PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ze względu na zbliżający się termin płatności drugiej raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uprzejmie informujemy, że na stronach sejmowych udostępniony został rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382 - http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/B2E9AA1082EE4696C12585700042D075/%24File/382.pdf), który przewiduje szereg regulacji związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych (projektowany art. 58 pkt 10 oraz 41). Przedmiotowy projekt zakłada również m. in. możliwość przeznaczania środków pochodzących z opłat za zezwolenia również  na  działania związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (art. 58 pkt 10). Pragniemy również zwrócić uwagę, że ponieważ projekt ten znajduje się na wstępnym etapie prac, jego ostateczna treść i brzmienie mogą ulec zmianie na dalszych etapach prac legislacyjnych.

W związku z wyznaczeniem pierwszego czytania projektu na środę, 27 maja 2020 r., a zatem krótko przed terminem płatności drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia, rekomendujemy Państwu obserwowanie na bieżąco prac nad powyższym projektem.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie