PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dwumiesięczniku TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA nr 3/2013 w artykule Romana Wojnara „Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień” zamieszczono błędną informację, że porady lub wizyty diagnostycznej w ambulatoryjnych placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu nie może wykonywać osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.
W rzeczywistości w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011r w sprawie świadczeń gwarantowanych w psychiatrii i leczeniu uzależnień w załączniku nr 7 zapisano, że poradę, wizytę diagnostyczną może wykonywać:

  1. lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
  2. psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna, zwany dalej „psychologiem klinicznym”, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, lub psycholog posiadający co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej, lub specjalista psychoterapii uzależnień*, lub osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień oraz posiada status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień”.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie