PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Informujemy, że sesje egzaminacyjne dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień w roku 2019 odbędą się według następującego harmonogramu:

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie