PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

EGZMIN CERTYFIKACYJNY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O TYTUŁ SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 1-3 XII 2008

W dniach 1 – 3 grudnia br. w Warszawie, przeprowadzony zostanie egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień.

Do dnia 6 października powinny zostać dostarczone do PARPA dokumenty wraz z pracami/pracą (wniosek o przystąpienie do egzaminu znajduje się w belce Certyfikacja terapeutów – Wzory dokumentów). Szczegółowe informacje dotyczące m.in. organizacji, przebiegu egzaminu, zawartości merytorycznej prac znajdują się w belce Certyfikacja terapeutów – Egzaminy Certyfikacyjne 2008.

W dniu 27 października odbędzie się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych na którym, po analizach nadesłanych prac, zapadną decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do egzaminu. W sytuacji niedopuszczenia do egzaminu osoba jest informowana o tym fakcie pisemnie (zwykle w przeciągu dwóch dni od posiedzenia informacja taka jest w pierwszej kolejności przekazywana telefonicznie). W sytuacji dopuszczenia kandydat otrzymuje pisemne zaproszenie na egzamin (na początku listopada na stronie internetowej PARPA zamieszczona zostanie lista osób dopuszczonych do egzaminu z uwzględnieniem miejsca, dnia, przypisanej komisji oraz godziny wejścia na egzamin ustny). Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia. Ilość dni przeznaczonych na egzamin zostanie dostosowana do ilości osób zdających.

 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie