PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

GRUDZIEŃ

Wzrastająca liczba przypadków śmiertelnych wśród konsumentek alkoholu

Szkocja jest nadal państwem o najwyższym poziomie śmiertelnych przypadków, powiązanych z konsumpcją alkoholu. Odsetek przypadków śmiertelnych wywołanych alkoholem wśród kobiety jest obecnie najwyższy od 2008 roku.  Zgodnie z danymi statystycznymi (the Office for National Statistics) w 2017 roku na 100 tysięcy kobiety, 8 przypadków związanych było z alkoholem. W 2017 roku z powodów powiązanych z alkoholem zmarło 7,697 Szkotów, czyli 12,2 przypadków śmiertelnych na 100 tysięcy. Podczas gdy w Szkocji odnotowuje się wyraźny wzrost przypadków śmiertelnych powiązanych z alkoholem (20,5/100,000 przypadków), w Wielkiej Brytanii widoczny jest wyraźny spadek od 2001 roku o 21%.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2018/dec/04/alcohol-related-deaths-among-uk-women-highest-rate-10-years

 

Koszty ekonomiczne związane z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych)

Osoby z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) często wymagają wielowymiarowej pomocy, która zaspokoi ich potrzeby przez całe życie (Larry Burd, of the University of North Dakota School of Medicine and Health Sciences). Poza wadami wrodzonymi, dzieci te znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zaburzeń wzrostu, opóźnień rozwojowych i intelektualnych, jak również zaburzeń zachowania. Aby oszacować koszty ekonomiczne zawiązane z opieką i nakreślić ogrom problemu, badacze poddali analizie wyniki 32 badań pochodzących z Kanady, Nowej Zelandii,  Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych. Otrzymane wyniki wykazały, że średnio roczne koszty  związane z opieką nad dzieckiem z FASD wynoszą 23 tysiące dolarów a nad osobą dorosłą z FASD, 24 tysiące dolarów. Roczne koszty utrzymania i opieki nad osobą z FASD, są wyższe niż w przypadku innych schorzeń, czy wrodzonych zaburzeń. Przykładowo roczne koszty związane z opieką nad osobą z autyzmem to 17 tysięcy dolarów a z cukrzycą 21 tysięcy dolarów (the Journal of Addiction Medicine; Dr. Robert Sokol, of Wayne State University in Detroit).

Więcej informacji …

https://www.webmd.com/baby/news/20181204/fetal-alcohol-costs-23000-a-year-per-case

 

Ostrzeżenia zdrowotne na napojach alkoholowych  - Hongkong

Wszyscy konsumenci napojów alkoholowych będą zobowiązani do okazania dowodu potwierdzającego ich wiek (powyżej 18 roku życia), natomiast sprzedawcy w przypadku nie stosowania się do obowiązujących regulacji, podlegać będą prawnym konsekwencją. Rząd Hongkongu w ramach działań (action plan) mających na celu ograniczenie i kontrolę występowania chorób niezakaźnych w czasie najbliższych siedmiu lat, zamierza dążyć również do 10% spadku powszechności zjawiska upijania się. Badanie przeprowadzone w latach 2014-2015 wykazało, że 11,1% Hongkończyków w wieku 15 lat i powyżej spożywa napoje alkoholowe przynajmniej raz w tygodniu.

Więcej informacji …

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/2175923/hong-kong-could-put-health-warnings-alcoholic

 

Większe spożycie alkoholu podczas przerwy świątecznej

Zgodnie z wynikami badania, Amerykanie podczas przerwy świątecznej spożywają przynajmniej dwa razy tyle napojów alkoholowych, niż kiedykolwiek indziej w trakcie roku. W badaniu wzięło udział 2 tysiące Amerykanów, których poproszono o oszacowanie ilości spożywanego alkoholu w okresie od Święta Dziękczynienia do Nowego Roku. Otrzymane wyniki wykazały, że spożywają oni średnio dwa razy tyle alkoholu niż zwykle. Przeciętnie respondenci deklarowali wypijanie czterech napojów alkoholowych tygodniowo, podczas gdy w trakcie przerwy świątecznej ilość ta wzrastała do ośmiu napojów alkoholowych. Ponadto, w okresie nieświątecznym, respondenci deklarowali uczęszczanie średnio na jedno przyjęcie tygodniowo, natomiast w okresie świątecznym ilość ta wzrastała do trzech wyjść. Średnio każdego miesiąca Amerykanie wydają $241  na wyjścia do knajp, czy inne przyjęcia. W okresie świątecznym koszty te sięgają kwoty $537.

Więcej informacji …

https://nypost.com/2018/12/04/people-drink-twice-as-much-alcohol-over-the-holidays/

 

Gen odpowiedzialny za uzależnienie

Badacze, do dotychczasowego rozumienie i pojmowania złożoności zjawiska uzależnienia od alkoholu, postanowili dodać wpływ genów oraz środowiska i interakcji jaka między nimi występuje (the Psychiatric Genomics Consortium). Gen, który odpowiedzialny jest za uzależnienie od alkoholu decyduje o szybkości z jaką organizm metabolizuje alkohol. Celem naukowców jest dokładniejsza analiza zależności jaka występuje między genami a problemem alkoholowym tak bym wzbogacić proces terapii i bardziej go zindywidualizować.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181126123328.htm

 

Kobiety doganiają spożyciem alkoholu mężczyzn

Historycznie ujmując temat, to przede wszystkim mężczyźni postrzegani byli jako konsumenci napojów alkoholowych, spożywając jednocześnie ilości będące zagrożeniem dla zdrowia. Obecny stan rzeczy zdaje się coraz bardziej odbiegać od dotychczasowego, ponieważ różnica w ilości spożywanego alkoholu między mężczyznami a kobietami zaczyna się coraz bardziej zacierać. Aby bliżej przyjrzeć się powyższemu zjawisku, naukowy analizie poddali wyniki 68 badań z 36 państw, w których łącznie wzięło udział ponad 4 miliony mężczyzn i kobiet. Co zaobserwowali to fakt, że różnica w ilości spożywanego alkoholu między płciami zaczęła się zmniejszać na przestrzeni lat. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet urodzonych we wczesnych latach 90-tych, spożywało napoje alkoholowe. Ponadto, trzy razy bardziej narażeni byli na picie ryzykowne bądź związane z nim konsekwencje. W populacji osób urodzonych w późnych latach 90-tych odsetek ten zdecydowanie spadł, zacierając zdecydowanie różnice w stylu picia mężczyzn i kobiet.

Więcej informacji …

https://ndarc.med.unsw.edu.au/blog/womens-alcohol-consumption-catching-men-why-matters

 

Dawanie dzieciom alkoholu w domu, nie ustrzeże ich przed upijaniem się

Zgodnie z danymi naukowymi, dzieci, które wcześniej próbują alkoholu, są bardziej narażone na nadużywania go w dorosłym życiu. Rodzice motywowani są do tego, aby jak najbardziej opóźnić moment inicjacji alkoholowej swoich dzieci, ponieważ alkohol wpływa negatywnie na rozwijający się jeszcze mózg. Jak twierdzą eksperci, przekonanie że częstowanie dzieci alkoholem do spożywanego posiłku, powstrzyma je od chęci poznania czegoś nowego czy zakazanego i będzie przeciwdziałać upijaniu się w przyszłości, jest tylko i wyłącznie mitem.  Nadal zbyt wiele osób wierzy, że francuski model rodzinnego spożywania alkoholu, chroni dzieci przed jego późniejszym spożywaniem, podczas gdy odsetek osób upijających się i uzależnionych od alkoholu we Francji jest obecnie wyższy niż w Wielkiej Brytanii. Alkohol negatywnie wpływa na organizm dziecka szybciej niż na organizm osoby dorosłej (Dr John Green, a GP in Prudhoe, Northumberland). Zgodnie z medycznymi przesłankami alkohol może zaburzyć prawidłowy rozwój i funkcjonowanie narządów, w tym: mózgu, wątroby, kości czy układu hormonalnego. Ponadto, spożywanie alkoholu przez dzieci wpływa na ich zdrowie psychiczne powodując depresję i przyczynia się do gorszego funkcjonowania w szkole, czy problemów w nauce.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2018/nov/19/letting-children-try-alcohol-at-home-wont-deter-binge-drinking-say-uk-experts

 

LISTOPAD

Rozpowszechnianie FASD w Anglii

Zgodnie z opublikowanymi danymi (Preventative Medicine) szacuje się, że w Anglii do 17% dzieci może mieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Wielka Brytania zajmuje czwarte miejsce na świecie wśród państw o najwyższym rozpowszechnieniu zjawiska picia alkoholu w ciąży. Nie dysponuje natomiast badaniami populacyjnymi, które wskazywałyby dokładne rozpowszechnienie FASD wśród brytyjskiego społeczeństwa. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) powstaje w wyniku ekspozycji płodu na alkohol i stanowi zespół nieodwracalnych zmian i deficytów w funkcjonowaniu dziecka zarówno w zakresie poznawczym jak i fizycznym. FASD uznawane jest za ukrytą chorobę, gdyż często nie wiąże się z występowaniem widocznych zmian fizykalnych. Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu i Uniwersytetu Cardiff we współpracy z lekarzami zebrali informacje dotyczące spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz przeanalizowali rozwój 13,495 dzieci. Przy użyciu narzędzia przesiewowego odkryli, że 79% dzieci pochodzących z próby badawczej poddanych było ekspozycji na alkohol w życiu płodowym oraz że 17% z nich ma cechy/zaburzenia charakterystyczne dla FASD.

Więcej informacji …

http://www.bristol.ac.uk/news/2018/november/first-uk-prevalence-estimate-fasd.html

 

Spożywanie alkoholu a marskość wątroby u kobiet

Wiadomym jest, że alkohol prowadzi do marskości wątroby, zagadkowa natomiast jest kwestia czy zależność ta nasila się w przypadku spożywania alkoholu przy posiłkach, czy zależy od częstotliwości picia a może mocy spożywanego alkoholu. W omawianym badaniu, naukowcy postanowili poddać analizie wszystkie powyższe zależności. W badaniu prospektywnym udział wzięła co czwarta Brytyjka urodzona w latach 1935-1950, włączona do badań w latach 1996-2001. Zgodnie z otrzymanymi wynikami - wśród kobiet w wieku średnim, zjawisko marskości wątroby wzrasta wraz z poziomem całkowitego spożycia napojów alkoholowych, nawet w przypadku umiarkowanego spożycia. W przypadku tygodniowego spożycia alkoholu, ryzyko to rośnie szczególnie w sytuacji picia alkoholu poza posiłkami, bądź picia codziennego.

Więcej informacji …

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30230-5/fulltext

 

Każda dorosła osoba powinna podlegać screeningowi pod kontem ryzykownego bądź szkodliwego spożywania alkoholu

Zgodnie z zaleceniami (the United States Preventive Services Task Force) wszystkie dorosłe osoby wraz z kobietami będącymi w ciąży, powinny podlegać screeningowi wczesnego rozpoznania ryzyka pod kontem szkodliwego picia alkoholu przez swojego lekarza pierwszego kontaktu / internistę. W sytuacji picia powyżej zalecanych norm, specjalista powinien przeprowadzić krótką interwencję lekarską wskazując zalecane ilości porcji standardowych jak również informować wszystkie kobiety w ciąży, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w tym czasie i należy zachować abstynencję.

Badacze z uniwersytetu w Bostonie (Angela Bazzi i Dr. Richard Saitz) przytaczają dane, które wskazują że w Stanach Zjednoczonych tylko 1 na 6 pacjentów rozmawia o spożyciu alkoholu z internistą. Jeśli chodzi o Europę, wynik ten jest identycznie niski.

Więcej informacji …

https://edition.cnn.com/2018/11/13/health/alcohol-use-screening-guidelines-uspstf-study/index.html

 

Czy zdrowie psychiczne wpływa na fakt spożywania alkoholu w ciąży ?

Picie alkoholu w ciąży jest jedną z głównych bolączek zdrowotnych. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy stan psychiczny kobiety ciężarnej ma wpływ na fakt spożywania alkoholu. W badaniu uwzględniono kobiety w przedziale wieku od 21 do 35 roku życia, łącznie próbę 418 kobiet. Wśród pozostałych uwzględnianych w badaniu zmiennych znalazły się: używanie papierosów, status ekonomiczny, poziom edukacji, zatrudnienie, stan cywilny, wiek i rasa. Otrzymane wyniki wskazały na silną zależność między stanem psychicznym kobiety będącej w ciąży a faktem spożywania alkoholu, w badanej próbie 21-35 lat.

Więcej informacji ..

https://www.ejmaternalchildhealth.com/archive/2018-pdfs/2018100006M01LF-friesenhahn/100006M01LF.pdf

 

Zimniejszy klimat i mniej słoneczne warunki pogodowe wzmagają spożycie alkoholu

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Pittsburghu osoby zamieszkujące kraje o zimniejszym klimacie z mniejsza ilością światła słonecznego, spożywają większe ilości alkoholu, niż mieszkańcy rejonów słonecznych i ciepłych. Wyniki badania opublikowanego on-line w Hepatology wykazały, że zależność między temperaturą i słońcem jest odwrotnie proporcjonalna – im zimniej i ciemniej, tym większe spożycie alkoholu. Warunki klimatyczne powiązane są również z faktem upijania się i powszechnością występowania marskości wątroby.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-11/uops-cdc102618.php

 

Młode kobiety coraz częściej się upijają

W Szwajcarii występuje równie powszechnie wśród nastolatków jak i młodych dorosłych w wieku 34 lat i mniej. Powyższe informacje stanowią konkluzję zawartą w raporcie the 2017 Swiss Health Survey opublikowanego przez the Federal Statistical Office. Szczególnie widoczny jest fakt wzrostu zjawiska upijania się wśród młodych kobiet, odsetek ten wzrósł dwukrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Więcej informacji …

https://www.swissinfo.ch/eng/multimedia/alcohol-problems_binge-drinking-on-the-rise-among-young-women-/44530230

 

Kanadyjskie standardy definiowania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Używanie tożsamej definicji FASD i rozumienie tego spektrum przez wszystkie zaangażowane w temat osoby, zarówno w zakresie diagnozy, terapii jak i pomocy przyczyni się do: zmniejszenia zjawiska stygmatyzacji związanej z błędnym definiowaniem i opisem spektrum, większego zrozumienia FASD, większej spójności i jasności w wymianie informacji między specjalistami. Mówiąc o FASD specjaliści proponują aby nie używać takich określeń, jak: spowodowany przez czy jako rezultat spożywania alkoholu przez matkę w ciąży, gdyż bezpośrednio obwinia się i oskarża wówczas kobietę. Ponadto, warto przestać używać określeń o bardzo negatywnym oddźwięku jak: nieuleczalny, dewastujący. Eksperci kanadyjscy sugerują również aby odejść od stosowania pojęć: zaburzenia pierwotne i zaburzenia wtórne. Definiują Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jako: termin diagnostyczny używany do opisu wpływu alkoholu na mózg i ciało jednostki prenatalnie poddanej ekspozycji na alkohol. FASD jest niepełnosprawnością utrzymująca się przez całe życie. Osoby z FASD mogą doświadczać dodatkowych wyzwań w codziennym życiu i wymagać wsparcia w zakresie motoryki, zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, nauki, pamięci, uwagi, regulacji emocji i kompetencji społecznych. Każda osoba z FASD jest wyjątkowa i posiada zarówno mocne jak i słabsze strony.

Więcej informacji …

https://edmontonfetalalcoholnetwork.org/2018/11/06/towards-a-standard-canadian-definition-of-fasd/

 

Alkohol a migrena

Uważa się, że napoje alkoholowe znajdują się wśród czynników wzbudzających bóle migrenowe głowy. Badanie przeprowadzone na wielu populacjach wykazały, że osoby cierpiące na migrenę stanowią mniejszy odsetek konsumentów napojów alkoholowych niż pozostała część populacji. Jednak powszechność zależności między alkoholem a powiązanymi z nim bólami głowy, pozostaje nadal niejasna. Dotychczasowe dane zdają się aż nadto przypisywać napojom alkoholowym rolę czynnika wywołującego bóle migrenowe, tak samo jak w przypadku innych produktów żywieniowych.

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21336550

 

 

PAŹDZIERNIK

Płodowy Zespół Alkoholowy  - nierozumiany i zbyt rzadko diagnozowany

Jak twierdzą międzynarodowi eksperci na świecie żyją miliony osób z niezdiagnozowanym Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS). Choroba ta powstaje u dziecka w życiu płodowym, kiedy jego mama będąc w ciąży spożywa napoje alkoholowe. Nieznana jest bezpieczna ilość alkoholu w ciąży, która nie stanowiłaby ryzyka dla prawidłowego rozwoju dziecka. Ponadto jest wiele różnych czynników, które również mają wpływ na stopień  niebezpiecznego działanie alkoholu na płód. Do czynników tych zalicza się między innymi wagę matki, jej dietę, czy stresujący tryb życia w ciąży.

Osoby  z Płodowym Zespołem Alkoholowym często rodzą się z mniejsza wagą urodzeniową, wadami serca oraz występującymi  w  rozwoju problemami z zachowaniem i deficytami intelektualnymi.

Więcej informacji …

https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/fetal-alcohol-syndrome-misunderstood-and-under-diagnosed-says-expert

Alkohol i mózg

Kiedy alkohol dostaje się do mózgu, powoduje że neurony zlokalizowane w tzw. ośrodku przyjemności w mózgu (VTA), wydzielają dopaminę -  neurotransmiter wywołujący uczucie przyjemności. Tym samym do mózgu przekazywana jest informacja, że wykonywana czynność niezależnie od tego, czy jest dobra i bezpieczna czy nie, to warto ją kontynuować gdyż jest źródłem przyjemności. Naukowcy z Centrum Badań nad Alkoholem w zakresie Epigenetyki  (the Center for Alcohol Research in Epigenetics) na Uniwersytecie  Illinois w Chicago, w opublikowanym w The Neuropharmacology artykule, wskazują na blokujące działanie alkoholu na kanał potasowy (KCNK13). Znajduje się on w membranie neuronów uwalniających dopaminę w ośrodku przyjemności w mózgu (VTA). Kiedy kanał potasowy zostaje przyblokowany, neurony zwiększają swą aktywność i uwalniają większe ilości dopaminy.

Materiał źródłowy:

Chang You, Antonia Savarese, Bertha J. Vandegrift, Donghong He, Subhash C. Pandey, Amy W. Lasek, Mark S. Brodie. Ethanol acts on KCNK13 potassium channels in the ventral tegmental area to increase firing rate and modulate binge–like drinking. Neuropharmacology, 2019; 144: 29 DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.10.008

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181022150948.htm

Opakowania z informacją o kancerogennym działaniu alkoholu

Zgodnie z danymi WHO, Irlandia znajduje się w czołówce państw, o najwyższej powszechności zjawiska upijania się. Po trzech latach od wprowadzenia propozycji regulacji prawnej i przy dużym sprzeciwie przemysłu alkoholowego, w Irlandii wprowadzono nakaz zamieszczania na opakowaniach napojów alkoholowych informacji o jego kancerogennym działaniu, jak również o jego kaloryczności. Ponadto, wprowadzono cenę minimalną tak jak miało to miejsce w Szkocji w bieżącym roku. Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie z 2016 roku przez agencję rządową - the Health Research Board, w Irlandii każdego dnia z powodu alkoholu umierają trzy osoby.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2018-10-ireland-law-cancer-alcohol.html

Ostrzeżenia na opakowaniach napojów alkoholowych adresowane do kobiet w ciąży

Zgodnie z porozumieniem ministerstw w Australii i w Nowej Zelandii, producenci przemysłu alkoholowego będą zobowiązani do zamieszczania na opakowaniach napojów alkoholowych ostrzeżeń, mówiących o ryzyku związanym z piciem alkoholu w ciąży. Treści zapisów (ostrzeżenia) i grafiki (pictogram) zostaną opracowane przez Food Standards Australia New Zealand w konsultacji z przemysłem alkoholowym. Od 2011 roku powyższe informacje na opakowaniach napojów alkoholowych, producenci mogli zamieszczać dobrowolnie. Terry Slevin (The Public Health Association of Australia CEO) uważa, że ważne jest by Australijki będące w ciąży, bądź ją planujące, miały jasny i czytelny komunikat – o ryzyku jakie wiąże się z piciem alkoholu w ciąży, czyli o Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/12/alcohol-labels-warning-of-risk-from-drinking-while-pregnant-will-save-lives

Codzienna lampka wina zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci o 20%

Amerykańscy badacze koncentrując się na zdrowotnych konsekwencjach umiarkowanego bądź regularnego spożywania alkoholu odkryli, że osoby pijące alkohol cztery dni w tygodniu lub częściej, zwiększają średnio ryzyko przedwczesnej śmierci o 20% w każdej z  grup wiekowych. Spożywanie jednej bądź dwóch porcji standardowych przez cztery dni w tygodniu postrzegane jest jako czynnik przeciwdziałający chorobom układu krążenia ale spożywanie alkoholu codziennie eliminuje jego pozytywnie postrzegany wpływ. Jeśli chodzi natomiast o choroby nowotworowe, to każda ilość alkoholu stanowi ryzyko ich wystąpienia.

Więcej informacji …

https://www.independent.co.uk/news/health/wine-risk-death-alcohol-cancer-heart-disease-safe-drinking-units-a8566716.html

 

Regulacje prawne wpłyną na postawy konsumenckie wobec alkoholu

Zgodnie ze zdaniem przedstawicieli The Royal College of Physicians, regulacje prawne w zakresie polityki alkoholowej odciąża służbę zdrowia. Zgodnie z danymi, każdego dnia od alkoholu umierają trzy osoby a każdej doby z powodów związanych z konsumpcją alkoholu zajmowanych jest do 1500 szpitalnych łóżek. Jak uważa profesor Frank Murray (Alcohol Health Alliance Ireland), zdrowotne ostrzeżenia na etykietach napojów alkoholowych wpłyną na zmianę postaw konsumentów.

W Irlandii jak do tej pory powszechnie przeceniano benefity związane ze spożywaniem alkoholu, nie doceniając poziomu ryzyka. Konsekwencją tego jest wysoki poziom śmiertelności związanej z konsumpcją alkoholu, hospitalizacji i tragedii rodzinnych.

Więcej informacji …

https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/alcohol-bill-will-change-attitudes-say-doctors-875105.html

 

Alkohol powinnien zostać uznany za substancję zagrażającą życiu

Alkohol etylowy (C2H5OH) jest substancją psychoaktywną spożywaną przez 2,4 miliarda osób globalnie. Każda ilość alkoholu może wpływać na stan zdrowia konsumenta, stwarzając również ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Coraz większa dostępność alkoholu wpływa na zwiększenie konsumpcji, jak również mnoży problemy społeczne i zdrowotne z nim związane. Najbardziej adekwatnymi metodami przeciwdziałania powyższej sytuacji jest wprowadzanie ceny minimalnej na napoje alkoholowe oraz ograniczanie ich dostępności.

Więcej informacji …

https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3944

 

WRZESIEŃ

Europosłowie w temacie etykietowania napojów alkoholowych

Europosłowie nawołują Komisję Europejską o odrzucenie propozycji złożonej przez przemysł alkoholowy w zakresie etykietowania napojów alkoholowych podkreślając, że nadal pozostają oni ulgowo traktowaną grupą w branży żywnościowej. Napoje alkoholowe są jedynym produktem żywnościowym, na którym w ramach regulacji unijnych nie muszą znajdować się informacje o wartościach odżywczych zawartych w każdych 100ml produktu.

W marcu bieżącego roku przedstawiciele przemysłu alkoholowego zaproponowali wprowadzenie regulacji w zakresie etykietowania napojów alkoholowych ale z uwzględnianiem pewnych odstępstw w zależności od rodzaju etykietowanego alkoholu. Ponadto, wśród złożonych regulacji w zakresie etykietowania napojów alkoholowych, zaproponowano by indywidualni producenci sami mogli podejmować decyzję o zakresie zamieszczanych informacji na etykiecie napoju alkoholowego, bądź on-line.

Więcej informacji …

https://www.euractiv.com/section/alcohol/news/meps-ask-commission-to-reject-industrys-alcohol-labelling-proposal/

 

Czy agresja może prowadzić do większego spożycia alkoholu?

Zależność jaka występuje między spożyciem alkoholu a zachowaniami agresywnymi jest jednoznacznie potwierdzona i nie pozostawia żadnych wątpliwości.  Przykładowo 19 na 20 przypadków zachowań agresywnych wśród mieszkańców kampusów, spowodowanych jest spożywaniem alkoholu. Powstaje pytanie czy istnieje również odwrotna zależność, mianowicie że agresja wzmaga poziom spożycia alkoholu? Zgodnie z wynikami badania szukającego odpowiedzi na powyższe pytanie, taka zależność istnieje. W badaniu wzięło udział ponad 1000 nastolatków ze społeczności o wysokim poziomie przestępczości. Poziom agresji nastolatków okazał się być predyktorem poziomu spożycia alkoholu w kolejnym roku. Przykładowo przejawiający więcej zachowań agresywnych 14-latek, w 15 roku życia wypił więcej alkoholu niż jego mniej agresywni rówieśnicy (koledzy z klasy). Otrzymane wyniki sugerują, że nie tylko alkohol wzmaga spożycie alkoholu ale sama agresja prowadzi do picia większych ilości napojów alkoholowych. 

Źródło:

Chester, D. S. & DeWall, C. N. (2018). Aggression is associated with greater subsequent alcohol consumption: A shared neural basis in the ventral striatum. Aggressive Behavior, 44(3), 285-293.

Więcej informacji …

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-harm-done/201808/can-aggression-lead-you-drink-more-alcohol

 

Alkohol i zdrowie globalnie – raport 2018 (WHO)

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w dniu 21 września bieżącego roku w Genewie - ponad 3 miliony osób w wyniku nadużywania alkoholu zmarło w 2016 roku. Oznacza to jednostkowo jeden przypadek na 20 zgonów. Co więcej ¾ przypadków śmiertelnych wywołanych alkoholem, dotyczyło mężczyzn. W grupie wiekowej 20-39 lat, alkohol był przyczyną 13,5% przypadków śmiertelnych. Występuje potwierdzona zależność, między szkodliwym piciem alkoholu a zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, jak również zachorowalnością na choroby niezakaźne i uleganie wypadkom. Globalnie alkohol odpowiada za 7,7% przypadków śmiertelnych wśród mężczyzn i 2,9% przypadków śmiertelnych wśród kobiet. Wśród kontynentów  najwyższy poziom spożycia alkoholu odnotowano w Europie, natomiast w Afryce najwyższy odsetek wypadków i chorób wywołanych alkoholem. Szacuje się, że globalnie 237 milionów mężczyzn i 46 milionów kobiety pije ryzykownie bądź szkodliwie - przede wszystkim w Europie (14,8% mężczyzn i 3,5%kobiet) oraz w Ameryce (11,5% mężczyzn i 5,1% kobiety).

Więcej informacji …

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/

 

Jeden drink to zbyt wiele

W 1999 przedstawiciele instytucji z różnych części Świata ustanowili datę 9.09 Światowym Dniem FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) podkreślając tym samym symbolikę “9”, jako okresu trwania ciąży. Celem corocznych obchodów jest nagłaśnianie tematu faktu szkodliwego wpływu alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym. Adresatami powyższego przekazu są wszyscy nie wyłączając grona medycznego. NIAAA (The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) szacuje, że między 20 a 30% kobiety spożywa alkohol w ciąży. Naukowcy podkreślają jednocześnie, że nawet niewielkie ilości alkoholu mogą doprowadzić do poważnych wad rozwojowych u dziecka. Powstałe pod wpływem alkoholu zmiany określane są jako FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) i dotyczą przede wszystkim  uszkodzeń mózgu dziecka, jak również innych deficytów rozwojowych.

Więcej informacji …

http://hscnews.unm.edu/news/one-drink-is-too-many

 

Ciąża i alkohol w Nowej Zelandii

Badacze nawołują przedstawicieli rządu Nowej Zelandii o podjęcie stosownych działań dla ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu przez kobiety będące w ciąży (Otago University). Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez naukowców z Otago University, fakt  występowania nowotworu piersi jest powszechnym zjawiskiem również wśród kobiet, które spożywają alkohol w tzw. “bezpiecznych ilościach” (do dwóch porcji standardowych dziennie). Tak jak w przypadku raka piersi, tak i w przypadku picia alkoholu w ciąży, ryzyko szkód rozwojowych płodu/dziecka maleje wprostproporcjonalnie do wielkości ekspozycji na alkohol, dlatego tak ważny jest fakt zmodyfikowania nawyków picia alkoholu wśród populacji kobiety.

Więcej informacji …

https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/researchers-call-government-action-alcohol-harm-up-3000-babies-born-related-brain-damage-year

 

Nastolatki spożywają coraz mniej alkoholu - Szkocja

Mniej 15-latków w Szkocji spożywa alkohol a fakt picia alkoholu dotyczy przede wszystkim nastolatków o niższym statusie ekonomicznym. W Szkocji przez ostatnią dekadę odnotowano bardzo silny spadek spożycia alkoholu wśród nastolatków. Spadek ten jest jednocześnie najbardziej widocznym wśród państw europejskich. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) również duży spadek spożycia alkoholu odnotowano wśród Brytyjskiej młodzieży i na Walii. Od roku 2002 proporcja 15-latków spożywających alkohol każdego tygodnia spadła z 41% do 11% wśród dziewcząt i z 41% do 14% wśród chłopców.

Więcej informacji …

https://www.thetimes.co.uk/article/teenagers-in-scotland-are-calling-time-on-alcohol-ct9rzbjjb

 

Piktogram ‘no alcohol when pregnant’ powinien być większy - Francja

Minister Zdrowia Agnès Buzyn, uważa że piktogram ostrzegający kobiety przed spożywaniem alkoholu w ciąży (‘no alcohol when pregnant’) powinien być większy. Przedstawiciele przemysłu alkoholowego uważają natomiast, że powiększenie piktogramu niekorzystnie wpłynie na wizerunek i estetyczny odbiór opakowań ich produktów a ponadto, sprawi że alkohol będzie postrzegany jako trucizna.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Minister Zdrowia w latach 2006 a 2013 we Francji urodziło się ponad 3,000 dzieci z deficytami zdrowotnymi wywołanymi ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. Z grupy 3,207 niemowląt, 452 (jedno urodzenie na tydzień) ma pełnoobjawowy FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy).

Więcej informacji …

https://www.connexionfrance.com/French-news/Health-minister-wants-larger-no-alcohol-when-pregnant-logo-sparking-producer-concern

 

Nigdy w ciąży nie należy pić alkoholu

W opublikowanym w tym roku artykule w magazynie the Journal of the American Medical Association, oszacowano rozpowszechnienie szkód poalkoholowych u dzieci, powstałych w wyniku ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych rozpowszechnienie to dotyczy od 1.1% do 5% populacji amerykańskich dzieci, tak więc pięć razy więcej niż pierwotnie przypuszczano. Przykładowo rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu szacuje się na 1.5%. Główny autor wspomnianego artykułu, dr Turchi, wraz ze współpracownikami podkreśla w ramach działań edukacyjno-kampanijnych konieczność nieustannego poszerzania wiedzy w zakresie FASD wśród lekarzy, screeningu wszystkich pacjentów oraz udzielania pomocy i wsparcia rodzinom osób z problemem alkoholowym.

Więcej informacji …

https://www.star2.com/health/2018/10/09/never-drink-alcohol-while-pregnant/#fJzwqEMBa3JwE9TX.99

 

SIERPIEŃ

Alkohol i papierosy a śmiertelne nowotwory

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w JAMA Network Open, konsumpcja alkoholu per capita powiązana jest z ze wzrostem przypadków śmiertelnych nowotworów wśród mężczyzn i kobiet w okresie 20 lat życia jednostek. Naukowcy z Melbourne w przeprowadzonym badaniu uwzględnili takie zmienne jak wiek i płeć. Dane dotyczące spożycia alkoholu per capita i palenia papierosów jak również śmiertelnych przypadków nowotworów pochodziły z okresu od 1935 do 2014 roku i dotyczyły populacji Australijskiej w wieku od 15 lat w górę. Zgodnie z poczynionymi obserwacjami, w grupie mężczyzn 50-69 lat i kobiet 50 lat i więcej, jednostkowa konsumpcja alkoholu wyraźnie korelowała z zachorowalnością na śmiertelne nowotwory. Palenie papierosów per capita była wyraźnie powiązane ze śmiertelnością na nowotwory tylko w przypadku mężczyzn w wieku 50 lat i więcej. Wyniki przeprowadzonego badania uwidaczniają zależność, spadku śmiertelności na nowotwory w przypadku obniżenia poziomu spożycia alkoholu w populacji jak również palenia papierosów.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2018-07-alcohol-tobacco-consumption-tied-cancer.html

Alkohol, poziom żelaza i ferrytyna

Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje hemochromatozę (nadmierną przyswajalność żelaza), która z kolei stanowi zagrożenie dla zdrowia organów i ryzyko śmierci (the Journal Clinical Nutrition). Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, u konsumentów napojów alkoholowych poziom ferrytyny (białka utrzymującego żelazo w dostępnej i nieszkodliwej formie w organizmie) jest wyższy niż u osób nie pijących alkoholu. Wyniki badania dowiodły, że podwyższony poziom ferrytyny i jej interakcja z alkoholem prowadzi do zgonów wywołanych chorobami układu krążenia. Oznacza to, że im większe spożycie alkoholu, tym większe ryzyko nadmiernej przyswajalności żelaza. Wyniki badania dotyczą globalnie wszystkich osób, które jak do tej pory spożywały alkohol w dużych ilościach.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180712100447.htm

Szwajcarscy eksperci zalecają zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu 

Na dniach pojawiły się zaktualizowane rekomendacje w zakresie konsumpcji alkoholu. Obecne zastąpiły obowiązujące od 2015 roku. Zgodnie z nowymi doniesieniami ze świata nauki, podjęto decyzję o aktualizacji rekomendowanych ilości porcji standardowych, obarczonych niskim ryzykiem szkodliwych konsekwencji poalkoholowych. Zgodnie z nowymi rekomendacjami w zakresie konsumpcji alkoholu, w tygodniu należy zachować przynajmniej dwa dni abstynencji. Ponadto, poziom konsumpcji alkoholu powinien być odpowiednio dostosowany do kondycji zdrowotnej i psychicznej osoby. Zwrócono uwagę, że kobiety ciężarne bądź karmiące piersią, czy też planujące ciążę powinny całkowicie odstawić alkohol. W Szwajcarii około 4% populacji w wieku 15 lat regularnie spożywa alkohol (the Federal Office of Public Health). Co piąta osoba w Szwajcarii podejmuje ryzykowne upijanie się rozumienie jako konsumpcja przynajmniej 5 porcji standardowych alkoholu i przynajmniej 4 porcji standardowych alkoholu przez kobiety w przeciągu kilku godzin. 

Więcej informacji …

https://www.swissinfo.ch/eng/limit-drinking_swiss-experts-recommend-lower-alcohol-intake-/44251172

Lokalizacja punktów sprzedaży alkoholu, a wypadki drogowe

W badaniu przeprowadzonym w Stanach, szukano zależności między wypadkami drogowymi a lokalizacją punktów sprzedaży alkoholu. Wypadki drogowe odnotowane w opisywanym badaniu to te, w których policja zaznaczyła, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z otrzymanymi wynikami pochodzącymi z analizy przypadków jakie miały miejsce w 50 średniej wielkości miast kalifornijskich, powszechność wypadków drogowych wzrastała wraz z liczbą punktów sprzedaży alkoholu w danej okolicy. Szczególnie zależność ta miała miejsce w sytuacji większej ilości barów w okolicy, w której miały miejsce wypadki drogowe.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2018-07-relationship-alcohol-outlets-traffic.html

Australia – jak zmniejszyć odsetek śmiertelnych nowotworów

Po raz pierwszy oszacowano o ile spadłby odsetek śmiertelnych nowotworów w Australii, w sytuacji zmniejszenia poziomu spożycia alkoholu i palenia papierosów. W przeprowadzonym badaniu wykorzystane zostały informacje zdrowotne konsumentów alkoholu i palaczy, od teraz do lat 30-tych ubiegłego wieku, by zaobserwować zależność między poziomem korzystania z używek a odsetkiem śmiertelnych nowotworów (the Journal of the American Medical Association). Zgodnie z otrzymanymi wynikami, wypalanie rocznie per capita pół kilograma tytoniu mniej na przestrzeni 20 lat, zmniejszyło by przypadki śmiertelne chorób nowotworowych do 8%.Natomiast wypijanie rocznie per capita mniej o trzy litry alkoholu na przestrzeni 20 lat, zmniejszyło by przypadki śmiertelne chorób nowotworowych do 12%.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/ltu-rac071218.php

Spożycie alkoholu wśród Europejczyków

Badanie opublikowane w naukowym tytule (the Lancet) donosi, że nie ma bezpiecznej dla zdrowia ilości alkoholu, dlatego też najlepiej spożywać jak najmniejsze jego ilości. Zgodnie z wynikami badania, w ciągu roku wypijanie dziennie jednej porcji standardowej alkoholu zwiększa ryzyko zachorowalności na jedną z 23 zależnych od alkoholu chorób o 0,5 %. W sytuacji pici dwóch porcji standardowych ryzyko to wzrasta do 7%. Jedna porcja standardowa to 10g czystego alkoholu. W przeprowadzonym badaniu (The Global Burden of Disease Study) poddano analizie poziom spożycia alkoholu i kondycję zdrowotną obywateli 195 państw europejskich w latach 1990 – 2016. Zaobserwowano, że alkohol był przyczyną 2,8 milion przypadków śmiertelnych każdego roku. Przeciętnie mieszkaniec Irlandii spożywa porównywalnie tyle samo alkoholu co obywatele pozostałych państw europejskich. Najwyższe spożycie alkoholu wśród kobiet w Europie, odnotowano wśród Dunek, Norweżek, Niemek, Argentynek, Polek i Francuzek.

Więcej informacji …

https://www.irishtimes.com/news/health/irish-women-ranked-in-top-10-for-alcohol-consumption-study-finds-1.3605863

 

Opakowania napojów alkoholowych wymagają ostrzeżeń dla kobiet w ciąży

Specjaliści pracujący z osobami ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), chcą dodatkowych ostrzeżeń na opakowaniach alkoholu o jego szkodliwym wpływie na dziecko w życiu płodowym. Szacuje się, ze w Nowej Zelandii każdego roku na świat przychodzi 600 dzieci z uszkodzeniami poalkoholowymi (FASD). Ponadto, ¼ kobiet będących w ciąży pije alkohol w pierwszym trymestrze ciąży a  13% kontynuuje picie w kolejnych trymestrach. Rzecznik Praw Dziecka Nowej Zelandii chce aby w państwie przeprowadzone zostały badania  populacyjne pozwalające ocenić powszechność występowania uszkodzeń mózgu wywołanych alkoholem w życiu prenatalnym.

Więcej informacji …

https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/alcohol-packaging-needs-warning-pregnant-women-experts-say

Brytyjki wśród najczęściej sięgających po alkohol w ciąży

Zgodnie z wynikami badania, przeprowadzonego przez the Canadian Institute of Mental Health Policy and Research, w Wielkiej Brytanii cztery razy więcej dzieci cierpi na uszkodzenia poalkoholowe, niż wynosi średnia globalna. Pod względem rozpowszechnienia Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) wielka Brytania zajmuje 7 miejsce wśród 195 państw globalnie i 6 wśród państw europejskich. Dr Svetlana Popova stwierdza, że problem FASD powinien stać się priorytetowym tematem zdrowia publicznego. Badanie pozwoliło oszacować również ryzyko wystąpienia FASD wśród dzieci matek pijących alkohol w ciąży i stwierdzono, że 1 na 13 kobiet urodzi dziecko z FASD. Alkohol przenika przez łożysko dostając się bezpośrednio do płodu, niezależnie od trymestru ciąży. Z uwagi na dojrzewający organizm dziecka nie ma ono możliwości wydalenia alkoholu, który niszczy jego komórki. Największe rozpowszechnienie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) na świecie odnotowano w południowej Afryce, gdzie powszechność tego zjawiska szacuje się na 111 przypadków na 1000. Zgodnie z opinią ekspertów zaprzestanie picia napojów alkoholowych na każdym etapie ciąży jest najlepszym wyborem, niezależnie od tego jak długo i intensywnie wcześniej miała miejsce konsumpcja w ciąży. Najbezpieczniejszym środowiskiem dla rozwijającego się mózgu dziecka jest jego ochrona przed szkodliwym działaniem alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.independent.co.uk/life-style/british-mothers-drinking-during-pregnancy-fasd-alcohol-spectrum-disorder-canadian-institute-mental-a7913796.html

 

Uzależnienia wśród osób starszych

Powstała strona internetowa w języku angielskim na temat specyfiki uzależnień u osób starszych. Skierowana jest do pacjentów, ich rodzin oraz osób profesjonalnie pomagających. Serwis znajduje się pod linkiem: https://rehabnet.com/

 

LIPIEC

Niezbędnych jest więcej ostrzeżeń o szkodliwym działaniu alkoholu na płód

Rzecznik Praw Dziecka w Australii domaga się intensywniejszego informowania kobiet o ryzyku jakie wiąże się z piciem alkoholu w ciąży dla nienarodzonego dziecka. Jak stwierdza 40% młodocianych przebywających w poprawczakach z powodu łamania prawa, to osoby ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych z potwierdzona ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. Kolejne 40% to osoby u których podejrzewa się zaburzenia wynikające z FASD.

Więcej informacji …

https://www.waateanews.com/waateanews/x_news/MTkzMzA/Breakfast%20with%20Dale/-More-warnings-needed-on-fetal-alcohol-effect

Ostrzeżenia dotyczące rakotwórczego działania alkoholu - Irlandia

Komitet ds. Zdrowia w irlandzkim  Parlamencie przyjął zapis o obligatoryjnej konieczności informowania na opakowaniach alkoholu o jego rakotwórczym działaniu. Powyższy zapis został zawarty w treści ustawy (the Public Health (Alcohol) Bill) wraz z propozycją wprowadzenia ceny minimalnej i obostrzeń w zakresie reklamy napojów alkoholowych w ramach działań profilaktycznych chroniących najmłodszych odbiorców. Propozycja etykietowania napojów alkoholowych informacjami dotyczącymi rakotwórczego działania alkoholu, spotkała się z dużym sprzeciwem przemysłu alkoholowego w Irlandii. Zgodnie ze zdaniem przemysłu alkoholowego, w żadnym innym kraju na świecie nie ma obligatoryjnego, umocowanego prawnie nakazu zamieszczania informacji o rakotwórczym działaniu alkoholu, co postrzegają jako stygmatyzację rynku irlandzkiego.

Więcej informacji …

https://www.rte.ie/news/politics/2018/0620/971995-health-committee/

Pijani pasażerowie linii lotniczych

Jedne z najpotężniejszych międzynarodowych linii lotniczych na świecie – Ryanair, wzywają lotniska do wprowadzenia regulacji, które określałyby dokładnie dopuszczalną ilość napojów alkoholowych jaką pasażerowie mogą spożyć przed lotem będąc na lotnisku. Proponowane zmiany określają limit nie więcej niż dwóch drinków przed lotem oraz zakaz serwowania alkoholu na lotniskach przed godziną 10:00.

Więcej informacji …

http://www.traveller.com.au/drunk-passengers-on-planes-ryanair-calls-for-alcohol-restrictions-in-airports-h11xjh

Potrzeba większego wsparcia dla osób z FASD

W Albercie (Kanada) każdego roku na świat przychodzi około 500 dzieci z FASD a około 46 tysięcy osób żyje z zaburzeniami wynikającymi z faktu ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Jak twierdzą eksperci, osoby ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) potrzebują trwającego przez całe życie wsparcia i często pozostają niezrozumiałe przez otoczenie. Ponadto, uważają że problem FASD nie jest jedynie odpowiedzialnością kobiet, bo nie chodzi jedynie o fakt picia alkoholu w czasie ciąży, ale dotyczy wszystkich z uwagi na lepszą edukację, profilaktykę i dalsze wsparcie oraz zrozumienie.

Więcej informacji …

https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/more-supports-needed-for-people-with-fasd-say-advocates-1.4756156

Prenatalna ekspozycja na alkohol a profil zachowania niemowlaka i dwuletniego dziecka

Celem przeprowadzonego badania, było oszacowanie wpływu spożycia niewielkich ilości alkoholu na początku ciąży a temperament niemowlęcia i zachowanie dziecka. W badaniu wzięła udział grupa 6822 kobiet będących w ciąży, z czego następnie 6156 kobiet oceniła temperament swojego dziecka w 9 miesiącu życia (the Infant Behavior Questionnaire-Revised - IBQ-R VSF) oraz zachowanie dziecka w wieku 2 lat (the Strengths and Difficulties Questionnaire). Uwzględniając w badaniu również czynniki ekonomiczno-demograficzne zaobserwowano, że spożywanie alkoholu podczas ciąży szczególnie wiąże się u dziecka z obniżonym nastrojem, obniżonym poziomem samoregulacji i zdolności orientacyjnych. Dzieci matek, które zaprzestały spożywania alkoholu w momencie informacji o ciąży odnotowały w powyższych zakresach wyniki podobne do tych, jakie miały dzieci nie eksponowane na alkohol. Dzieci matek, które spożywały tygodniowo od 4 w górę porcji standardowych alkoholu, miały w wieku 2 lat problemy z zachowaniem adekwatnym do wieku (wykazując problemy w tym zakresie) jak również odnotowano u nich szersze spektrum deficytów rozwojowych i problemów. Konkludując, alkohol spożywany w czasie ciąży negatywnie wpływa na temperament niemowlęcia następnie dziecka, nawet w przypadku niewielkich ilości alkoholu spożytych przez przyszłą matkę. Wyniki powyższego badania autorzy adresowali do grona obejmującego kobiety i mężczyzn będących konsumentami alkoholu, grona specjalistów i ekspertów medycznych, oraz dostępności antykoncepcji dla tych którzy piją alkohol a nie planują mieć potomstwa.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037837821830183X

Funkcje poznawcze a spożywanie alkoholu w podeszłym wieku

Zgodnie z wynikami badania przedstawionymi podczas konferencji (the 2018 Alzheimer's Association International Conference) w Chicago, umiarkowane spożywanie napojów alkoholowych (inaczej w niewielkich ilościach) wpływa na poprawę funkcji poznawczych u osób starszych. Powyższy efekt jest silniejszy w przypadku kobiet. W przeprowadzonym badaniu uwzględniono ogólną obserwację, badania genetyczne oraz fakt spożywania alkoholu we wcześniejszych latach (stylu picia).

https://www.neurologyadvisor.com/aaic-2018/alchohol-consumption-affects-cognitive-performance/article/783067/

Choroby wątroby: symptomy szkód poalkoholowych

Często choroby wątroby powiązane są z faktem nadużywania alkoholu, które objawią się poprzez symptomy określane mianem ARLD (Alcohol-related Liver Disease), takie jak: złe samopoczucie, samoistna utrata wagi, żółty odcień skóry w kontraście do bieli białek oczu, obrzęk jamy brzusznej i kostek. Szacuje się, ze 70% osób z problemami zdrowotnymi narządu wątroby, są uzależnione od alkoholu spożywając jego nadmierne ilości. Szkody zdrowotne w zakresie funkcjonowania wątroby wzrastają wraz z ilością spożywanego alkoholu, jaki i przedziałem czasu, w jakim fakt spożywania ma miejsce. Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów z zakresu zdrowia, w ramach profilaktyki ryzyka marskości wątroby, najbezpieczniej jest ograniczyć ilość spożywanego alkoholu bądź całkowicie wyeliminować go z diety.

Więcej informacji …

https://www.express.co.uk/life-style/health/990324/liver-disease-damage-alcohol-related-early-symptoms

 

CZERWIEC

Epizod upojenia alkoholowego może wpłynąć na gen regulujący sen

Ponieważ wcześniejsze badania w tym zakresie sugerowały, że nadmiar alkoholu może doprowadzić do zaburzeń snu, naukowcy z Uniwersytetu Missouri postanowili bliżej przyjrzeć się tej zależności. W badaniu przeprowadzonym na gryzoniach, naukowcy po czterech godzinach upajania myszy alkoholem, poddali obserwacji ich proces regeneracji poprzez sen. Jak odnotowano, alkohol zakłócił naturalny proces snu (the Journal of Neurochemistry). Dodatkowo zaobserwowano, że gryzonie dłużej pozostawały aktywne i krócej spały. U myszy nie wskazano ani podwyższonego poziomu  substancji chemicznej - adenozyny, która wspiera proces snu, ani samej potrzeby snu.

Więcej informacji…

https://www.newsweek.com/binge-drinking-alcohol-just-once-could-disturb-gene-which-regulates-sleep-985679

Licealistki będące na diecie, częściej upijają się i palą papierosy

Naukowcy z Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie przeanalizowali dane pochodzące z grupy ponad 3,300 uczennic szkół średnich. Badacze zaobserwowali, że nastolatki odchudzające się, są grupą częściej chodzącą na imprezy, częściej palącą papierosy i upijającą się. Autorzy badania stwierdzili, że rygorystyczne diety i inne ryzykowne dla zdrowia zachowania mogą być powodowane wspólnym czynnikiem – brakiem akceptacji swojego ciała i wyglądu.

Więcej informacji …

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5827765/Teenage-girls-dieting-likely-binge-alcohol-cigarettes-new-study-finds.html

Miliony Brytyjczyków tracą świadomość pod wpływem nadmiernego spożycia alkoholu

Zgodnie z wynikami badania, aż 5% populacji brytyjskiej pod wpływem alkoholu traci nad sobą kontrolę nie pamiętając gdzie byli i jak trafili do domu. Ponadto, epizody weekendowego upijania się prowadzą do utraty świadomości i zaników pamięci. Zaobserwowano, że zjawisko upijania się jest szczególnie powszechne w grupie wiekowej 18-34 lat i przede wszystkim wśród mieszkańców Londynu. Regularne upijanie się wpływa na wzmożone ryzyko wysokiego ciśnienia, cukrzycy, zawału, zaburzeń pracy serca i chorób wątroby, jak również nowotworów.

Więcej informacji …

https://www.express.co.uk/life-style/health/971213/alcohol-units-blackout-binge-drinking-britain

Jak zaradzić transgranicznemu handlowi alkoholem

Estonia zmaga się obecnie z sytuacją, jaką Finlandia miła przez ostatnich 15 lat, kiedy to duży odsetek populacji (choć wciąż mniejszość) zaopatrywał się w alkohol w sąsiadujących krajach. Dla Finlandii źródłem taniego alkoholu była Estonia, natomiast dla Estonii obecnie jest Łotwa. Niższe podatki i ceny alkoholu w państwach sąsiadujących powodują, transgraniczny handel tym produktem. Wówczas jedno państwo rośnie w siłę dzięki podatkom z alkoholu, podczas gdy problemy zdrowotne, czy ekonomiczne związane z jego nadużywaniem stają się już kosztem drugiego państwa.

Więcej informacji …

https://nordan.org/how-to-cope-with-cross-border-alcohol-trade/

Wpływ alkoholu na chorobę Alzheimera

Dotychczas przeprowadzone badania nasuwały wnioski, że spożywanie napojów alkoholowych może wpływać na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera w późniejszych latach. Ale mechanizm wpływający na podejrzewaną zależność pozostawał nieznany, aż do teraz. Wyniki nowego badania wskazują czynniki, które mogą wpływać na większą podatność mózgu do choroby otępiennej (the Journal of Neuroinflammation). Choroba Alzheimera zaburza pamięć jednostki powodując jednocześnie deficyty myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętność podejmowania decyzji. Chorobę Alzheimera charakteryzuje tworzenie się płytek beta-amyloidowych w mózgu, co wpływa na zaburzenie pracy neuroprzekaźników.

Więcej informacji …

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322037.php

Chcesz zajść w ciążę, przestań spożywań napoje alkoholowe

Tak jak nie należy pić napojów alkoholowych będąc w ciąży, tak należy również „zerwać” z alkoholem starając się zajść w ciążę (Dr. Erin Higgins, the Department of Obstetrics and Gynecology at NYU Langone Health). Alkohol przedostaje się przez łożysko bezpośrednio do dziecka, stanowiąc ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych, w tym Spektrum Płodowych Zaburzeń alkoholowych (FASD). Deficyty rozwojowe powstałe w wyniku ekspozycji płodu na alkohol obejmują problemy w zakresie nauki, zachowania jak również deficytów fizycznych, które towarzyszą już dziecku przez całe życie. Zakres i ryzyko powyższych deficytów i zaburzeń zależny jest od ilości i częstotliwości spożywania alkoholu w ciąży. Spożywanie alkoholu w ciąży może doprowadzić do poronienia, przedwczesnego porodu jak również wywołać zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS). Dlatego też, zaprzestanie picia alkoholu przez kobietę powinno mieć miejsce wtedy, kiedy stara się o zajście w ciążę. Alkohol może zaburzyć płodność zarówno kobiety jak i mężczyzny. W przypadku kobiet może zaburzyć pracę jajników wpływając na zmniejszenie ilości komórek jajowych. Natomiast w przypadku mężczyzn może między innymi zaburzyć spermatogenezę.

Więcej informacji …

https://www.brides.com/story/should-you-stop-drinking-while-trying-to-conceive

Molekularne podstawy Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Alkohol spożywany w ciąży zaburza rozwój dziecka w różnych obszarach i może prowadzić do Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). FASD jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń neurorozowjowych, któremu można w 100% zapobiec. Główną luką w wiedzy naukowej dotyczącej powyższego tematu jest patofizjologia i ilość alkoholu powodująca szkody u płodu wraz z wiarygodnymi biomarkerami służącymi wykryciu FASD bądź dającymi możliwość oszacowania poziomu ryzyka.

Więcej informacji …

https://www.nature.com/articles/s41380-018-0095-4

EUFASD 2018 – konferencja poświęcona Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Zaplanowana na 24-26 września konferencja  EUFASD 2018 w Berlinie jest cyklicznym wydarzeniem poświęconym tematowi Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Konferencja stanowi źródło informacji o FASD w szerokim kontekście m.in. diagnozy, rozpowszechnienia, genetyki, profilu psychologicznego, edukacji, wsparcia rodzin, farmakologii czy profilaktyki. Odbiorcami powyższych treści są przedstawiciele różnych środowisk m.in. badacze, edukatorzy, praktycy, organizacje pozarządowe, politycy, prawnicy czy rodzice biologiczni i adopcyjni.

Więcej informacji …

http://www.eufasd.org/EUFASD_2018/index.php

 

MAJ

Wiek a wpływ alkoholu na korę czołową mózgu    

Zgodnie z doniesieniami naukowymi osoby starsze uzależnione od alkoholu, są podwyższoną grupą ryzyka zaniku istoty szarej w mózgu i deficytów funkcjonalnych, nawet jeśli fakt nadużywania alkoholu rozpoczął się na późnym etapie życia. Dr. Edith Sullivan (Stanford University School of Medicine w Kalifornii) wraz z kolegami dokonała analizy badań obrazowania mózgu (MRI) grupy 222 osób uzależnionych od alkoholu w przedziale wieku od 25 do 75 roku życia (średnia wieku 48 lat, 70% mężczyzn) i wiekowo dobranej grupy kontrolnej 199 osób (53% mężczyzn). Wyniki analiz wskazały na deficyty w pięciu obszarach kory mózgu wśród osób uzależnionych od alkoholu w przeciwieństwie do grupy kontrolnej. Deficyty te dotyczyły między innymi kory: czołowej, skroniowej i ciemieniowej. Jak stwierdza Dr. Sullivan (Stanford University School of Medicine), cyt.: „Interniści powinni pytać pacjentów niezależnie od ich wieku o spożywanie alkoholu – jak często piją i jak dużo. Jeśli spożycie alkoholu przekracza zalecane przez NIAAA normy (http://bit.ly/2pFx1EB), pacjent powinien być poinformowany o ryzyku szkód zdrowotnych”. Nie ma danych naukowych potwierdzających fakt, że umiarkowane spożywanie napojów alkoholowych na przestrzeni lat (w procesie starzenia się) przyspiesza spadek zdolności poznawczych ale zgodnie z zaleceniami NIAAA zarówno mężczyźni jak i kobiety powyżej 65 roku życia, którzy cieszą się zdrowiem i nie przyjmują żadnych leków, nie powinni spożywać więcej niż siedmiu porcji standardowych alkoholu tygodniowo i nie więcej niż trzy porcje standardowe dniowo – spożywanie większych ilości może doprowadzić do problemów zdrowotnych w tej grupie wiekowej.

Więcej informacji …

http://bit.ly/2pIfSdh

 

Niemcy - rekomendowane ilości porcji standardowych alkoholu

Badanie opublikowane w naukowym magazynie ‘The Lancet' wskazało, że nawet umiarkowane ilości alkoholu skracają długość życia jak również wpływają na wzrost ryzyka chorób układu krążenia, wylewów, oraz wielu innych deficytów zdrowotnych. W wielu krajach rekomendowane ilości porcji standardowych alkoholu są zbyt wysokie, za przykład posłużyć mogą choćby Niemcy. Zgodnie z funkcjonującymi w Niemczech rekomendacjami (to the German Nutrition Society - DGE),140 gramów czystego alkoholu dla mężczyzn i 70 gramów dla kobiet to ilości nie stanowiące ryzyka ilości tygodniowego spożycia alkoholu. Odnosząc się do wyników przeprowadzonego badania ponad 100 gramów czystego alkoholu na tydzień wpływa na stan zdrowia jednostki, ilość ta stanowi odpowiednik pięciu i pół lampek wina lub 2,5 litra piwa. Jak twierdzi badaczka  Angela Wood (Cambridge University), cyt.: „Wyniki badania dowiodły, że im mniejsze spożycie alkoholu tym dłuższe życie i tym mniejsze ryzyko chorób układu krążenia”.

Więcej informacji …

https://www.thelocal.de/20180413/german-guidelines-for-alcohol-intake-are-too-high-study-argues

 

Rośnie spożycie alkoholu w Nowej Zelandii

Zgodnie z danymi statystycznymi w Nowej Zelandii, w przeciągu roku ( od marca 2017 do marca 2018 roku) zyski ze sprzedaży alkoholu opiewały kwotę wysokości 1.6 miliarda - o  $200 milionów więcej niż w roku poprzednim. Raport dotyczący przystępności alkoholu (the Health Promotion Agency) wykazał, że średnia cena napoju alkoholowego nie zmieniła się zbytnio od 2012 roku, natomiast trochę tańsza niż w roku 2017 jest  standardowa porcja piwa czy whisky. W 2017 roku szczególnie przystępne stały się ceny wina. Ceny piwa, wódki i likierów stały się o 10% bardziej przystępne niż w roku 2012.

Więcej informacji …

https://www.stuff.co.nz/business/industries/104316756/nz-alcohol-sales-continue-continue-to-climb

 

Zależność między genetyką, alkoholem a niewydolnością serca

Naukowcy odkryli zależności jakie występują między naszymi uwarunkowaniami genetycznymi, alkoholem a zdrowiem serca. Badacze odkryli wadliwy gen (titin), który występuje u jednej na 100 osób a u 600 tysięcy osób w Wielkiej Brytanii. Wadliwy gen w interakcji z alkoholem doprowadza do szybszego osłabienia wydolności serca nawet w przypadku spożywania umiarkowanych ilości napojów alkoholowych (Imperial College London, Royal Brompton Hospital, MRC London Institute of Medical Sciences). Wyniki powyższego badania opisane zostały w magazynie the Journal of the American College of Cardiology.

Na pierwszym etapie badania naukowcy analizowali wyniki badań grupy 141 pacjentów ze zdiagnozowaną kardiomiopatią alkoholową (ACM) – rodzajem choroby niewydolności serca. Doprowadza do niej nadużywanie napojów alkoholowych poprzez picie 70 porcji standardowych tygodniowo (w przybliżeniu 7 butelek wina) przez okres 5 lat. W najcięższych przypadkach choroba ta jest śmiertelna bądź wymaga transplantacji serca. Naukowcy odkryli, że również w przypadku tej choroby gen (titin) odgrywa znaczącą rolę. W badaniu 13,5 % pacjentów miało tą mutację, co jest wynikiem zdecydowanie wyższym niż odsetek wadliwego genu (titin) w ogólnej populacji.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180525123207.htm

 

Niezależnie od poziomu IQ pijemy więcej alkoholu

Osoby z wysokim IQ różnią się od pozostałych pod wieloma względami. Przede wszystkim jak zostało naukowo udowodnione osoby z wysokim IQ różnią się profilem genetycznym. Poziom IQ charakteryzuje całe rodziny i zgodnie z naukowymi doniesieniami genetyka tłumaczy 70 do 80% przyczynę wysokiego IQ u dorosłych. Ponadto osoby z wysokim IQ zwykle więcej zarabiają i dokonują odmiennych wyborów dotyczących stylu życia. Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące tego zagadnienia opublikowane zostały w magazynie naukowym Intelligence. W artykule opisana została zależność jaką zaobserwowano między poziomem IQ w młodym wieku a zachowaniem w wieku średnim. W badaniu wzięło udział łącznie 5,347 mężczyzn i kobiet, którym w 1980 roku wykonano test inteligencji (the Armed Forces Qualification Test - AFQT). Wówczas osoby badane były w przedziale wieku od 15 do 23 lat. W roku 2012, ponad 30 lat później, te same osoby wzięły udział w ankiecie dotyczącej ich stylu życia. Co zaobserwowano: osoby w średnim wieku, które miały wysoki poziom IQ w młodości częściej ćwiczyły i spożywały napoje alkoholowe. Osoby z niższym IQ w młodości jako osoby w średnim wieku częściej spożywały napoje słodzone, upijały się i paliły papierosy. Nie odnotowano zależności między poziomem IQ w młodości a tendencją do jedzenia fast – food’ów w wieku średnim. Ponadto patrząc na zależność między IQ a piciem alkoholu, zaobserwowano, że osoby zarówno z wysokim jak i niskim IQ w młodości piją więcej alkoholu w wieku średnim, podczas gdy osoby z przeciętnym IQ w młodości w wieku średnim piją mniej. Co więcej osoby z wysokim IQ piją umiarkowanie ale częściej, natomiast osoby z niskim IQ częściej upijają się.

Więcej informacji …

Christina Wraw, Geoff Der, Catharine R. Gale, Ian J. Deary. "Intelligence in youth and health behaviours in middle age." Intelligence 69: 71-86. Published online: 24-May-2018. DOI: 10.1016/j.intell.2018.04.005.

 

Wielka Brytania - zjawisko upijania się przybiera na sile

W Wielkiej Brytanii zjawisko upijania się zaczyna wymykać się spod kontroli. Jedna na cztery osoby dorosłe regularnie upija się, ponadto Wielka Brytania stała się liderem w poziomie spożycia alkoholu wśród państw europejskich. Aktualny problem jest tematem debaty a społeczności angielskiej oferowany jest dostęp do różnych form pomocy – poprzez strony internetowe państwowych organizacji zajmujących się problematyką alkoholową (Alcohol Concern), czy numery darmowych infolinii takich jak Drinkline  (0800 9178282) czy TalktoFrank (0800 776600). Dodatkowo ruszyła kampania propagująca postawy przeciw upijaniu się.

Więcej informacji …

http://www.dailymail.co.uk/health/article-302531/Special-report-Binge-drinking.html

 

Co czwarty konsument alkoholu naraża się na chorobę nowotworową

Co czwarty mieszkaniec południowo-wschodniej Europy spożywa zbyt wiele alkoholu. Przeprowadzone analizy wykazały, że 485,940 osób zamieszkujących południowo-wschodnią Europę, regularnie wypija ponad 14 porcji standardowych alkoholu tygodniowo. W grupie tej znajdują się osoby w przedziale wieku 45-54 lata. Doktor Colin Shevills uważa, że cyt.: „Niepokojące jest tak wyraźne zjawisko nadużywania alkoholu, które doprowadzić może do choroby nowotworowej bądź innych zdrowotnych problemów takich jak choroby serca czy wylew”. 

Więcej informacji …

http://www.thenorthernecho.co.uk/news/16223012.One_in_four_North-East_drinkers_risk_cancer_due_to_alcohol_intake/

 

Szkocja wprowadziła cenę minimalną 50 pensów za porcje standardową alkoholu

Od 1 maja bieżącego roku Szkocja wprowadziła cenę minimalną za porcję standardową alkoholu w wysokości 50 pensów ($0.68).Cena ta jest odpowiednikiem przeciętnie połowy kufla piwa czy lampki wina. Prace nad zmianami prawnymi w powyższym zakresie trwały od 2012. Zgodnie z analizami prowadzonymi w 2011 wprowadzenie ceny minimalnej na porcję standardową alkoholu wiąże się ze wzrostem dobrobytu ogółu społeczeństwa z uwagi na fakt obniżenia kosztów społecznych jakie wynikają z nadużywania alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.economist.com/graphic-detail/2018/05/01/scotland-introduces-a-minimum-price-of-50p-per-unit-of-alcohol

 

KWIECIEŃ

Moskwa wprowadza resktrykcje na sprzedaż alkoholu podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej

W Moskwie rozegranych zostanie dwanaście meczy w czerwcu i lipcu, między innymi mecz otwarcia podczas którego zagra reprezentacja Rosji i Arabii Saudyjskiej, jak również mecz finałowy. Wicepremier Rosji zapowiedział, że na stadionach podczas Pucharu Świata FIFA, dozwolona będzie sprzedaż piwa i zorganizowane zostaną strefy fanów.

Więcej informacji …

https://themoscowtimes.com/news/moscow-to-restrict-alcohol-sales-before-and-during-world-cup-games-61259

 

Cena minimalna alkoholu na poziomie 50 pensów

Działania legistlacyjne związane z wprowadzeniem ceny minimalnej rozpoczęły się w 2012 roku z finałem w listopadzie roku 2017. Jeśli propozycja ceny minimalnej w postaci 50 pensów za porcję standardową alkoholu zostanie przegłosowana przez Parlament, to od maja bieżącego roku Szkocja stanie się pierwszym państwem z taką regulacją prawną. Zgodnie z wynikami badań, cena minimalna na poziomie 50 pensów wpłynie na spadek poziomu przypadków śmiertelnych zależnych od alkoholu o 392 jednostki a ilość hospitalizacji spowodowanych alkoholem zmniejszy się oponad 8 tysięcy.

Prawie ¾ grupy osób konsultujących wysokość ceny minimalnej w Szkocji (74,3 %) optowała za 50 pensami, przedstawiciele niektórych organizacji chcą aby cena minimalna przewyższała zaproponowaną kwotę.

Więcej informacji …

http://www.eveningtimes.co.uk/news/16182421.MSPs_set_to_back_50p_minimum_unit_price_for_alcohol/

 

Kwiecień miesiącem profilaktyki alkoholowej

Krajowa Rada ds. Alkoholizmu i Uzależnienia od Narkotyków w roku 1987 ogłosiła kwiecień narodowym miesiącem profilaktyki alkoholowej w celu zmniejszenia stygmatyzacji związanej z uzależnieniem od alkoholu, jake również szerzenia wiedzy dotyczącej szkód zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu. Nadużywanie alkoholu wiąże się zarówno z zagrożeniem bezpieczeństwa jednostki, jak również ryzykiem szkód zdrowotnych wprostproporcjonalnie do ilości spożywanych trunków. Jeśli picie stanie się nawykiem, wówczas z czasem może doprowadzić do takich szkód jak: nadciśnienie, choroby serca, zawał, choroby wątroby, problemy z trawieniem, nowotwór (piersi, jamy ustnej, gardła, wątroby, jelita, przełyku), problemów z pamięcią (demencja i problemy z nauką), problemy psychiczne (depresja i lęki), problemy społeczne (zmniejszona wydajność, problemy rodzinne, bezrobocie), odwodnienie, niedożywienie, uzależnienie od alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.pharmacytimes.com/contributor/adam-martin-pharmd-acsm-cpt/2018/04/alcohol-awareness-month-the-buzz-on-alcohol-and-calories

Wiek pierwszego kontaktu z alkoholem determinuje ryzyko raka piersi

Zgodnie z wynikami badań, widoczny jest wzrost ryzyka wystąpienia raka piersi jeśli kobieta stała się konsumentką napojów alkoholowych przed 30 rokiem życia. Dodatkowo konsumpcja alkoholu przed pierwszą ciążą, zwiększa ryzyko raka piersi. Jak stwierdza badacz z Waszygtońskiego Uniwersytetu Medycznego, cyt.: ”Ryzyko wystąpienia raka piersi wzrasta od 7 do 10% z każdym napojem alkoholowym konsumowanym codziennie”.

Wiek w jakim kobieta staje się konsumentką alkoholu, to jeden z elementów równania, dodatkowo znaczenie ma częstotliwość i styl picia alkoholu. Upijanie się definiowane jako wypicie czterech bądź większej ilości porcji standardowych w czasie dwóch godzin (the Centers for Disease Control and Prevention), jest również znaczącym czynnikiem ryzyka. Kobiety deklarujące spożycie siedmiu porcji standardowych podczas weekendu i zero w czasie tygodnia, są bardziej obarczone ryzykiem raka piersi niż kobiety spożywające jedną porcję standardową alkoholu każdego wieczoru. Zwykle młode kobiety konsumują większe ilości alkoholu w weekndy, dlatego też nieświadomie zwiększają ryzyko rozwoju raka piersi w przyszłości.

Więcej informacji …

https://www.rd.com/health/wellness/first-alcoholic-drink-breast-cancer-risk/

 

Czas nagłaśniać Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Choć nie są to wyniki badań populacyjnych, to szacuje się, że około 5% populacji Nowej Zelandii stanowią osoby ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), fakt ten obrazuje między innymi spadek produktywności (bezrobocie) przynoszące straty od $49 do $200 milionów (University of Otago).Jak stwierdza profesor Gibbs, pełniąca również funkcję pracownika socjalnego, cyt.: „W Nowej Zelandii  od 10 lat prowadzone są działania w zakresie diagnozy i terapii osób z FASD ale obecnie dzieje się to tylko w kilku miejscach. Niezbędne są szkolenia grona medycznego w zakresie badań przesiewowych i diagnozy jak również zrozumienia problemów z jakimi zmagają się osoby z FASD i ich rodziny, oraz udzielania im adekwatnej pomocy. Osoby z FASD „rozkwitają” przy odpowienim wsparciu i pomocy”.

Więcej informacji …

http://www.scoop.co.nz/stories/GE1804/S00038/time-for-spotlight-on-fetal-alcohol-spectrum-disorder.htm

 

Agresja w dzieciństwie związana z deficytami funkcji wykonawczych

Zgodnie z wynikami badania, dzieci z deficytami w zakresie funkcji wykonawczych cześciej przejawiają zachowania agresji reaktywnej (stanowiącej odpowiedź na jakiś bodzieć) i fizycznej w przyszłości. Zdaniem naukowców, pomoc w rozwoju funkcji wykonawczych, może być skuteczną metodą przeciwdziałania przejawowom agresji (the University of Potsdam in Germany). Funkcje wykonawcze to umiejętności poznawcze, które pomagają jednostce w osiąganiu zamierzonych celów poprzez między innymi kontrolowanie zachowania. Wyniki badania opublikowanego w magazynie naukowym Frontiers in Behavioral Neuroscience wskazują, że dzieci ze szkoły podstwowej, posiadające niższy poziom funkcji wykonawczych, były bardziej predysponowane w przyszłości do zachowań agresywnych zarówno fizycznych jak i agresji w relacjach oraz agresji reaktywnej. Podwyższony poziom agresji zauważalny zarówno wśród chłopców jak i dziewczynek, może być wynikiem predyspozycji do kumulowania gniewu. Zgodnie z wynikami badania, pomoc w rozwoju funkcji wykonawczych może przyczynić się do spadku poziomu agresji.

Więcej informacji …

https://neurosciencenews.com/executive-function-childhood-aggression-8762/

 

83% osób z problemem alkoholowym nie szuka specjalistycznej pomocy

Przeprowadzone w Kanadzie badania, w ramach miesiąca profilaktyki alkoholowej wykazały, że 83% Kanadyjczyków nadużywających alkoholu nie otrzymało od rodziny bądź znajomych żadnej porady i wsparcia, by zmniejszyć poziom spożycia alkoholu. Kobiety nadużywające alkoholu zdecydownie rzadziej otrzymywały wsparcie od bliskich, zaledwie 11,7% kobiet otrzymało wsparcie w szukaniu adekwatnej pomocy. Picie alkoholu jest społecznie akceptowalne, mimo dużego ryzyka uzależnienia i konsekwencji zdrowotnych. Zgodnie z danymi statystycznymi w Kanadzie 19% Kanadyjczyków (5,8 miliona) zakwalifikowanych jest jako osoby nadużywające alkoholu przy czym 1 na 20 osób jest od alkoholu uzależniona. Od momentu uświadomienia sobie, że potrzebna jest fachowa pomoc w odpowiedzi na nadużywanie alkoholu, kolejny krok to jej szukanie. Jest wiele możliwości i rozwiązań, poczynając od tradycyjnych programu takich jak 12 kroków do takich jak Alavida Health (www.alavida.co), promujący picie kontrolowane nad abstynencję.

Więcej informacji …

http://www.globenewswire.com/news-release/2018/04/18/1480768/0/en/83-of-People-with-Alcohol-Problems-Are-Never-Encouraged-to-Seek-Treatment.html

 

Alkohol może zwiększać ryzyko demencji

Zgodnie z wynikami badania zaprezenrowanymi w magazynie naukowym Lancet Public Health, dowiedziono że konsumpcja napojów alkoholowych w znacznym stopniu zwiększa ryzyko demencji. Spożywanie alkoholu wiąże się z ryzykiem wystąpienia licznych szkód zdrowotnych a obecnie wiadomo również, że przyczynia się do znacznego zwrostu ryzyka demencji (the Centre for Addiction and Mental Health).  Badaniem objęto próbę ponad miliona osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania lub choroby przewlekłe będące wynikiem nadużywania napojów alkoholowych. Zgodnie z otrzymanymi wynikami ponad 57 tysięcy osób z wczesnymi objawami demencji piła szkodliwie, co więcej grupa ta dodatkowo narażona jest na przedwczesną śmierć.

Więcej informacji …

https://www.ndtv.com/food/alcohol-consumption-may-increase-chances-of-dementia-says-study-1838243

 

MARZEC

Coca-Cola planuje wprowadzić napój alkoholowy

Coca-Cola po 125 latach swojego istnienia planuje wprowadzić na rynek japoński pierwszy markowany przez siebie napój alkoholowy w stylu alcopop (napój owocowy z dodatkiem alkoholu). Obecnie na rynku japońskim popularny jest gazowany napój Chu-Hi w puszkach, wśród którego składników znajduje się miejscowy alkohol zwany shochu. Napój ten zawiera od 3% do 8% alkoholu i reklamowany jest jako zamiennik piwa szczególnie wśród damskiego grona odbiorców.

Więcej informacji …

https://www.bbc.com/news/business-43313147

 

Alkohol zwiększa ryzyko wstąpienia „epizodycznej ślepoty”

Zgodnie z wynikami badania alkohol wywołuje epizody ślepoty, sprawiającej że dobrze widoczne przedmioty stają się dla osoby będącej pod wpływem alkoholu niedostrzegalne. Wyniki omawianego badania zostały opublikowane w piśmie naukowym Psychopharmacology. Naukową inspiracją do przeprowadzenia badania, było zjawisko „epizodycznej ślepoty” zaobserwowane w badaniu z 1999 roku, które nazwane zostało eksperymentem „niewidocznego goryla”. W eksperymencie tym osoby badane zostały poproszone o uważne obejrzenie nagrania, w którym uczestnicy rzucali do siebie piłkę. Osoby badane miały zliczyć ilość podań piłki. Kiedy uczestnicy skupieni byli na liczeniu liczby podań, na scenę wszedł mężczyzna w stroju goryla i przed zejściem z niej uderzył się kilka razy w klatkę piersiową. Co zaskoczyło badaczy, niewiele osób z biorących udział w eksperymencie odnotowało fakt pojawienia się na scenie mężczyzny.

Zgodnie z wynikami nowego badania, w którym wzięło udział 104 studentów okazało się, że alkohol zaburza percepcję w łatwiejszych zadaniach (osoby badane poproszone zostały o zliczenie wszystkich podań piłki), w przeciwieństwie do zadań trudniejszych (osoby badane poproszone zostały o zliczanie oddzielnie rzutów i kopnięć).

Więcej informacji …

https://www.psypost.org/2018/03/alcohol-increases-chances-consciously-blind-otherwise-fully-visible-objects-50811

 

Etykietowanie napojów alkoholowych – stanowisko przemysłu alkoholowego

W marcu br. przedstawiciele przemysłu alkoholowego przedstawili Komisji Europejskiej stanowisko w zakresie etykietowania napojów alkoholowych, proponując stosowanie dowolności względem wina, piwa, wódki i cydru. Producenci powyższych napojów sami mają podejmować decyzje czy informacje dotyczące składu zamieścić na opakowaniu wyrobu, czy w internecine bądź na dwóch źródłach informacyjnych (opakowanie + internet) jednocześnie. Ponadto nie ma jednomyślności wśród przedstawicieli przemysłu alkoholowego względem sposobu informowania o jego kaloryczności.

Stanowisko przemysłu alkoholowego w sprawie etykietowania opakowań wyrobów alkoholowych wywołało negatywną reakcję wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jak twierdzą przedstwiciele (CPME), cyt.: “Każdy konsument napojów alkoholowych ma prawo być poinformowany o sładzie spożywanego produktu. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy z faktu, jak wiele napojów alkoholowych zawiera duże ilości cukru”. Ponadto przedstawiciele Europejskiej Organizacji ds. Konsumenta (BEUC) dodają, że cyt.:”Przemysł alkoholowy chce dużej dowolności w zakresie informacji jakie ma przekazywać na opakowaniach napojów alkoholowych. Oczekiwanie, że konsument w internecine będzie sprawdzać zawartość kalorii w winie czy wódce w sytuacji gdy na zakupy chce się  poświęcić jak najmniejszą ilość czasu, wydaje się całkowicie nierealistycznym oczekiwaniem”.

Więcej informacji …

https://www.euractiv.com/section/alcohol/news/alcohol-labelling-proposal-fails-to-end-debate-on-calories/

 

Każda ilość alkoholu zwiększa ryzyko choroby nowotworowej

Zgodnie z wynikami badania kluczem do redukcji ilości wypijanego alkoholu, są reklamy informujące konsumentów o porcjach standardowych i odniesienie ich do stylu picia o niskim poziomie ryzyka szkód. Według przedstawiciela Cancer Council Victoria (Australia), cyt.:”Konsumenci często nie mają wiedzy w zakresie porcji standardowych, co więcej rzadko publicznie się o nich informuje”. 

Według danych z 2016 roku, 32% mężczyzn i 9% kobiet uważało, że może dziennie spożywać trzy bądź więcej napojów alkoholowych bez narażania się na szkody zdrowotne.

Więcej informacji …

https://www.riverineherald.com.au/2018/03/14/12794/any-alcohol-consumption-increases-the-risk-of-cancer-charmayne-allison

 

Jednokrotne upicie się w miesiącu może odbić się na zdrowiu

Konsument alkoholu zwykle nie myśli o kaloriach, jakie stoją za każdą porcją, a chociażby 350 ml piwa to przeciętnie 153 kalorie, pięć piw to już 765 kalorii. W czasie pięciu lat, pijąc raz w miesiącu kilka porcji standardowych piwa do organizmu dostarcza się  45,900 kalorii, czyli 6 kilogramów dodatkowej wagi. Należy podkreślić, że wzrost wagi ciała nie jest jedynym efektem ubocznym, okozjonalnie wypijanych dużych ilości alkoholu. Zgodnie z wynikami badania, mężczyźni upijający się raz w miesiącu, są 70 razy bardziej narażeni na nadciśnienie. Co więcej tylko jeden wieczór z dużą ilością alkoholu osłabia już odporność narażając tym samym organizm na przeziębienia.

Więcej informacji …

https://www.womenshealth.com.au/binge-drinking-weight-gain

 

Nowotwór wątroby wywołany alkoholem wiąże się z gorszymi rokowaniami

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w naukowym magazynie CANCER, pacjenci z chorobą nowotoworową wątroby wywołaną faktem nadużywania alkoholu żyją krócej, niż pacjenci z nowotworem wątroby wywowłanym innymi czynnikami. Dzieje się tak głównie z uwagi na diagnozę, która stawiana jest zwykle na bardziej zaawansowanym, późniejszym etapie choroby. Wyniki badania wskazują na konieczność udoskonalenia stosowania zarówno badań przesiewowych pod kątem wykrywania pierwszych symptomów choroby , jak również uzależnienia od alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-03/w-lcc032218.php

 

Alkohol wpływa na szybkość tętna

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Medycznego Uniwersytetu Munich na Wydziale Kardiologii, przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz DZHK (the German Cardiovascular Research Centre), było pierwszym w którym obserwowano  wpływ działania alkoholu na odczyt EKG. W badaniu wzięły udział ponad 3 tysiące osób uczestniczących w corocznych dożynkach chmielnych (Munich Oktoberfest). Wszystkie osoby miały badaną pracę serca poprzez odczyt EKG oraz sprawdzaną zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo gromadzono informacje dotyczące płci, wieku, chorób serca, przyjmowanych leków nasercowych, oraz faktu palenia papierosów. Średnia wieku uczestników to 35 lat, natomiast 30% próby stanowiły kobiety. Przeciętna zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniosła 0.85 g/kg. Wzrastające stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, widocznie wiązało się z występowaniem tachykardii zatokowej (nadmiernie szybkie bicie serca), mianowicie 100 bądź większej ilości uderzeń serca na minutę. Zjawisko to występowało u 25,9% próby.

Zgodnie z obserwacją dr Stefana Brunnera, kardiologa i jednego z głównych realizatorów badania, im więcej alkoholu spożywamy, tym szybsze jest nasze tętno. Obecnie naukowcy prowadzą badania mające ustalić, czy  fakt szybszego tętna występującego pod wpływem alkoholu może w dłuższym okresie doprowadzić do zaburzeń rytmu serca. Ponadto, jak podkreślają naukowcy, większość osób które wzięły udział w badaniu, to młodzi i zdrowi ludzie. Jeśli badanie zostałoby przeprowadzone na osobach starszych, bądź z chorobami serca, to można by spodziewać się widocznej zależności między piciem alkoholu a arytmią.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180319124246.htm

 

LUTY

Spożywanie alkoholu w wieku nastoletnim może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania wątroby w wieku dorosłym

Alkohol jest jedną z kluczowych przyczyn zachorowalności na marskość wątroby i chorób tego narządu.Wyniki przeprowadzonych w Szwecji badań podłużnych (badających te same osoby na przestrzeni długiego okresu czasu) dowiodły, że picie alkoholu w wieku nastoletnim wiąże się z wystąpieniem problemów zdrowotnych narządu wątroby w wieku dorosłym. Otrzymane wyniki potwierdziły konieczność ponownego przeanalizowania i określenia ilości porcji standardowych dla mężczyzn nie stanowiących bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Zgodnie z obecnie trwającymi dyskusjami oraz niektórymi z przedstawianych stanowisk, rekomenduje się obniżenie ilości porcji standardowych dla mężczyzn do 30 gramów alkoholu na dzień, by ograniczyć ryzyko poalkoholowych chorób wątroby.

Więcej informacji …

Hannes Hagström, Tomas Hemmingsson, Andrea Discacciati, Anna Andreasson. Alcohol consumption in late adolescence is associated with an increased risk of severe liver disease later in life. Journal of Hepatology, 2018; DOI: 10.1016/j.jhep.2017.11.019

Myślisz ciąża – Myśl bez alkoholu

Finansowana przez szkocki rząd organizacja APPA (the Alcohol Pre-Pregnancy and Pregnancy Advice) rozpoczęła 15 stycznia br. innowacyjny półroczny program pilotażowy (Think pregnancy - Think no alcohol), którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka jakie wiąże się ze spożywaniem alkoholu na każdym etapie ciąży (prenatalnym, okołoporodowym, poporodowym).

Dzieci z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym) mają zaburzenia wzrostu, charakterystyczne dysmorfie twarzy i trwające całe życie problemy związane z nauką i zachowaniem. Regularne picie alkoholu w czasie ciąży, bądź upijanie się może doprowadzić do wystąpienia u dziecka FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Choć dzieci z FASD mogą wyglądać na zdrowe, to charakteryzują je nieodwracalne uszkodzenia mózgu.

Jak mówi Lynn Cameron, szefowa położnych NHS, cyt.: "FAS i FASD można w 100% zapobiec.Rozwój ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wraz z rozwojem i wzrostem mózgu trwa przez całą ciążę, dlatego też nie ma bezpiecznego momentu w ciążydla spożywania napojów alkoholowych” .

Więcej informacji …

www.nhsgrampian.org/appa

http://www.nhsgrampian.org/nhsgrampian/gra_display_simple_index.jsp;jsessionid=60BA1FB9CC4C1CB8F4A3283BD9D80684?pContentID=10016&p_applic=CCC&p_service=Content.show&

Rodzice częstujący swoje dzieci alkoholem przysparzają sobie problemów na przyszłość

Zgodnie z wynikami badania, rodzice częstujący swe dzieci alkoholem, nie chronią ich przed niebezpieczeństwami wynikającymi z jego spożywania a wręcz przeciwnie narażają dzieci na większe ryzyko wystąpienia szkód poalkoholowych (the Lancet Public Health). Wyniki powyższego badania pochodzą z trwającego sześć lat badania grupy 1 900 australijskich nastolatków. W przeprowadzonym badaniu obserwacji poddani zostali zarówno ci rodzice, którzy proponowali swoim nastoletnim dzieciom okazjonalnie łyk alkoholu, jak również ci rodzice, którzy proponowali pełne porcje alkoholu, jak lampki wina bądź kufle piwa. Jak stwierdza profesor Mattick (Drug and Alcohol Studiesat the University of New SouthWales in Sydney) cyt.:”Dawanie dużych porcji jest prawdopodobnie bardziej niebezpieczne niż częstowanie tylko łykiem alkoholu, ale nadal również sam łyk nie stanowi ochrony i przyczynia się do szkód”.

Więcej informacji …

https://eu.usatoday.com/story/news/2018/01/25/study-parents-who-give-their-teenagers-alcohol-inviting-trouble/1067481001/

Wielka Brytania – ostrzeżenia graficzne na opakowaniach napojów alkoholowych jak na opakowaniach wyrobów tytoniowych

Wiodąca w Wielkiej Brytanii organizacja zajmująca się problematyką zdrowotną (the RoyalSociety for Public Health) nawołuje do wprowadzenia na opakowaniach napojów alkoholowych (butelkach i puszkach) informacji graficznych, adekwatnych do tych jakie znajdują się na opakowaniach wyrobów tytoniowych. Jeśli osoby decydują się na spożywanie napojów alkoholowych, to mają prawo do uzyskania pełnej wiedzy w zakresie tego co dokładnie zawiera ich napój, jak również jakie z jego spożyciem wiążą się efekty. Informacje konsumencie wraz z ostrzeżeniami zdrowotnymi znajdują się obecnie na wszystkich opakowaniach wyrobów tytoniowych, pożywieniu i napojach bezalkoholowych, wyjątek stanowi nadal alkohol. To musi się zmienić, jeśli chcemy ograniczyć szkody poalkoholowe jak również zwiększyć świadomość konsumenta odnośnie spożywanego produktu alkoholowego.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2018/jan/26/uk-health-body-calls-for-cigarette-style-warnings-on-alcohol

Alkohol i nowotwór - stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologii Klinicznej (the American Society of Clinical Oncology)

Alkohol działa rakotwórczo na drogi oddechowe wywołując raka jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku, jak również raka jelita grubego, wątroby czy piersi. Istnieje jeszcze wiele innych zależności między rakotwórczym działaniem alkoholu a pozostałymi narządami ale ich wielkość wymaga jeszcze dokładniejszego doprecyzowania, biorąc pod uwagę czynniki ekologiczne i zmienne związane ze stylem życia jednostki. Skala szkód poalkoholowych jest ogromna. Prawie dwa miliardy osób regularnie pije napoje alkoholowe. Europa jest obszarem o najwyższym poziomie spożycia napojów alkoholowych i największej powszechności występowania chorób nowotworowych. Alkohol plasuje się na siódmym miejscu wśród czynników wywołujących nieodwracalne szkody i urazy (4·2%) i jest przyczyną zgonu (5·2%) - The Global Burden of DiseaseStudy 2016.

Więcej informacji …

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.76.1155

Czy poziom spożycia alkoholu w Rosji spadł rzeczywiście aż o 80%?

Zgodnie z informacjami ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia w Rosji, w przeciągu ostatnich pięciu lat poziom konsumpcji alkoholu spadł o 80%. Czy to prawda?

Mamy tu dwa niezależne źródła danych statystycznych, jedno to dane zbierane prze rosyjską agencję danych statystycznych (Rosstat), drugie to dane statystyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dane zbierane przez Rosstat opierają się tylko na informacjach dotyczących oficjalnego rynku sprzedaży napojów alkoholowych, którego poziom obecnie spadł ale nie o 80% tylko o 30%. Jest to poziom całkowitego spożycia napojów alkoholowych per capita. Jak na razie Rosstat nie opublikował danych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych za 2017 rok. Zgodnie ze stanowiskiem profesora ekonomii - Yevgeny Yakovlev, dostępne dane dotyczące okresu od stycznia do listopada 2017 roku wskazują na wzrost poziomu spożycia alkoholu w stosunku do poziomu z lat poprzednich. Sprzedaż wódki, która nadal jest najpopularniejszym wśród Rosjan alkoholem, wzrosła między styczniem a listopadem o 10% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2016. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Rosstat w roku 2016 Rosjanie per capita wypijali 6,6 litra czystego alkoholu. Dane dotyczące tego samego okresu prezentowane przez WHO mówią o 13,9 litra per capita.

Więcej informacji …

https://www.bbc.com/news/world-europe-42738511

Cena minimalna alkoholu – skuteczne rozwiązanie

Zgodnie ze stanowiskiem grona medycznego w Anglii, mniejsza dostępność mocnego i taniego dotychczas alkoholu może zaowocować lepszym zdrowiem dwóch miliomów osób, które piją szkodliwie. Jak twierdza, obecnie osoby pijące szkodliwie, są bardziej wyczulone na cenę napojów alkoholowych, niż osoby pijące umiarkowanie i sięgają po tańsze, słabsze alkohole. Prawie 4% populacji osób pijących szkodliwie, odpowiadało za 1/3 całkowitej konsumpcji alkoholu w Anglii.

Więcej informacji …

https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/news-in-brief/minimum-unit-alcohol-pricing-works-mps-told/20204305.article?firstPass=false

Anglia - prawie połowa 14-latów próbowała alkoholu

Prawie połowa 14-latów w Wielkiej Brytanii próbowała alkoholu a około 20% miało do czynienia z policją. Badacze odnotowali również, że 17% próbowało papierosów a ponad 10% potwierdzało fakt upicia się przynajmniej raz – co definiowane było jako spożycie pięciu bądź większej ilości napojów alkoholowych za jednym razem. Jak twierdza eksperci otrzymane wyniki pomogą w przygotowaniu odpowiednich programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie ryzykownym postawom i zachowaniu nastolatków. Ponadto otrzymane dane podkreślają konieczność poruszania tematu picia alkoholu, palenia papierosów i brania narkotyków już wśród uczniów szkół podstawowych.Podczas gdy nasilenie różnych zachowań i postaw różniło się porównując Anglię, Szkocję a Walię, to różnice te szczególnie obserwowalne są w różnych grupach etnicznych, przy czym szczególnie narażona na zachowania ryzykowne jest młodzież rasy białej w porównaniu do młodzieży z mniejszości etnicznych.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2018/jan/24/nearly-half-of-uk-14-year-olds-have-tried-alcohol-figures-show

 

 

STYCZEŃ

Rola neuroprzekaźnika w uzależnieniu od alkoholu

Na podstawie spektroskopii rezonansu magnetycznego mózgu osób uzależnionych od alkoholu, naukowcy odkryli, że neuroprzekaźnik zwany glutaminianem może odgrywać ważną rolę we wzmożonej chęci napicia się alkoholu (Hu Chang, Indiana University).

Uzależnienie od alkoholu i picie szkodliwe dotyczy prawie 30% populacji amerykańskiej. Dziewięć -dziesiąt procent osób, które podjęły wyzwanie walki ze swym uzależnieniem w rezultacie wraca do nałogu w okresie czterech lat. Powroty te wyzwalane są zwykle obrazami, zapachami bądź sytuacjami kojarzonymi z doświadczeniami i przeżyciami z okresu nadużywania alkoholu.

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 35 osób, w tym 17 osób pijących szkodliwie i 18 osób nie nadużywających alkoholu. Naukowcy zmierzyli poziom neuroprzekaźnika glutaminianu w mózgach osób badanych przy pomocy spektroskopii rezonansu magnetycznego. W badaniu odnotowano spadek poziomu glutaminianu w mózgach osób pijących szkodliwie po ekspozycji bodźców powiązanych z piciem alkoholu – takich jak fotografia alkoholu w naczyniu, w porównaniu do zdjęć neutralnych. U osób nienadużywających alkoholu nie odnotowano żadnych zmian w czasie ekspozycji tych samych zdjęć.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212150733.htm

Holandia - alkohol ważnym elementem Narodowego Programu Profilaktyki

Narodowy Program Profilaktyki oprócz problematyki uzależnienia od wyrobów tytoniowych i otyłością, zajmie się również szkodliwym piciem. Eksperci zdrowia publicznego w Holandii (The Health Council of the Netherlands) zalecają abstynencję bądź spożywanie nie więcej niż jednego napoju alkoholowego dziennie. Picie większej ilości alkoholu wiąże się z ryzykiem wystąpienia zawału, chorób wątroby, nowotworu bądź cukrzycy. Propozycje działań mających na celu ograniczenie szkód poalkoholowych zawierają takie punkty jak: wzrost ceny alkoholu, zmniejszenie liczby punktów sprzedaży, nałożenie większych restrykcji na reklamę alkoholu, prowadzenie kampanii społecznych adresowanych do konkretnych grup, zwiększanie świadomości szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie wśród grona medycznego i szkolnego jak również dążenie do odłączenia alkoholu od sportu.

Więcej informacji …

https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/alcohol-abuse-be-tackled-dutch-national-prevention-programme

Alkohol i jego rakotwórcze działanie

Minister Zdrowia w Irlandii - Simon Harris, podkreślił znaczenie zależności jaka występuje między piciem alkoholu a zachorowalnością na nowotwory. W ramach działań związanych z nowelizacją ustawy alkoholowej, podkreślił, że zapisy na opakowaniach napojów alkoholowych ostrzegające o rakotwórczym działaniu alkoholu, to sposób na przeciwdziałanie występowania chorób nowotworowych. Minister Zdrowia dodał również,że cyt.: “ jedzenie większych ilości owoców i warzyw, bycie aktywnym, utrzymanie zdrowej masy ciała, jak również rzucenie palenia, to wszystko czynniki przeciwdziałania chorobom nowotworowym”. Projekt nowelizacji ustawy alkoholowej zawiera również propozycje wprowadzenia ceny minimalnej.

Więcej informacji …

https://www.irishtimes.com/news/health/link-between-alcohol-and-cancer-emphasised-by-government-1.3379188

Kierowcy nadal prowadzą pod wpływem alkoholu

Blisko co 12 kierowca w Irlandii uczestniczy w kolizji spowodowanej prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Badanie przeprowadzone przez firmę ubezpieczeniową wskazało, że w grupie ponad 6 tysięcy kierowców, 7.39% uczestniczyła w kolizji będąc pod wpływem alkoholu, bądź będąc ofiarą innego kierowcy pod wpływem alkoholu. Trochę ponad 2% badanych przyznało, że uczestniczyło w takiej kolizji w ostatnim roku, natomiast 4,31% stwierdziło, że uczestniczyło przynajmniej w jednej takiej kolizji ponad rok temu. Przeprowadzone analizy wykazały, że 16,99% takich kolizji miało miejsce na drogach podrzędnych. Kierowcy prowadzą pod wpływem alkoholu, ponieważ nie dopuszczają do siebie informacji, ze kolizja może się przytrafić również im. Skuteczniej od prowadzenia pod wpływem alkoholu, wpływa na ich decyzję informacja, ze mogą być zatrzymani przez policję będąc pod wpływem alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/one-in-12-drivers-in-crash-or-near-miss-due-to-alcohol-survey-824031.html

Australia – lekarze i psycholodzy kryminalni diagnozują osoby z FASD

Legal and health experts say Australian courts should assess children for FASD

Lekarze rozpoczęli współpracę z psychologami kryminalnymi, by pomóc w diagnozie osób , które weszły w konflikt z prawem, a mogą mieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, stanowi zaburzenia funkcjonowania mózgu spowodowane ekspozycją na alkohol w życiu płodowym.Szacuje się, że ponad połowa miliona populacji Australijczyków ma FASD i wielu z nich było w więzieniu bądź obecnie odsiaduje wyrok.

Więcej informacji …

http://www.abc.net.au/radio/programs/pm/experts-say-australian-courts-should-assess-children-for-fasd/9330996

Rosja – alkohol podczas przerwy świątecznej przyczynia się do śmierci 18 tysięcy Rosjan

Główny rosyjski ekspert ds. polityki alkoholowej - Alexander Nemtsov, opublikował raport, w którym to widoczny jest szczególny wzrost przypadków śmiertelnych pod wpływem alkoholu w styczniu, w czasie świąt Bożego Narodzenia w kościele prawosławnym i świętowania Nowego Roku. W okresie tym poziom przypadków śmiertelnych pod wpływem alkoholu wzrasta do 18 tysięcy. Ekspert uważa, że alkohol odgrywa w Rosji kluczową rolę w rosnącym poziomie przypadków śmiertelnych.

Więcej informacji …

http://www.pravdareport.com/news/society/stories/09-01-2018/139632-alcohol_russia-0/

 

Prawie 11% Czechów pije alkohol codziennie

Co dziewiąty dorosły Czech pije alkohol przynajmniej cztery razy w tygodniu, (Nielsen Admosphere Agency). Powyższe wyniki pochodzą z badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 1017 Czechów w wieku powyżej 18 roku życia. Zgodnie z danymi przedstawionymi w najnowszym raporcie dot. konsumpcji używek w Czechach, wzrasta liczba osób pijących alkohol każdego dnia. W przeprowadzonym badaniu ankietowym pytano również o częstotliwość spożywania napojów alkoholowych i ich ilość. Zgodnie z otrzymanymi wynikami około 51% mężczyzn i 44% kobiet wskazywało na poziom spożycia na granicy picia ryzykownego.

Więcej informacji …

http://praguemonitor.com/2018/01/24/survey-some-11-adult-czechs-drink-alcohol-almost-daily

Terapia Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) stanowi zespół wrodzonych zaburzeń i deficytów powstałych w wyniku ekspozycji płodu na alkohol. Deficyty te obejmują funkcjonowanie psychiczne, fizyczne oraz wpływają na problemy w prawidłowym zachowaniu i w nauce.

Opieka medyczna

Opieka medyczna nad dziećmi z grupy FASD zależy od spektrum zaburzeń wywołanych alkoholem w życiu płodowym. W opiekę tą włączeni mogą być chirurdzy plastyczni, dysmorfolodzy, otolaryngolodzy, endokrynolodzy, specjaliści opieki podstawowej/pediatrzy, genetycy, fizjoterapeuci, gastrolodzy, neurolodzy, logopedzi, psychiatrzy, audiolodzy, dietetycy, immunolodzy, czy okuliści.

Farmakologia

Nie ma określonej listy zawsze stosowanych farmaceutyków w grupie dzieci z FASD. Istnieją natomiast i są stosowane leki, które mogą zmniejszać nasilenie występowania niektórych z symptomów FASD, takich jak depresja, trudności z koncentracją czy nadmiar energii przejawiający się nadaktywnością.

Alternatywne metody pomocy i terapii

Zalecanych jest kilka alternatywnych rodzajów terapii dla i dzieci I dorosłych z FASD. Do terapii tych zaliczyć można między innymi: terapię ze zwierzętami, biofeedback, terapię plastyczną/manualną, yogę, ćwiczenia fizyczne, trening słuchowy, , suplementację ziołową, suplementację witaminową, akupunkturę, akupresurę, relaksację.

Więcej informacji …

https://www.news-medical.net/health/Fetal-Alcohol-Spectrum-Disorders-FASD-Treatments.aspx

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie