PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Służba Więzienna
oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję

„Specyfika terapii uzależnień
w izolacji więziennej”

Termin Konferencji: 16 – 19 września 2009 r.

Miejsce Konferencji: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon”, ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka; www.posejdon.ustka.pl

Konferencja adresowana jest do:

· osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktoraterapii uzależnień pracujących w placówkach terapii uzależnienia od alkoholu,

· osób uczestniczących w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktoraterapii uzależnień pracujących w placówkach terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Konferencja, prowadzona w formie wykładowo-warsztatowej, ma na celu przybliżenie uczestnikom specyfiki terapii w procesie rehabilitacji i resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. Doświadczeniami w tym zakresie podzielą się terapeuci pracujący w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej. W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli możliwość udziału w 4 warsztatach dotyczących:

· specyfiki terapii w izolacji więziennej

Uczestnicy zapoznają się z systemami odbywania kary, specyfiką miejsca, specyfiką pacjenta, specyfiką problemów terapii m.in. zjawiskiem podkultury prowadzonej, w izolacji więziennej. W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tego, co warto wiedzieć o izolacji więziennej, aby móc to wykorzystać w pracy z pacjentami, którzy kiedyś przebywali w zakładzie karnym;

· pracy z pacjentem agresywnym

Warsztat ma na celu pokazanie metod pracy z pacjentami agresywnymi. Zaprezentowane zostaną psychologiczne koncepcje agresywności oraz dwa podejścia w pracy z pacjentami w trakcie terapii: Trening Zastępowania Agresji oraz terapia dla sprawców przemocy wg modelu Duluth;

· pracy nad poczuciem winy i rozwojem empatii

Uczestnicy zapoznają się z metodami pracy nad poczuciem winy, jego twórczym wykorzystaniem w terapii oraz z metodami kształtowania empatii u pacjentów;

· kształtowania motywacji do zmiany

Uczestnicy poznają techniki dotyczące motywowania do pracy terapeutycznej, prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem oporu pacjenta, rozmowy motywującej.

 

Organizatorzy mają nadzieję, że wspólne spotkanie stanie się dla wszystkich uczestników źródłem cennych doświadczeń, przyczyni się do poszerzenia wiedzy zawodowej a także stworzy okazję do lepszej współpracy w zakresie udzielania optymalnej pomocy „wspólnemu pacjentowi”.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie