PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 1- 3 grudnia 2008 roku w Warszawie odbyła się XIII konferencja przeciw przemocy w rodzinie organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na to, że przemoc wobec dzieci stosują często osoby, które nie radzą sobie z wyzwaniem, jakim jest rodzicielstwo, które nie znają alternatywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, jakie mogą pojawić się w procesie wychowania dzieci: złością, bezradnością, frustracją, agresją, tegoroczne wykłady jak i zajęcia semianryjno-warsztatowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z profilaktyką przemocy domowej wobec dzieci.

W czasie konferencji gościliśmy Pana Ministra Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka, Pana Wojciecha Kłosińskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, Panią Dorotę Krzysztoń – Głównego Koordynatora Programu ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw w Biurze Pełnomocnika Praw Obywatelskich, Panią Marzenę Kordaczuk-Wąs z Komendy Głównej Policji. W konferencji uczestniczyło ponad 190 osób. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów i wzięli udział w dwóch blokach zajęć warsztatowych.
Wykłady prowadzili: prof. Anna Brzezińska („Po co dziecku rodzice? Zmiana modelu rodziny i jej funkcji w czasie transformacji społecznych”), Dorota Zawadzka („Praca z rodziną o zaburzonych relacjach - opis problemów na bazie doświadczeń prowadzącej program „Superniania”), Wanda Szaszkiewicz („Rola psychoterapeuty w odkrywaniu i wzmacnianiu rodzicielstwa bez przemocy”), Karolina Lewandowska ("Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci: program Dobry Rodzic – Dobry Start”), Liliana Krzywicka („Zaniedbanie jako forma przemocy wobec dzieci w perspektywie koncepcji przywiązania”), dr Ewa Jarosz („Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci w świetle międzynarodowych standardów”), Marzena Bartosiewicz „Krzywdzenie dzieci w Polsce – raport z badań. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kontekście ochrony dzieci przed przemocą”, o. Mirosław Pilśniak („Duchowość i wartości w procesie wychowania dzieci. Dialog jako droga do prawdy i wolności”). Zajęcia warsztatowe dotyczyły obszarów dotyczących pracy z rodzicami, którzy nie radzą sobie z trudnościami wychowawczymi, wzmacniania rodzin w procesie wychowywania dzieci, rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, roli wsparcia dla kobiet w okresie wczesnego macierzyństwa, ojcostwa i roli ojca w procesie wychowania dzieci, działań profilaktycznych służących wspieraniu rodziców w wychowaniu dzieci bez przemocy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie