PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacji medialnymi na temat prowadzonych przez PARPA prac nad wprowadzeniem ceny minimalnej za porcję standardową alkoholu, niniejszym oświadczam, że  obecnie w PARPA nie są prowadzone  żadne prace legislacyjne związane z tym tematem.

PARPA jako instytucja ekspercka zleca różne analizy ekonomiczne i gromadzi dane dotyczące m.in akcyzy, ceny,  relacji między ceną a spożyciem, wpływu reklamy na spożycie wśród młodzieży itp., ale prowadzenie analiz nie jest równoznaczne z rozpoczęciem prac legislacyjnych. Dodatkowo należy zauważyć, że wszystkie projekty o charakterze zmian legislacyjnych zatwierdza w pierwszej kolejności Ministerstwo Zdrowia, jako organ nadzorujący PARPA.  

Katarzyna Łukowska

p.o dyrektora PARPA

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie