PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych na konferencję „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu”, która odbędzie się 18 maja 2017r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Lista

Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w trybie konkursu ofert: "Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zadanie 3/3.1.2.4/DRM/PARPA.

Wyniki konkursu  ogłoszonego 23 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.    http://parpabip.pl/index.php?id=165,0,0,0,1,24

Wyniki konkursu  ogłoszonego 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.   http://parpabip.pl/index.php?id=165,0,0,0,1,25

Wyniki konkursu  ogłoszonego 2 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.   http://parpabip.pl/index.php?id=165,0,0,0,1,26

Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w sesji czerwcowej proszone są o sprawdzenie dokładnej kolejności wejść na egzamin w załączonych plikach. Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjnym hotelu Roko w Warszawie, przy ul. Techników 30. W najbliższych dniach - na podane adresy korespondencyjne -zostaną do Państwa wysłane pisemne zaproszenia, natomiast do osób nie dopuszczonych do egzaminu również zostaną wysłane stosowne informacje.

Zapraszamy na konferencję dla pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu i przedstawicieli Służby Informacyjnej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików: „Współczesne lecznictwo uzależnień i Wspólnota AA – czego możemy od siebie oczekiwać”, która odbędzie się 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Kartę zgłoszeniową można pobrać TUTAJ

Zapraszamy do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie, którą organizujemy w dniach 7-9 czerwca br. w Krakowie. Konferencja adresowana jest do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z 23 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na organizację ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Czytaj więcej...

Zespół naukowców z Instytutu Psychologii PAN poszukuje pełnoletnich mężczyzn doświadczających problemu uzależnienia od alkoholu, utrzymujących abstynencję w okresie od 1 miesiąca do 12 miesięcy, gotowych wziąć udział w badaniu.

Informujemy, że lista uczestników na konferencję „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu”, która odbędzie się 18 maja 2017r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, została zamknięta. Osoby, które chciałyby jeszcze dosłać zgłoszenie, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informujemy, że 18 kwietnia 2017 roku zostały zmodyfikowane kryteria oceny w programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zmienione zostały zasady przyznawania punktów za 3 obowiązkowe części egzaminu. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z  Łódzi w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 3.1 Promocja zdrowia na zadanie nr 36/3.2.3.2/17/DRM: Promocja działalności telefonu informacyjno-konsultacyjnego dla rodziców, których dzieci się upijają stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych (brak wymaganej koncepcji linii kreacyjnej działań promocyjnych), na które aplikuje wnioskodawca.

Slide background
Slide background
Slide background

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie