PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Lista podmiotów zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia, którym przyznano dotacje w rocznym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) -
Program VII: Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie
problemów alkoholowych

Zadanie 7.1: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych:
- Fundacja "Światło-Życie", Katowice; kwartalnik "Eleuteria", kwota dotacji
19 530 zł.

Zadanie 7.3: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich:
- ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów
Alkoholowych, Warszawa; miesięcznik "Świat Problemów", kwota dotacji 120 000
zł.

Dokumentacja z postępowań konkursowych znajduje się w siedzibie PARPA. Umowy zostaną podpisane na początku roku 2010.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie