PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Wpływ genów na upijanie się przez nastolatki
Naukowcy z Londynu odkryli odmianę genu, który może wpływać na fakt upijania się przez nastolatki. Dwu-fazowe badanie przeprowadzono na myszach i nastoletnich chłopcach.
Badacze zaobserwowali, że gen RASGRF-2 odgrywa ważną rolę w tym, jak alkohol stymuluje mózg w wydzielaniu dopaminy, która odpowiada za subiektywne odczucie nagrody. Wyniki wcześniejszych badań wskazywały na role powyższego genu w zwiększonej predyspozycji do uzależnienia od alkoholu ale zależność ta, było dość niejasna.
Więcej informacji .....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/study-finds-possible-link-between-gene-variation-and-teen-binge-drinking?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=b015b65de4-JT_Daily_News_Synthetic_Marijuana&utm_medium=email

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych częstsze wśród osób z zaburzeniami psychicznymi
Na uzależnienie od substancji psychoaktywnych zdecydowanie bardziej narażone są osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym.
Średnio 17,5% osób z problemami psychicznymi i 22% osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi wykazywało predyspozycje do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przy czym w grupie osób bez problemów ze zdrowiem psychicznym procent ten wyniósł 5,8%.
Więcej informacji ....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/substance-abuse-much-more-likely-in-adults-with-mental-illness-report?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=b015b65de4-JT_Daily_News_Synthetic_Marijuana&utm_medium=email

Rola rodziców w kształtowaniu postaw dzieci wobec alkoholu i marihuany
Wyniki nowego badania wskazują, że kontakt i komunikacja rodziców z dziećmi, ma zdecydowanie większy wpływ na zapobieganie używaniu, czy ograniczaniu sięgania po alkohol i marihuanę, niż profilaktyczne działania szkolne. Badacze przeanalizowali dane zebrane z grupy badawczej liczącej ponad 10 tysięcy uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.
Więcej informacji .....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/parents-more-important-than-school-in-preventing-use-of-alcohol-marijuana-use?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=538ae1e9a7-JT_Daily_News_State_Drug_Monitoring&utm_medium=email

Uzależnienie od narkotyków, czy alkoholu może przyspieszyć wystąpienie udaru"
Naukowcy z Uniwersytetu w Cincinnati zaobserwowali, że w roku 2005 prawie połowa młody osób, które miały udar, była jednocześnie palaczami a co piąta osoba używała marihuany i kokainy. Zaobserwowano, że 13% osób po udarze, sięgało po alkohol bądź narkotyki dobę przed wystąpieniem udaru. Zgodnie ze statystykami w Stanach Zjednoczonych na udar każdego roku umiera prawie 130 tysięcy osób i choć ryzyko udaru wzrasta z wiekiem, to może on wystąpić również u osób młodych.
Więcej informacji ......"
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/abuse-of-drugs-or-alcohol-linked-to-stroke-early-in-life?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=ba7ac1e0cf-JT_Daily_News_U_S_Military_Working_on&utm_medium=email

Armia U.S. wprowadza nowe regulacje dotyczące spożywania alkoholu przez żołnierzy
Amerykańskie wojsko wprowadza szereg działań mających na celu zmniejszenie zjawiska upijania się żołnierzy. Powyższe kroki są odpowiedzią na opublikowany przez Instytut Medycyny raport, z którego wynika, że zjawisko upijania się żołnierzy, przez dekadę (od 1998 roku) wzrosło z 35% do 47%.
Wśród metod mających przeciwdziałać zjawisku upijania się zastosowano między innymi wykorzystanie alkomatów, ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych żołnierzom U.S. stacjonującym w Niemczech.
Więcej informacji ……
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/u-s-military-imposes-new-regulations-aimed-at-reducing-binge-drinking?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=43a6aac591-JT_Daily_News_U_S_Military_Imposes_New&utm_medium=email

Mieszkanie blisko knajp i barów może spowodować zwiększenie konsumpcji alkoholu
Wyniki nowych badań wskazują na zależność jaka występuje między miejscem zamieszkania a faktem nadużywania alkoholu. Mianowicie mieszkanie blisko barów i knajp, zdecydowanie zwiększa spożycie alkoholu. Naukowcy przeanalizowali wyniki siedmioletnich badań na grupie 55,000 mieszkańców Finlandii i doszli do wniosku, że osoby, które w między czasie przeprowadziły się bliżej knajp i barów, zwiększyły jednocześnie swoje spożycie alkoholu.
Więcej.....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/living-near-bars-may-increase-risk-of-heavy-drinking-study-suggests?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=91716d2ee4-JT_Daily_Almost_Half_of_Addiction_Counselors&utm_medium=email

Połowa osób z wirusem HIV pijąc alkohol rezygnuje z brania lekarstw

Zgodnie z wynikami badań, prawie połowa pacjentów z HIV pijąc alkohol nieregularnie przyjmuje leki. Badaniem objęto grupę liczącą 200 nosicieli wirusa HIV, przyjmujących niezbędne dla swego stanu zdrowia lekarstwa. Badacze twierdzą, że na fakt nieregularnego brania lekarstw może wpływać stan upojenia alkoholowego , bądź też przekonanie, że łączenie lekarstw z alkoholem prowadzi do toksycznych reakcji. Zgodnie z opinią naukowców, pominięcie wzięcia lekarstw jest zdecydowanie niebezpieczniejsze, niż fakt połknięcia ich po spożyciu alkoholu (dotyczy to wyłącznie przedstawionych w badaniu lekarstw).

Więcej ...........

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/half-of-hiv-patients-skip-medications-when-they-drink-alcohol?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=91716d2ee4-JT_Daily_Almost_Half_of_Addiction_Counselors&utm_medium=email

Wpływ alkoholu na mózg

Badanie przeprowadzone na szczurach dowiodło, że spożycie kilku drinków dniowo, negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Naukowcy z Rutgers University zaobserwowali, że dopuszczalny dla kierowców poziom alkoholu we krwi (0,08%) w Stanach Zjednoczonych, może negatywnie wpływać na tworzenie się komórek w mózgu. Wśród szczurów, które poddano działaniu alkoholu zaobserwowano zmiany w części mózgu zwanej hipokampem, odpowiedzialnej za przyswajanie nowej wiedzy i umiejętność zapamiętywania.

Więcej .....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/a-few-drinks-a-day-can-affect-brain-rat-study?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=f7052128ad-JT_Daily_News_Charging_into_Recovery&utm_medium=email

 

Wpływ operacji bajpasów żołądka na ilość spożywanego alkoholu

Wyniki nowego badania wskazują na zwiększone ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród osób, które operacyjnie zmniejszały objętość żołądka. Badanie przeprowadzone na grupie 132 kobiet i 23 mężczyzn, którzy przeszli operację bajpasów żołądka (zmniejszenie objętości żołądka) zaobserwowano wzmożone spożycie napojów alkoholowych. Zdania w powyższym temacie wśród naukowców są podzielone, gdyż jedni z nich sądzą, że poprzez operację bajpasów żołądka osoby uzależniony od jedzenia przenoszą swoje uzależnienie na alkohol, bądź jak twierdzą drudzy fakt zmniejszenia objętości żołądka powoduje szybsze działanie alkoholu (zatrucie organizmu) przy mniejszym jego spożyciu.

Więcej ....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/study-links-weight-loss-surgery-with-increased-risk-of-substance-abuse?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=2eba39a802-JT_Daily_News_Alcohol_Dependence&utm_medium=email

 

Niektóre grupy o niskim statucie, są bardziej narażone na nadużywanie alkoholu
Zgodnie z wynikami nowego badania, dorośli mieszkający w dzielnicach o niskim statucie społecznym i małych zarobkach, są na ogół mniej narażeni na nadużywanie napojów alkoholowych w przeciwieństwie do osób żyjących w sąsiedztwie dobrze usytuowanych ludzi. Wyjątek stanowią tu Afro-Amerykanie i Hiszpanie. Badanie przeprowadzone na grupie prawie 14 tysięcy dorosłych konsumentów alkoholu zaobserwowano, że mężczyźni rasy czarnej i kobiety rasy białej zamieszkujący dzielnice o niskim przychodzie, są bardziej narażeni na konsekwencje związane z piciem alkoholu, niż ich lepiej usytuowani rówieśnicy.
Więcej .....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/some-groups-in-low-income-neighborhoods-at-increased-risk-for-problem-drinking?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=d358a71b08-JT_Daily_News_Teens_in_Northwest&utm_medium=email

Walka z uzależnieniem od alkoholu, zmniejsza wydatki członków rodziny

Badanie przeprowadzone wśród 48 niemieckich rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu wykazało, że wydatki związane bezpośrednio z alkoholizmem członka rodziny zdecydowanie zmniejszyły się już po roku od podjęcia leczenia. Również znacznemu zmniejszeniu uległ czas, jaki do tej pory był niezbędny do opieki nad uzależnionym członkiem rodziny.
Więcej ......
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/treating-alcoholism-reduces-financial-burden-on-families-study-finds?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=ce4650d768-JT_Daily_News_Defining_The_Epidemic&utm_medium=email


Kalorie w alkoholu
Zgodnie z najnowszymi wynikami 19% Amerykanów i 6% Amerykanek dziennie dostarcza ponad 300 kalorii z napojów alkoholowych. Odnosząc się do danych USA Today ¼ społeczeństwa amerykańskiego sięga po napoje alkoholowe codziennie. Średnio w codziennej diecie Amerykanów 100 kalorii pochodzi z napojów alkoholowych (150 kalorii dla mężczyzn i 53 kalorie dla kobiet). Najwięcej kalorii pochodzących z alkoholu konsumują mężczyźni w przedziale wieku 20-39 lat, natomiast kobiety powyżej 60 roku życia konsumują najmniej kalorii pochodzących z napojów alkoholowych.
Więcej .....
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/many-americans-consume-large-number-of-calories-from-alcohol-study-finds?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=a316101524-JT_Daily_News_Officials_in_Colorado&utm_medium=email

Podatność na uzależnienie od alkoholu wśród studentek

Wyniki przeprowadzonego na Uniwersytecie Gorgia badania wykazały, że studentki , które pod wpływem przygnębienia i złego samopoczucia zachowują się nierozważnie, są bardziej podatne na nadużywanie napojów alkoholowych. Naukowcy przebadali grupę 319 studentek pierwszego roku, z czego 235 spożywało alkohol. Wszystkie uczestniczki wzięły udział w teście przesiewowym, w którym pytano o osobistą postawę wobec picia alkoholu. Wyniki badania wykazały, że studentki, które pod wpływem negatywnych emocji zachowywały sie pochopnie i nierozważnie, były bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu podczas pierwszego semestru nauki. Najbardziej narażone były te studentki, które stwierdziły, że aby zredukować odczuwanie złych emocji, sięgają po alkohol.

Więcej ......

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/study-links-stress-related-impulsivity-in-college-women-and-alcohol-dependence?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=61adb413e3-JT_Daily_News_Colorado_and_Washington&utm_medium=email

 

Ponad połowa śmiertelnych wypadków samochodowych miała miejsce pod wpływem alkoholu
Zgodnie z wynikami nowych badań aż 57% śmiertelnych wypadków samochodowych wiąże się z faktem prowadzenia pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Alkohol był najczęściej występującym czynnikiem ryzyka a za nim kolejno marihuana i środki pobudzające. Zgodnie z wynikami badań najczęściej pod wpływem alkoholu bądź narkotyków prowadzili mężczyźni i kierowcy jeżdżący w nocy.
Więcej……

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/more-than-half-of-fatal-car-crashes-involve-alcohol-or-drugs?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=e00c518cc3-JT_Daily_News_Marijuana_Legalization&utm_medium=email

 

Kary dla gospodarzy imprez, podczas których alkohol spożywają osoby niepełnoletnie

Coraz więcej stanów w USA wprowadza w życie prawa na mocy którego karą podlegają gospodarze, którzy na terenie swojej własności zezwalają na spożycie alkoholu przez osoby nieletnie. Właściciel posesji zostanie poniesie konsekwencje niezależnie od tego, kto podał alkohol nieletnim, oraz czy ktokolwiek poniósł szkody bądź obrażenia. Zgodnie z dotychczasowymi obserwacjami, domowe przyjęcia są często okazją dla osób nieletnich aby sięgnąć po alkohol i jednocześnie są to sytuacje, kiedy nieletni zaczynają się upijać. Systematycznie wzrasta liczba stanów, które wprowadzają powyższe regulacje prawne w życie.

Więcej....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/more-states-institute-%E2%80%9Csocial-host%E2%80%9D-laws-to-cut-down-on-underage-drinking?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=25cfff5153-JT_Daily_News_More_States_Institute&utm_medium=email

Rodzaj szkła z jakiego wykonane jest naczynie (kufel, szklanka itp.) wpływa na ilość wypitego alkoholu

Angielscy badacze zaobserwowali, że kształt szklanki/naczynia wpływa na percepcję i odmienne szacowanie ilości spożytego alkoholu. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, trudniej jest właściwie ocenić ilość spożytego alkoholu, jeśli alkohol znajduje się w naczyniu o nierównomiernym, nietypowym kształcie. W przypadku prostych szklanek, osoby badane prawidłowo wskazały te naczynia, które do połowy były napełnione piwem. Trudności w ocenie ilości napoju alkoholowego miały w sytuacji, kiedy znajdował się on w szklance, która rozszerzała się ku górze. Zgodnie z opinią badaczy powyższe utrudnienia w ocenie ilości alkoholu w szklance przekładają się także na nieprawidłowa ocenę ilości spożytego alkoholu usypiając tym samym samokontrolę.

Więcej .......

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/judging-alcohol-intake-more-difficult-if-you-drink-from-a-curved-glass?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=25cfff5153-JT_Daily_News_More_States_Institute&utm_medium=email

Ilość dziennie wypijanych drinków zwiększa prawdopodobieństwo wczesnego udaru

Zgodnie z wynikami nowego badania, osoby pijące trzy drinki i więcej dziennie narażają siebie na wystąpienie udaru w znacznie młodszym wieku, niż osoby nie nadużywające alkoholu. Wyniki przeprowadzonego we Francji badania pokazały, że z grupy 540, które miały udar, ¼ piła dziennie od trzech drinków w górę. Właśnie w tej grupie osób udar nastąpił średnio w 60 roku życia, podczas gdy w grupie osób nie nadużywających alkoholu średnia wieku wyniosła 74 lata. Nadużywanie alkoholu przyczynia się do poważniejszych w konsekwencjach udarów i zdecydowanie obniża granicę wieku ich wystąpienia.

Więcej .......

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/having-three-or-more-drinks-a-day-may-increase-risk-of-earlier-stroke?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=227efc8d6d-JT_Daily_News_Tobacco_Tax_Increase&utm_medium=email

 

Odwyk dla ciężarnych w Finlandii
W najbliższym czasie zapisy prawa finlandzkiego uprawnią lekarzy do przymusowego leczenia uzależnionych od alkoholu ciężarnych Finek. Obecnie ciężarne uzależnione od alkoholu bądź nikotyny mogą jedynie poddać się leczeniu w sytuacji, kiedy same uznają, że jest to niebezpieczne dla zdrowia.
Zgodnie z danymi finlandzkimi, kobiety w obecnie piją 6 razy więcej niż 40 lat temu. Każdego roku w Finlandii rodzi się 600 dzieci z płodowym zespołem alkoholowym, natomiast każdego roku 3 tysiące nienarodzonych dzieci narażonych jest na niebezpieczną ekspozycję alkoholu. Dodatkowo 6% kobiet, które mogą zostać matkami znajduje się w grupie nadużywających alkohol.
Więcej .....
http://yle.fi/uutiset/finland_moves_to_commit_pregnant_addicts/6304156

Zakaz palenia w barach i klubach może wpływać na poziom uzależnienie o d alkoholu

Zgodnie z wynikami badania, prawo zakazujące palenie papierosów w klubach i restauracjach (miejscach publicznych) może przyczynić się do zredukowania zjawiska uzależnienia od alkoholu. Badacze zaobserwowali wśród osób zakwalifikowanych do szkodliwie pijących napoje alkoholowe i zamieszkujących stany, w których obowiązuje zakaz palenia w klubach i restauracjach, że widoczny jest u nich wyższy poziom remisji, niż u osób mieszkających h w stanach, w których powyższy zakaz nie obowiązuje.

Zgodnie z zdanymi pochodzącymi z HealthCanal.com na dzień dzisiejszy zakaz palenia w miejscach publicznych obowiązuje w 29 stanach.

Więcej .....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/bans-on-smoking-in-bars-may-reduce-alcohol-abuse-study-suggests

Wpływ alkoholu na raka przełyku

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami zaprzestanie nadużywania alkoholu wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka przełyku. Nadużywania napojów alkoholowych zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka przełyku. Ryzyko wystąpienia raka przełyku zmniejsza się mniej więcej o połowę po 4-5 latach od zaprzestania nadużywania alkoholu. Zebrane wyniki dotyczące związku zachorowalności na raka przełyku przez osoby uzależnione od alkoholu, są zbiorem informacji z dziewięciu badań przeprowadzonych przez szwedzkich naukowców.

Więcej .....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/cutting-down-on-drinking-may-reduce-risk-of-esophageal-cancer?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=0ca9a65482-JT_Daily_News_Substance_Abuse_Among&utm_medium=email

Wyczynowy trening jak uzależnienie
Wyniki kilku ostatnio przeprowadzonych badań, wskazują na widoczną większą podatność lekkoatletów na popadanie w uzależnienia, zaburzenia jedzenia, czy popełnianie samobójstw. Zgodnie z opinią naukowców, wieloletni trening może być tak silnym uzależnieniem jak uzależnienie od heroiny, co może powodować u przechodzących na emeryturę lekkoatletów tendencję do depresji. Wyniki badań sugerują, że wśród idących na emeryturę lekkoatletów konieczne jest przystosowanie ich funkcjonowania do nowej rzeczywistości.
Więcej....

http://www.drugfree.org/join-together/addiction/retiring-olympic-athletes-may-be-at-risk-of-substance-abuse-studies-suggest

 

Zainteresowanie lekarzy uzależnieniem pacjentów od alkoholu
Zgodnie z wynikami badań, lekarze często nie dostrzegają problemów alkoholowych swoich pacjentów, jeśli ci w trakcie wizyty nie są pod wpływem alkoholu. Naukowcy przeanalizowali wyniki badań obejmujących grupę 20.000 pacjentów dotyczących oceny zasięgu problemów alkoholowych pacjentów przez pracowników służby zdrowia.
Więcej....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/alcohol-problems-often-missed-by-doctors-if-patients-not-intoxicated?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=f28f201e2c-JT_Daily_News_Lessons_From_Maine&utm_medium=email

 

Zmiany w prawie rosyjskim
Pod koniec lipca bieżącego roku w Rosji wprowadzono regulacje prawa w zakresie marketingu napojów alkoholowych. Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej poparła zapisy dotyczące całkowitego zakazu reklamy alkoholu na billboardach i plakatach (outdoor); w telewizji państwowej i prywatnej przez cały dzień; na pierwszych i ostatnich stronach w mediach drukowanych; w transporcie publicznym oraz w organizacjach sportowych, edukacyjnych i medycznych dla dzieci . Powyższe zmiany obowiązują od 23 lipca bieżącego roku, natomiast od 1 stycznia 2013 roku w Rosji zostanie wprowadzony całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych.
Więcej.....
http://en.gazeta.ru/news/2012/07/04/a_4663937.shtml

 

Facebook a reklamy alkoholu w Australii
Zgodnie z decyzją Australijskiej Rady Standardów Reklamy (The Austarlian Advertising Standards Board), wszystkie komentarze i informacje zamieszczone na stronie reklamowanej konkretnej marki alkoholu przez użytkowników Facebook wpisują się w wizerunek marki i kampanii reklamowej. Co za tym idzie wszystkie zamieszczone w ten sposób treści muszą być zgodne z obowiązującymi w Australii przepisami prawa. Obowiązkiem reklamodawcy i przedstawiciela marki jest stały monitoring treści jakie znajdują się na stronie reklamowej produktu na komunikatorze Facebook.
Więcej ....
http://www.eucam.info/eucam/home/news.html

 

Alkohol w Izraelu
Rząd izraelski poparł nałożenie kolejnych restrykcji na reklamę i marketing alkoholu. Co za tym idzie wszystkie reklamy alkoholu na billboardach i w środkach transportu publicznego zostaną zabronione, natomiast w mediach alkohol będzie mógł być reklamowany jedynie poprzez reklamę informacyjną, czyli taką, która nie będzie zachęcać do spożywania danej marki i nie zostaną w niej wykorzystane żadne hasła reklamowe, czy zdjęcia modeli.
Więcej....
http://www.eucam.info/eucam/home/news.html/1881/1859/israel-bans-alcohol-advertising-on-billboards-and-buses#p1881

Nowa Strategia alkoholowa w Wielkiej Brytanii
W marcu bieżącego roku Wielka Brytania wprowadziła w życie nową Strategię Alkoholową. Powyższy dokument podkreśla fakt narastającego problemu, jaki stanowi w UK upijanie się i spożywanie przez społeczeństwo coraz większych ilości alkoholu. Działania zaproponowane w dokumencie mają być wdrażane na forum lokalnym i narodowym.
Więcej.....

http://www.homeoffice.gov.uk/publications/alcohol-drugs/alcohol/alcohol-strategy?view=Binary

 

Wpływ alkoholu na zgagę
Zgodnie z ostatnimi doniesieniami naukowymi (University of California) za uczucie zgagi w dużej mierze odpowiada fakt spożywania alkoholu, gdyż powoduje on rozluźnienie zwieracza przełyku. Jest to miejsce, w którym styka się przełyk z żołądkiem. Podczas przeżuwania zwieracz przełyku powinien być zamknięty, natomiast pod wpływem alkoholu nie funkcjonuje odpowiednio powodując tym samym reflux i uczucie zgagi.
Więcej.....

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/alcohol-a-major-culprit-in-heartburn-expert-says?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=4c2fbb38aa-JT_Daily_News_Most_Drunk_Drivers&utm_medium=email

 

Płodowy Zespół Alkoholowy
Zgodnie z wynikami badań, fakt ekspozycji alkoholu na płód może wpływać na wzrost dziecka aż do 9 roku życia. Naukowcy zaobserwowali widoczną zależność jaka istnieje między faktem spożywania alkoholu w ciąży a wagą urodzeniową dziecka, jego długością/wzrostem i obwodem głowy, wskazującym na wielkość mózgu. Fakt spożywania alkoholu w czasie ciąży, zgodnie z wynikami badania, wpływa na późniejszy rozwój umysłowy dziecka.

Więcej......

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol/significant-prenatal-alcohol-exposure-can-lead-to-growth-restrictions-up-to-age-9?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=9def2f26de-JT_Daily_News_How_Affordable_Care&utm_medium=email

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie