PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zgłoszenie na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2015 roku.
Karta zgłoszeniowa służy kwalifikacji na superwizję kliniczną do celów szkoleniowych, finansowaną przez PARPA w 2015 roku.
Na komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania osoby do grupy superwizyjnej finansowanej przez PARPA w 2015 r. składa się:

 

  • czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa
  • kopia statusu uczestnika Programu szkoleniowego
  • kopia ukończenia szkolenia ( I etapu Programu) potwierdzona za zgodność z oryginałem
  • aktualne zaświadczenie z miejsca pracy (wystawione nie wcześniej niż w grudniu 2014r.) potwierdzające zatrudnienie w placówce odwykowej przy prowadzeniu zajęć terapeutycznych w zakresie minimum 18 godzin tygodniowo

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji, w terminie 2 - 16 stycznia 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Pobierz kartę zgłoszeniową <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie