PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Na wrzesień 2008 roku w związku z obchodami Światowego Dnia FAS, (corocznie obchodzony jest 9 września) zaplanowano wiele imprez profilaktycznych zwracających uwagę na konieczność zachowania abstynencji w okresie ciąży.

1. W dniu 6 września w Krakowie wraz z Urzędem Miasta PARPA współorganizuje piknik rodzinny na Rynku Głównym (godziny 12-20), który będzie okazją do edukacji mieszkańców Krakowa na temat FAS i wpływu alkoholu na ciążę. Podczas imprezy dystrybuowane będą ulotki, broszury, plakaty dotyczące ww. tematu, eksperci z różnych dziedzin będą udzielać konsultacji. Ponadto piknik będzie okazją do obejrzenia wystawy „FAScynujące dzieci”.
 
 
2. W dniu 8 września natomiast w Warszawie planujemy zorganizować konferencję prasową z udziałem profesora Andrzeja Urbanika (PAP, godzina 12-13), na której przedstawione zostaną wyniki badań mózgów dzieci z FAS. Z badań tych wynika, że biochemicznie mózgi uszkodzone w życiu płodowym przez alkohol znacznie się różnią od mózgów osób zdrowych. Być może jest to pierwszym krokiem w kierunku wspomagania terapii dzieci z FAS substancjami chemicznymi, których ilość w ich układzie nerwowym jest niewystarczająca. Ponadto Dyrektor PARPA powołał w roku 2007 Zespół Ekspertów ds. Strategii Ograniczania Szkód Wynikających z Picia Alkoholu przez Kobiety w Ciąży. Do jego zadań należy opracowanie ww. strategii. Prawdopodobnie wrześniowa konferencja prasowa będzie także okazją do tego, aby tę strategię ogłosić.
 
 
3. W dniu 9 września w Lędzinach – siedzibie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa o/ Śląski odbędzie się natomiast współorganizowana z PARPA konferencja naukowa. W tym roku konferencja skupi się na działaniach terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży z FAS/FAE oraz ich rodzin.
 
 
4. Celem uczczenia obchodów VIII Światowego Dnia FAS w tym samym dniu: 9 września br. w Parlamencie Europejskim (Miejsce: Parlament Europejski, Bruksela – sala: Members’s Salon, Godzina: Od 18.45) odbędzie się spotkanie organizowane przez EUROCARE dla parlamentarzystów i innych przedstawicieli instytucji i organizacji UE, które poświęcone będzie edukacji o FAS i działaniom podejmowanym w różnych krajach Wspólnoty w tym zakresie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele PARPA. Jedną z kampanii promowanych podczas niego będzie bowiem „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU” prowadzona przez Agencję od 2007 roku. Prelegenci, których wystąpienia zaplanowano to:
 
Dr Diane Black: Dr Black jest współzałożycielką i sekretarzem Fundacji Alkoholowego Zespołu Płodowego (ang. Fetal Alcohol Syndrome [FAS]) w Holandii, której działalność obejmuje podnoszenie świadomości społecznej i przekazywanie informacji rodzicom, których dzieci chorują na FAS (za pomocą strony internetowej i biuletynów) oraz osobom zawodowo zajmującym się udzielaniem pomocy (poprzez dostarczanie materiałów związanych z poradnictwem dla ciężarnych kobiet). Dr Black uzyskała tytuł doktorski na Uniwersytecie Purdue (1986) i pracowała na licznych stanowiskach badawczych na Uniwersytecie San Diego, Hoefer Scientific (San Francisco), INSERM (Strasburg) oraz Marion Merrell Dow Research Institute (Strasburg). Jest adopcyjną matką trójki dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.
 
Maitre Benoit Titran: Pan Titran jest francuskim prawnikiem z Lille, miasta na północy Francji. Odegrał kluczową rolę we wdrożeniu etykiet ostrzegawczych na napojach alkoholowych we Francji (obowiązkowych od 2006r.) po przeprowadzeniu postępowania sądowego przeciwko przemysłowi alkoholowemu, które miało na celu ochronę nienarodzonych dzieci oraz informowanie ciężarnych kobiet o niebezpieczeństwach związanych z piciem alkoholu w czasie ciąży.
 
Prelegent z Komisji Europejskiej: Przedstawiciel DG Sanco, który omówi inicjatywy podjęte na poziomie UE/państw członkowskich mające na celu ochronę nienarodzonych dzieci, określone jako priorytet w Komunikacie UE w zakresie wytyczenia strategii wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu.
 
 
 
BACKGROUND
 
 
2007
 
Od września 2007 r PARPA prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ciąża bez alkoholu”. Kampania ma na celu uświadomienie kobietom w ciąży negatywnego wpływu alkoholu na rozwijające się w ich łonie dziecko. Objęta została patronatem Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.
 
W działania kampanijne aktywnie włączyło się blisko 700 samorządów lokalnych – zarówno gminnych, jak i wojewódzkich. Dzięki ich aktywności do gmin trafiły materiały edukacyjne: ulotki, plakaty, broszury dla pacjentów, broszury dla lekarzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko oraz o ryzyku wystąpienia FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy) u dzieci matek pijących alkohol podczas ciąży – ponad 659 tys. ulotek „Ciąża bez alkoholu”, ponad 211 tys. broszur i książek, prawie 54,8 tys. plakatów „Nie piję za jego zdrowie”, 13,6 tys. kopii filmu „Wieczne dziecko” oraz 600 kopii filmu z pikniku edukacyjnego z okazji Światowego Dnia FAS w roku 2006. W kampanii wykorzystano także wystawę fotogramów pt. „FAScynujące dzieci”. Fotogramy przedstawiają dzieci z FAS i ich opiekunów podczas obozu terapeutycznego.
 
Medialnymi narzędziami kampanijnymi były spoty: radiowy (30-sto sekundowy) i telewizyjne (15-sto i 30-sto sekundowe), billboardy, citylighty oraz ogłoszenia prasowe wraz z materiałami redakcyjnymi publikowanymi w mediach. Spoty radiowe emitowane były m.in. w RMF FM, Roxy FM oraz stacjach lokalnych. Spoty telewizyjne emitowane były w Mulitkinie, w programach regionalnych w telewizji publicznej oraz w stacjach lokalnych, a także w Post TV – sieci telebimów w supermarketach Carrefour. Mimo licznych pisemnych próśb kierowanych do TVP, telewizja publiczna odmówiła bezpłatnej lub za symboliczną kwotę emisji spotów edukacyjnych.
 
 
2008
 
Działania kampanijne są prowadzone także w roku 2008, ale mają nieco inny charakter. Pod koniec marca br. zorganizowano spotkanie podsumowujące dotychczasowy udział samorządów lokalnych w kampanii. Powstała z tego, we współpracy z krakowską rozgłośnią radia publicznego - Radiem Kraków, edukacyjna audycja radiowa przekazana do wszystkich regionalnych rozgłośni radia publicznego. W dniu 4 czerwca w Centrum Zdrowia Dziecka odbyło się seminarium naukowe pt. „Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii”, skierowane do środowiska medycznego (lekarze pediatrzy, neonatolodzy, rehabilitanci, lekarzy ginekolodzy i położne). Taki jest także cel tegorocznych działań: dotarcie z informacjami o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu przez kobietę ciężarną do lekarzy różnych specjalności: ginekologów-położników, neonatologów, neurologów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, ale także położnych, pielęgniarek i innego personelu medycznego. Wiedza o FAS jest w tym środowisku wciąż niewielka, a to właśnie przedstawiciele wymienionych specjalności odgrywają kluczową rolę w diagnozie FAS/FAE. Jest to w chwili obecnej priorytetowe zadanie – przygotowanie lekarzy do diagnozowania uszkodzeń związanych z działaniem alkoholu w okresie płodowym a także przygotowanie do właściwej pracy i terapii dzieci z tymi zaburzeniami. Szacuje się, że rocznie w Polsce rodzi się ok. 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS, natomiast aż dziesięciokrotnie więcej dzieci przychodzi na świat z innymi poalkoholowymi uszkodzeniami płodu (tzw. Fetal Alcohol Effects).
 
 
W swoich corocznych planach PARPA od lat zabezpiecza środki na realizację zadań związanych z profilaktyką FAS/FAE. Oprócz działań kampanijnych i obchodów Światowego Dnia FAS od lat organizowane jest szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z tymi uszkodzeniami. Dzieci te często trafiają do świetlic socjoterapeutycznych i wymagają indywidualnego podejścia uwzględniającego ich deficyty. Agencja kupuje i dystrybuuje także materiały edukacyjne wśród różnych grup zawodowych: lekarzy, psychologów, terapeutów i innych, którzy mają kontakt z kobietą, dzieckiem i rodziną. Więcej informacji o prowadzonych projektach związanych z ograniczaniem płodowych szkód poalkoholowych znajduje się na stronie www.parpa.pl. oraz www.ciazabezalkoholu.pl
 
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie