PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej oraz Era Ewaluacji ogłasza nabór do trzyletniego projektu „Ewaluacja programu Spójrz Inaczej”. Nabór trwa do 10 października 2017.

Projekt oferuje szkołom i nauczycielom bezpłatne szkolenia realizatorów rekomendowanego programu Spójrz Inaczej (uprawnienia na wszystkie poziomy klas szkoły podstawowej) oraz szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia badań postaw uczniów klas VII i VIII. W ramach udziału w projekcie zakwalifikowani nauczyciele realizować będą z uczniami swojej szkoły program Spójrz Inaczej oraz prowadzić będą badania postaw uczniów klas VII i VIII. Za prowadzone badania postaw nauczyciele otrzymają wynagrodzenie a szkoły zyskają raporty badawcze.

Projekt realizowany jest w oparciu o środki Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 uzyskane w formie dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach konkursu.

Wszelkie informacje nt możliwości udziału w projekcie a także narzędzia naboru nauczycieli do projektu znajdują się na stronie www.spojrzinaczej.pl

Termin naboru mija 10 października 2017 roku

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie