PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Trwa rekrutacja kobiet w ciąży i planujących ciążę do udziału w pilotażowym projekcie FAR SEAS (Fetal Alcohol Reduction and exchange of European knowledge after SEAS).

Czytaj więcej…

Jarosław Chmielewski, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzajemne wspieranie się w realizacji ustawowych zadań i podejmowanie wspólnych działań, ukierunkowanych na ochronę praw osób z problemem alkoholowym.

Link do strony ogłoszenia.

Link do strony ogłoszenia.

Fundacja Instytut Nowej Kultury organizuje bezpłatne Szkolenie dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego nr 8/2021/DRM/PARPA pn. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z terminem składania ofert do 25 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego - nr zadania 8/2021/DRM/PARPA

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w zadaniu z zakresu zdrowia publicznego –  SZKOLENIU DLA KONSULTANTÓW LOKALNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I PROBLEMEM PRZEMOCY. Zadanie jest  finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

Link do konkursu.

Link do konkursu.

Informacja o wyniku wyboru do konkursu o naborze na Dyrektora PARPA.

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

Ruszają pierwsze w Polsce studia podyplomowe „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”  dedykowane dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i osób zaangażowanych w realizację działań w ramach tych programów w społecznościach lokalnych. Dwusemestralne studia podyplomowe realizowane są przez Uczelnię Jańskiego z Łomży i prowadzone będą w formule Online.  Program studiów został objęty patronatem PARPA.

Czytaj więcej

W ostatnich miesiącach do instytucji tworzących System Rekomendacji wpływa wiele pytań ze strony samorządów lokalnych m.in. o to, czy programy znajdujące się w Bazie programów rekomendowanych:https://www.programyrekomendowane.pl/ utworzonej w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych  i Promocji Zdrowia Psychicznego mogą być realizowane w wersji on-line i finansowane ze środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie