PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ogłoszenie o egzaminie na
Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 30 i 31 maja 2011 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek lecznictwa odwykowego chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2011 roku.

Seminarium dla Dorosłych Dzieci Alkoholików „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie”.

Fundacja ETOH pragnie zaprosić Państwa na seminarium dla Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz dla osób pracujących i pragnących przygotować się do pracy terapeutycznej z DDA i z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych pt. „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie”.

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień organizuje w dniu 30.09.2011r. w Krakowie, w Ośrodku hotelowym Optima ul.Malborska 65, konferencję pt. PATOLOGICZNY HAZARD - DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA.

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne prowadzi nabór do rocznego Studium Reintegracji Społecznej. Jest to szkolenie w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów korekcyjnych, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą.

W dniach 5-7 listopada 2011 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pt. „Skutecznie w przyszłość”.

Organizatorami konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Podczas konferencji poruszane będą m.in. kwestie: budowania wizerunku stowarzyszeń abstynenckich w oparciu o narzędzia Public Relation oraz dbałość o siebie w procesie zdrowienia.
 

Informujemy, iż zostały wprowadzone zmiany w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Otwarty konkurs
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w w 2012 -2014 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 26 i 27 marca 2012 roku roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ – 5 – 8 XII BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 5 – 8 grudnia (poniedziałek – czwartek) w Warszawie. Z powodu trwania procedury wyboru ośrodka szczegółowe informacje dotyczące miejsca przebiegu egzaminu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej PARPA www.parpa.pl w terminie po 14 listopada.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z samorządami wojewódzkimi organizuje szkoleniową konferencję profilaktyczną pn.:

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole

Konferencja adresowana jest do osób zajmujących się profesjonalnie profilaktyką problemową. Zapraszamy do udziału instruktorów programów profilaktycznych, osoby zajmujące się szkoleniami w zakresie programów profilaktycznych, pełnomocników i koordynatorów lokalnych działań profilaktycznych, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli realizujących działania profilaktyczne.

Otwarty konkurs
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w w 2012 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Konkurs dla podmiotów leczniczych na realizację programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 27), ogłosiło nabór wniosków na realizację w latach 2012 -2013 zadań w ramach programów Ministra Zdrowia.

Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2012 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

>>>>> Czytaj <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie