PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 14-15-16 marca 2016 roku odbył się Egzamin Certyfikacyjny

W dniach 14-15-16 marca 2016 roku w Warszawie odbyła się XXXIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 121 osób (117 osób starało się o tytuł specjalisty, 4 o tytuł instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac od 20 osób, w tym prace 2 osób zostały odrzucone z powodu wykrycia plagiatu.

Przypominamy: niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są przy pomocy specjalistycznego programu antyplagiatowego.

Do egzaminu zakwalifikowano 101 osób (98 starało się o certyfikat specjalisty, 3 o certyfikat instruktora). Jedna osoba nie stawiła się na egzamin, 6 osób (kandydaci na specjalistę) nie zaliczyło części ustnej egzaminu. Wyżej oceniane były prace z rozbudowanym opisem relacji terapeutycznej oraz opisem metod i interwencji stosowanych przez terapeutę - zaleca się, aby ta część pracy była najobszerniejsza.

W rezultacie do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 91 osób:

Antoszewska Katarzyna, Arent Agnieszka, Bednarska Ewa Anna, Biczewska Anna Maria, Biernacka Anna, Błaszczyk Agata, Borkowska Martyna Weronika, Brankowska-Szarłan Ewa, Bystrzycka Anna, Cesarz Anna Katarzyna, Chomacki Zenon, Chrobak Justyna, Cyga Justyna Zofia, Cymerman Karolina, Czarnecka Justyna, Dąbrowska Agata Anna, Derkies Leokadia, Dopierała Dariusz, Drabek Elżbieta, Drożdż Tomasz Wojciech, Drzewiecka-Nowosad Ewelina, Filip Alina, Filipiuk Małgorzata Jadwiga, Gawrecka-Jabłońska Magdalena, Gąstała Piotr, Grzelak Marcelina, Haściło Robert, Hofman Aleksandra, Izydorczyk Marzena Ewa, Jończy Zuzanna, Jurczak Anna Agata, Jurczak Mateusz, Jurczyński Grzegorz, Kaczmarczyk Ireneusz, Karpińska Anna, Kobus Dorota, Kołata Marta, Kotapka Anna, Kotowska Justyna Maria, Kozak Małgorzata Agnieszka, Kuchta Dorota, Kudelska Urszula Maria, Kuśmierz Ewa Beata, Kutera Katarzyna, Kwiatkowska-Kobel Paulina, Lecyk Andrzej Jaromir, Lewosińska Izabela Anna, Loritz Urszula, Łukasik Katarzyna Magdalena, Makutra Barbara, Maszczak Irena, Menakiewicz Katarzyna Maria, Michulec Magdalena Maria, Mielewczyk-Gronek Malwina, Mierzyńska Małgorzata, Nalichowska Joanna Ewa, Niedbała Aneta Barbara, Olearnik Jacek, Otto Daniel, Pamuła Brygida, Patrzyńska Jolanta, Piotrowski Dariusz Marek, Posch Wiesława Dorota, Pośnik Anna, Przedborska Aldona, Rękiewicz Iwona Monika, Rogacka Agata, Smektała-Stachowiak Iga, Smogulecka Natalia, Smyła Krzysztof, Soborczyk Dariusz, Stańczyk Halina, Strzyżewska Liliana, Śmiarowska Elżbieta Maria, Śramkowska-Malida Anna, Święch Grzegorz Tadeusz, Trela Łukasz Piotr, Uss Joanna Iwona, Wacławik Sylwia, Walaszek Karolina, Więsak Monika, Wiśniowska Beata, Wojciechowska Katarzyna, Wróblewska Anna Roksana, Wróblewska Karolina, Zakrzewska Sylwia, Załęga Karolina Ewa, Zaranek Ilona Anna, Zawadzki Rafał, Żukowska Joanna, Żywczak-Sokolnicka Anna.

Do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyły 3 osoby: Gaszka Barbara, Latacz Violetta Joanna, Pawikowski Józef.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

Po marcowej sesji egzaminacyjnej lista osób certyfikowanych liczy już 2036 osób, w tym 1630 osób posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 406 osób posiada tytuł instruktora terapii uzależnień.

Termin następnej sesji egzaminacyjnej przypada w dniach 5-6-7 grudnia 2016 roku, termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminu wraz z pracami egzaminacyjnymi upływa w dniu 30 września 2016 roku. Dostępna pula pytań do egzaminu pisemnego może ulec zmianie, jednak zmieniony zestaw pytań zostanie opublikowany na stronie internetowej najpóźniej 90 dni przed terminem egzaminu. Korzystając z okazji przypominamy również, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie