PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Ogłaszamy otwarty konkurs na wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych.

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

Oświadczenie Oferenta

Stawki finansowe

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie