (the University of Illinois Urbana-Champaign). Osoby młode często charakteryzuje wysoki poziom nadużywania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. Jednocześnie jest to grupa, która rzadko szuka specjalistycznej pomocy. W badaniu on-line wzięło udział 450 młodych dorosłych z czego 455 uczestników próby deklarowało niepokój związany z poziomem spożycia alkoholu przez bliskich znajomych, przyjaciół. Wyniki omawianego badania opublikowane zostały w the Journal of Medical Internet Research.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/uoia-mah030321.php

Nordycka i bałtycka strategia, dotycząca alkoholu i raka

Podczas spotkania, które odbyło się 25 lutego bieżącego roku, zarząd NordAN opracował - Nordycką i Bałtycką strategię, dotyczącą alkoholu i raka. Omawiany dokument zawiera cele i działania prewencyjne w zakresie chorób nowotworowych na nadchodzące lata. Zgodnie z dostępnymi danymi z kręgu krajów nordyckich i bałtyckich, tylko od 20 do 40 % populacji świadoma jest faktu rakotwórczego działania alkoholu. Badanie z 2020 roku przeprowadzone w Danii przez the Danish Cancer Society dowiodło, że tylko 22,2% populacji świadoma była faktu związku, jaki istnieje między nowotworami a piciem alkoholu. A tylko 9,6% wiedziało o ryzyku wystąpienia raka piersi a spożywania alkoholu. Wiedza na temat rakotwórczego działania alkoholu, jak również świadomość, że picie i palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, ocaliłaby wiele ludzkich żyć.

Więcej informacji …

https://nordan.org/nordic-and-baltic-charter-on-alcohol-and-cancer/

Coraz więcej kobiet w wieku podeszłym nadużywa alkoholu

Ilość spożywanego alkoholu może zwiększać się wraz z wiekiem. W przypadku kobiet, badacze dostrzegają tendencję do ucieczki w alkohol, jako zagłuszanie niezadowolenia z codzienności. Dwa lata temu, Dyrektor ds. Zdrowia publicznego w Kanadzie ogłosił, że kobiety zmierzają w kierunku samozagłady poprzez nadużywanie alkohol. W latach 2001-2017 odsetek przypadków śmiertelnych wśród kobiet, spowodowanych alkoholem wzrósł do 26% przy czym w przypadku mężczyzn było to 5%. Kobiety w przedziale wieku 55-64 lata stanowią najliczniejszą grupę pacjentek hospitalizowanych z powodu szkód wynikających ze spożywania alkoholu.

Więcej ….

https://broadview.org/older-women-drinking/

 

STYCZEŃ

Zakaz sprzedaży alkoholu w marketach

W Zimbabwe z uwagi na pandemię koronawirusa, zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obowiązuje również w supermarketach. Jak do tej pory zakaz ten obowiązywał od 5 stycznia bieżącego roku w pubach i barach. Dodatkowo by zapobiegać rozprzestrzenianiu się Covid 19, obowiązuje zakaz organizowania wesel, obrzędów religijnych z wyłączeniem pogrzebów, na których może być do 30 osób. Zgodnie ze statystykami w Zimbabwe odnotowano 19660 przypadków zakażenia wirusem a 468 osób zmarło. 

Więcej informacji …

http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/09/c_139654457.htm

Jeden drink dziennie zwiększa ryzyko nieregularnego bicia serca

Naukowcy poddali analizie stan zdrowia kardiologicznego i nawyków związanych z piciem alkoholu na próbie 108 tysięcy osób w wieku 24-97 lat w okresie 14 lat.  Zgodnie z otrzymanymi wynikami osoby, które wypijały równowartość 12 gramów alkoholu etylowego czyli 330 ml piwa, bądź 120 ml kieliszek wina, czy 40 ml wódki, były o 16% bardziej narażone na migotanie przedsionków niż abstynenci. Mianowicie jeden mały drink alkoholowy dziennie zwiększa ryzyko wystąpienia nieregularnego bicia serca, czyli stanu, który powoduje zawroty głowy i kołatanie serca oraz większe ryzyko udaru.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2021/jan/13/study-finds-one-small-alcoholic-drink-a-day-raises-risk-of-irregular-heartbeat

Zmiana DNA pod wpływem alkoholu

Chroniczne nadużywanie alkoholu może zmienić męskie DNA na okres trzech miesięcy po zaprzestaniu picia, czy też również w przypadku częściowego odstawienia alkoholu (National Institute of Mental Health and Neurosciences /NIMHANS). Badanie przeprowadzono na próbie 52 mężczyzn w przedziale wieku 21-40 lat, którzy poszukiwali pomocy specjalistycznej z powodu nadużywania alkoholu. W badaniu uczestniczyła również równoliczna grupa kontrolna. Badacze zaobserwowali między innymi występowanie zależności między ilością zmienionego DNA a wiekiem pierwszej inicjacji alkoholowej. W Indiach 29% mężczyzn w wieku 15-54 lata pije alkohol, w tym 12% pije codziennie a 41% raz w tygodniu. Wyniki badania opublikowane zostały w magazynie the American Journal of Medical Genetics.

Więcej informacji …

https://theprint.in/health/alcohol-abuse-can-change-male-dna-for-three-months-after-stopping-says-nimhans-study/604902/

Jak pierwszy lockdown wpłynął na poziom spożycia alkoholu

Raport opublikowany przez the University of Sheffield przedstawia dane dotyczące poziomu spożycia alkoholu w Anglii i Szkocji na początku pandemii Covid 19.  Zgodnie poczynionymi analizami, wzrost spożycia alkoholu w domostwach nie zrównoważył w pełni spadku spożycia w pubach i restauracjach w okresie pierwszego lockdown (marzec-czerwiec 2020). Ponadto, konsumenci napojów alkoholowych nie pili alkoholu wcześniej wciągu dnia, niż zwykli to robić wcześniej. Wyniki badania zleconego przez Public Health Scotland pokazuje, że spożycie alkoholu między marcem a czerwcem 2020 r. spadło, w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku. W badaniu uwzględniono również analizę zmian postaw wobec alkoholu, średniej ilości dni ze spożyciem alkoholu, ilością porcji standardowych w tygodniu i okazji do picia.  

Więcej informacji …

https://www.publichealthscotland.scot/media/2983/changes-in-alcohol-consumption-in-scotland-during-the-early-stages-of-the-covid-19-pandemic.pdf

Wzrost spożycia alkoholu w pandemii

Co czwarty konsument napojów alkoholowych zwiększył spożycie podczas lockdownu spowodowanego pandemią Covid 19. Badacze z University College London przebadali 30 tysięcy osób w okresie pierwszego lockdownu. Wzrost spożycia zaobserwowano szczególnie wśród kobiet z klasy średniej, które alkoholem chcą niwelować wywołany przez pandemie niepokój.

 Więcej informacji …

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9144995/One-four-drinkers-increased-alcohol-consumption-coronavirus-lockdown.html

Nowy raport Vital Strategies dotyczący zdrowia publicznego

Nowy raport Vital Strategies, globalnej organizacji zajmującej się zdrowiem publicznym ujawnia, jak przemysł alkoholowy, podobnie jak branża tytoniowa i paliw kopalnych, korzysta z miliardów dolarów, które otrzymuje w postaci zachęt finansowych i dotacji na alkohol od rządów i agencji rozwoju, aby zwiększyć swój zasięg i zyski. Działania te przyczyniają się do szerzenia negatywnych skutków związanych z konsumpcja alkoholu, takich jak choroby, uzależnienie czy przypadki śmiertelne. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował ponad 422 miliony dolarów w browary w Europie Środkowej i Wschodniej, regionie o jednym z najwyższych wskaźników szkodliwego picia i wysokiego odsetka chorób wywołanych nadużywaniem alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.statnews.com/2021/01/27/government-alcohol-subsidies-harmful-public-health/

Pytania w ciąży

Naukowcy odkryli dokładniejszą metodę pomiaru spożycia alkoholu w okresie prenatalnym (University of New Mexico Health Sciences Center).

W niedawno opublikowanym badaniu w magazynie Alcoholism: Clinical & Experimental Research, naukowcy z University of New Mexico wykazali różnice w odpowiedzi na pytania, w zależności od ich sformułowania. W badaniu uczestniczyło 121 ciężarnych kobiet w wieku 18-43 lata (próba badawcza - the Ethanol, Neurodevelopment, Infant and Child Health). Każda z kobiet w drugim trymestrze ciąży uczestniczyła w wywiadzie odpowiadając na pytania o szacowaną ilość alkoholu wypitego około miesiąc przed zajściem w ciążę, w tygodniach poprzedzających ostatnią miesiączkę i rozpoznania ciąży, jak również w okresie ostatnich 30 dni. Jak zauważyli naukowcy pytanie o spożycie alkoholu w okresie od szacowanej ostatniej miesiączki, zamiast bezpośredniego pytania o picie alkoholu„ w ciąży ”, może również przyczynić się do bardziej rzetelnej odpowiedzi. Naukowcy podkreślają, że potrzebne są dodatkowe badania, aby oszacować adekwatność i przydatność utworzonych krótkich pytań dotyczących alkoholu i ciąży. Co ważne to fakt, że kobiety ze wszystkich środowisk społeczno-ekonomicznych i etnicznych mogą być narażone na niebezpieczne spożywanie alkoholu w czasie ciąży.

Więcej informacji …

https://hsc.unm.edu/news/2021/02/prenatal-alcohol-questions-fasd.html

Alkohol i Ciąża – „Jeden drink”

W ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu ani momentu na jego spożycie.

Kampania the Alcohol. Think Again ‘One Drink’ jest wspólną inicjatywą the Mental Health Commission (MHC) and Cancer Council Western Australia. Spożywanie alkoholu w ciąży może spowodować poronienie, przedwczesny poród, wady wrodzone i różnorodne dysfunkcje u dziecka. FASD jest wiodącą przyczyną niegenetycznych zaburzeń rozwojowych w Australii, której można w 100% zapobiec. Szacuje się, że dotyczy 2% populacji dzieci w Australii. Ponad połowa populacji Australijek (58%) deklaruje świadomość występowania FASD. Z tego ¼ uważa, ze FASD powstaje wyniku spożywania dużych ilości alkoholu w ciąży. Mniej niż 1 na 4 (38%) wierzy, że małe ilości alkoholu mogą wywołać FASD u potomstwa. Cztery kluczowe przekazy kampanii mówią o tym, że: łożysko nie chroni dziecka przed alkoholem; każda ilość alkoholu spożywana przez matkę, trafia do dziecka; nie ma bezpiecznej ilości ani czasu na spożywanie alkoholu w ciąży; kobiety które są w ciąży bądź ją planują, powinny zaprzestać spożywania alkoholu. Przekaz kampanii adresowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 18-44 lat, którzy uznają konsumpcję niewielkich ilości alkoholu w ciąży, za dopuszczalną. Kampania rozpoczęła się 12 stycznia 2021 roku i potrwa do maja 2022 roku.

Więcej informacji …

https://alcoholthinkagain.com.au/

Styczeń miesiącem prewencji wad wrodzonych

Wady wrodzone są zmianami strukturalnymi dotyczącymi jednego, bądź większej ilości narządów. Powstają przede wszystkim w pierwszym trymestrze ciąży, podczas tworzenia się narządów i upośledzają prawidłowe ich funkcjonowanie. Zgodnie z danymi CDC, każdego roku w Stanach 1 na 33 dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi takimi jak wady serca, rozszczep wargi i podniebienia oraz rozszczep kręgosłupa. Takie czynniki jak uwarunkowania genetyczne, środowisko, postawy zdrowotne mogą wpływać na powstawanie wad wrodzonych u potomstwa. National Birth Defects Prevention Month, to okazja do poznania działań wpływających na zdrowie ciąży.

Więcej informacji …

https://www.marchofdimes.org/complications/january-is-national-birth-defects-prevention-month.aspx

Alkohol zaburza rozwój mózgu na całej linii życia

Badacze z Australii i Wielkiej Brytanii na łamach magazynu The BMJ, opisali wyniki badania wskazujące na wyróżnienie szczególnie podatnych na negatywne działanie alkoholu na mózg okresy życia. Wśród nich znalazł się okres dojrzewania, jak również wiek powyżej 65 roku życia. W krajach rozwiniętych około 10% populacji kobiet spożywa alkohol w czasie ciąży. Szczególnie zjawisko to powszechne jest w krajach Europy Wschodniej. Nadużywanie napojów alkoholowych w ciąży, może wywołać Spektrum Płodowych Zburzeń Alkoholowych (FASD) u dziecka, czyli zespół różnorodnych zaburzeń i dysfunkcji. Jak wykazuje analiza przypadków, nawet niewielkie ilości alkoholu podczas ciąży, mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Około 20% osób w wieku od 15 do 19 roku życia w krajach o wysokim poziomie ekonomicznym, deklaruje fakt okazjonalnego upijania się. Zjawisko to jest powszechniejsze wśród młodych osób zamieszkujących Europę niż Stany. W ramach przeprowadzonego badania wykazano również, że nawet umiarkowane spożycie alkoholu u osób starszych wiąże się ze znaczną utratą objętości mózgu. Dalsze badania wykażą, czy powstałe zmiany strukturalne przekładają się na upośledzenie czynnościowe.

Więcej informacji …

https://en.brinkwire.com/health/experts-advise-that-alcohol-impairs-brain-growth-and-dignity-from-the-cradle-to-the-grave/

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie