PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Szanowni Państwo !!
Media informują zwykle wtedy, kiedy stało się już coś złego
– np. gdy pijany nastolatek trafia do szpitala z ciężkim zatruciem alkoholowym, tonie, bo pod wpływem aloholu postanowił popływać, wpada pod samochód, wdaje się w bójkę itp. Zarówo Państwo jak i my mamy nadzieję, że docieranie z takimi informacjami do opinii publicznej i rzetelne ostrzeżenia powstrzymają kolejną młodą osobę przed sięganiem po alkohol.
Możecie jednak Państwo zrobić dużo więcej – dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Dlatego zwracam się do Państwa z osobistą prośbą, abyście tego lata:
- zwracali uwagę nie tylko na wypadki i wydarzenia z udziałem pijanych nastolatków, lecz również promowali konieczność sprawdzania wieku kupującego i pozytywne zachowania sprzedawców w zakresie odmowy sprzedaży alkoholu;
- podkreślali znaczącą rolę rodzicow, którzy są odpowiedzialni za ustalenie z dzieckiem jasnych zasad, a także upewnienie się gdzie i z kim podczas wakacji przebywa dziecko;
- zachęcali innych dorosłych do zwracania uwagi na bezpieczeństwo wypoczywajacych obok nastolatków oraz do podejmowania interwencji w sytuacji, kiedy sprzedawca zamierza sprzedać alkohol osobie wyglądajacej na niepelnoletnią;
- informowali i pisali o imprezach i wydarzeniach (np. festynach, koncertach), których głównym przesłaniem jest „wypoczynek bez używek” (niestety nadal w wielu miejscowościach, znaczna część opisywanych imprez przyciągających młodych ludzi jest sponsorowana przez producentów napojów alkoholowych).
 
Wakacje to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy, ale też czas, w którym dzieci i młodzież są bardziej narażeni na rozmaite niebezpieczeństwa. Mniejsza kontrola ze strony dorosłych, duża ilość wolnego czasu i brak pomysłów na jego konstruktywne wykorzystanie powodują, iż młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania. Jednym z nich z pewnością może być sieganie po alkohol. W czasie wakacji zwiększa się liczba tragicznych wydarzeń z tym związanych (np. wypadki, utonięcia, przestępstwa, przypadkowe kontakty seksualne). W tej sytuacji dzieci i młodzież powinny być otoczone szczególną troską i opieką przede wszystkim przez organizatorów wypoczynku i wychowawców.
Problemem jest jednak często postawa dorosłych – brak reakcji lub wręcz przyzwolenie na sytuacje, gdy niepełnoletni kupują lub spożywają napoje alkoholowe. Rozumowanie wielu dorosłych opiera się na fałszywych przesłankach: „od jednego piwa nic mu nie będzie”, „to nie jest moje dziecko, moje przecież nie pije alkoholu i jest bezpieczne”, „nic się nie stanie, ma przecież rozsądnych kolegów”. Z badań ankietowych ESPAD przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, iż 83% gimnazjalistówprzyznaje, że zdobycie piwa byłoby dla nich łatwe,65% podziela ten pogląd w stosunku do wódki. Jedynie 3,4% 15–16-latków uznało za niemożliwe zdobycie piwa, 4,9% wina i 6,3% wódki!
 
Pamiętajmy:
- alkohol jest jedną z głównych przyczyn wypadków wśród młodzieży (np. wypadki drogowe, utonięcia);
- alkohol jest czynnikiem zwiększającym ryzyko różnych niebezpiecznych sytuacji (np. konflikty z prawem, sięganie po narkotyki, stanie się ofiarą przestępstwa);
- przypominanie o istniejących przepisach i zaangażowanie osób dorosłych w kontrolę społeczną zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim może w znaczący sposób wpłynąć na jego przestrzeganie;
- ograniczając dostępność alkoholu dla osób niepełnoletnich chronimy nie tylko młodych ludzi, lecz w znaczący sposób wpływamy również na poprawę bezpieczeństwa publicznego.
 
Poniżej przedstawiam kilka praktycznych wskazówek dla samorządów, a także dla rodziców i opiekunów dzieci licząc, że mogą one okazać się użyteczne dla zapewnienia bezpieczeństwa w tym szczególnym okresie, jakim są wakacje.
Jeszcze raz zwaracam się do Państwa z prośbą o pomoc w dotarciu z tymi informacjami do jak najszerszej grupy osób i wsparcie nas w działaniach, których celem jest ochrona młodych ludzi przed konsekwencjami, jakie mogą zdarzyć się kiedy siegną po alkohol.
W przypadku pytań i wątpliwości chętnie osobiście udzielę Państwu dodatkowych informacji i wyjaśnień.
 
 
 
Katarzyna Łukowska
 
Z – ca Dyrektora PARPA
 
 
Wskazania dla Rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży:
 
nie częstuj piwem, winem i wódką w żadnych okolicznościach;
ustal z dziećmi jasne zasady dotyczące nie spożywania alkoholu oraz określ konsekwencje za ich złamanie;
rozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach wynikających z używania alkoholu (wypadki, utonięcia, konflikty z prawem, przypadkowe kontakty seksualne itd.), itp.;
staraj się sprawdzić, z kim i w jakich okolicznościach przebywa twoje dziecko;
nie ułatwiaj dzieciom przebywania w miejscach promocji alkoholu
(np. podczas imprez masowych sponsorowanych przez browary);
sprawdź czy kierowca autokaru, który wiezie twoje dzieci jest trzeźwy;
skontaktuj się ze sklepami i punktami sprzedaży alkoholu w pobliżu miejsca twojego wypoczynku – uczul sprzedawców, aby przestrzegali zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim;
zwracaj uwagę innym osobom dorosłym, aby nie sprzedawały i nie kupowały alkoholu nieletnim;
upewnij się, czy osoby opiekujące się twoimi dziećmi przestrzegają tych samych zasad.
 
 
 
Wskazania dla Świadków ryzykownych sytuacji:
 
Zainterweniuj gdy:
- jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, lub gdy wiek kupującego budzi twoje wątpliwości, a sprzedający nie poprosił o dokument potwierdzający pełnoletność;
- widzisz nietrzeźwego wychowawcę kolonijnego lub kierowcę autobusu;
- zauważysz, że wychowawca zezwala dzieciom na kupno i spożywanie alkoholu;
- widzisz niepełnoletniego kupującego lub pijącego alkohol.

Możesz:
- podjąć osobistą interwencję;
- zwrócić uwagę sprzedawcy, że ma prawo prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek kupującego;
- poinformować o tym fakcie straż gminną lub policję;
- zgłosić fakt do gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
 
 
Zadania dla Samorządów gminnych:
 
koordynowanie realizacji wakacyjnych programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów, happeningów poruszających temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych używek przez młodzież
w miejscach wypoczynku letniego;
organizowanie imprez (np. festynów, koncertów), których głównym przesłaniem jest „wypoczynek bez używek”;
dystrybucja ulotek i plakatów;
wzmożenie kontroli przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim (współpraca z policją i strażą gminną):
· przypomnienie sprzedawcom:
Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, konsekwencjami jest kara grzywny oraz możliwość utraty koncesji na sprzedaż alkoholu (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art.43).
Sprzedawca bądź osoba podająca napoje alkoholowe ma prawo prosić o pokazanie dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art.15, ust.2).
· organizowanie specjalnych szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży oraz osób podających napoje alkoholowe
· rozwieszenie w sklepach plakatów, rozdanie sprzedawcom ulotek;
· kontrolowanie imprez masowych, szczególnie w przypadku sponsorowania ich przez browary;
· promowanie sklepów przestrzegających prawa czyli nie sprzedających alkoholu i papierosów osobom nieletnim, pozytywne wyróżnienie takich placówek np. przez zorganizowanie lokalnej Ligi Uczciwych Sprzedawców.
 
 
 
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie