PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonała w 2008 roku badanie wzorów konsumpcji alkoholu w Polsce. Badanie zostało zrealizowane latem (czerwiec-lipiec) 2008 r. na ogólnopolskiej, losowej próbie adresowej liczącej 1075 osób (netto), reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.

Dane zbierano metodą bezpośrednich, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych realizowanych w domu respondenta. Wykonawcą badania terenowego na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w Warszawie.

Tu możesz zobaczyć wnioski <<<<<

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie