PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

„SPRAWDŹ, CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”

OGÓLNOPOLSKA SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNO–PROFILAKTYCZNA

Kiedy picie alkoholu staje się problemem? Jak sprawdzić czy moje picie jest bezpieczne?
W jaki sposób przeliczyć wypity alkohol na porcje standardowe? Jaka jest różnica miedzy piciem ryzykownym i szkodliwym? Czy alkohol działa tak samo na kobiety i na mężczyzn? Nawet jeśli do tej pory dorośli Polacy nie stawiali sobie takich pytań to zachęcimy ich do tego i udzielimy rzetelnych odpowiedzi w kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne!
 
Pod takim hasłem w kwietniu 2009r. ruszyłaogólnopolska kampania profilaktyczno–edukacyjna. Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in.: Senat Rzeczpospolitej Polskiej i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia. Partnerami przedsięwzięcia są m.in.: Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Komenda Główna Policji – Biuro Ruchu Drogowego, POLITYKA, FORUM, AMS, Wydawnictwo PARPAMEDIA, agencja reklamowa Silberball oraz dom mediowy Media Group.
 
Kampania jest skierowana do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych – także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele i rozsądnie. W Polsce ponad 80% Polaków sięga po alkohol. Chcemy zachęcić dorosłych Polaków do oceny własnego wzoru picia i ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. Wytłumaczymy, w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy ryzyka.
Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 13% i jest tym samym ponad cztery razy większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu (szacowana na ok. 3%).
 
Nie będziemy nakłaniać do całkowitej abstynencji, choć ta w przypadku niektórych osób – np. młodzieży, kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna, ale będziemy pokazywać, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka, aby każdy kto pije alkohol zdążył w porę wyhamować. Na stronie internetowej www.wyhamujwpore.pl każdy dorosły będzie mógł zrobić sobie test AUDIT oraz sprawdzić, jakie są limity picia o niskim ryzyku szkód.
 
Do kampanii przystąpiło blisko 1400 samorządów gminnych i 15 wojewódzkich. Do tej pory żadna społeczna kampania nie spotkała się z takim odzewem ze strony samorządów lokalnych!
 

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny zostanie skierowany do młodzieży.
Z myślą o tej grupie docelowej powstanie strona internetowa www.niebotak.pl, która pokaże, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Do szkół trafi, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki te otrzymają materiały edukacyjne pod hasłem „Nie, bo tak”, adresowane do młodych ludzi.

 

 


 

 

Narzędzia kampanii

· spoty telewizyjne i radiowe
· plakaty, billboardy i citylighty
· materiały edukacyjne, w tym skierowane do lekarzy (broszury, ulotki, książki, przewodniki)
· strona internetowa dla dorosłych www.wyhamujwpore.pl
· strona internetowa dla młodzieży www.niebotak.pl
· lokalne debaty, szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, zajęcia edukacyjne w szkołach nauki jazdy itp.
 

Do gmin trafi blisko 3 mln materiałów edukacyjnych!

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie