PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 02-03-04-05 października 2017 roku odbył się Egzamin Certyfikacyjny

W dniach 02-03-04-05 października 2017 roku w Warszawie odbyła się XXXVI sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 138 osób (126 osób starało się o tytuł specjalisty, 12 o tytuł instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac od 29 osób. Ponadto jedna z osób nie została dopuszczona do egzaminu z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. W tej sesji egzaminacyjnej wśród złożonych prac wykryto również 1 przypadek plagiatu.

Przypominamy: niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są pod kątem podobieństwa do innych prac przy pomocy specjalistycznego programu.

Do egzaminu zakwalifikowano 107 osób (96 starało się o certyfikat specjalisty, 11 o certyfikat instruktora). Dwie osoby nie stawiły się na egzamin, dwie nie zaliczyły części pisemnej egzaminu.

W rezultacie do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 81 osób: Banaś Katarzyna, Bernaszuk Grażyna, Biłko Magdalena, Błażewicz Marta, Borys-Frończuk Edyta, Borys-Ptaszyńska Grażyna, Brzezińska-Furman Danuta, Bugaj Jarosław, Chamier-Gliszczyńska Joanna, Dobrzańska Anna, Drąg Dorota, Dusza Paweł, Etz Monika, Filipek Adam, Gołąb Maciej, Grabek-Pisarska Monika, Grabowska Joanna, Grabowska-Duda Agnieszka, Gubała-Dampc Marta, Hajkowska Iwona, Hanke Marcin, Hrynkiewicz-Bogenryter Jadwiga, Januszkiewicz Marta, Kalisz Renata, Kamińska Renata, Kamionowska Anna, Kaznowska Monika, Kisielewska Katarzyna, Kołakowski Jan, Kopczyński Piotr, Kowalik Magdalena, Kozankewycz Aleksandra, Kozłowska Danuta, Krajewska Magdalena, Kramarz Anna, Krawczyk Łukasz, Kruszniewska Anna, Kuraś Piotr, Kus Marek, Kusz Anna, Lubińska Jolanta, Łopata Janusz, Maciejewska Sara, Magnuszewska Joanna, Maksymiuk Maciej, Małecka Joanna, Mikołajczak Ewa, Mitrenga Ksenia, Moszczyńska Marta, Musiolik Ewa, Mydlarz Artur, Niedzielska Anna, Nosila Wioletta, Olejnik Piotr, Pająk Justyna, Pala Paulina, Pastuszka Krzysztof, Rajczyk Aldona, Rejniak Katarzyna, Rubacha-Obst Iwona, Sadowska Mona, Sidelnik Joanna, Siejka Paulina, Skrzekut-Rogala Lucyna, Skupińska Beata, Sojda Ewa, Surmacz Wojciech, Syta Karina, Szypiorowski Piotr, Taszarek Ewa, Toczek Julian, Tokarz Joanna, Tylicka Monika, Wiśniewska Katarzyna, Wyciślok Jacek, Zagórska Iga, Zając Monika, Zdebska-Janiczak Bogusława, Zieliński Michał, Zieliński Radosław, Żeljazkow Agnieszka.

Do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyło 10 osób: Chadam Janusz, Jaśkiewicz Bartłomiej, Kadulski Józef, Lenik Daniel, Mzyk Adam, Nowak Beata, Rewaj Zdzisław, Stanik Urszula, Stefanowicz-Muzylak Katarzyna, Zachara Marek.

Komisje egzaminacyjne uznały, że na tle pozostałych osób szczególnie dobrze zaprezentowali swoją obronę: Biłko Magdalena, Borys-Frończuk Edyta, Bugaj Jarosław, Grabowska-Duda Agnieszka, Kisielewska Katarzyna, Krajewska Magdalena, Rejniak Katarzyna, Rewaj Zdzisław, Rubacha-Obst Iwona, Skrzekut-Rogala Lucyna, Toczek Julian, Żeljazkow Agnieszka.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

Egzaminatorzy podczas obrony skupiają się głównie na pracy terapeutycznej zaprezentowanej przez kandydata, pytają o zastosowane interwencje, o kryteria ich doboru. Ciekawi są także, jak kandydat rozumie pacjenta, jego funkcjonowanie, reakcje na działania terapeuty.

Po październikowej sesji egzaminacyjnej lista certyfikowanych liczy już 2262 osób, w tym 1838 osób posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 424 osób posiada tytuł instruktora terapii uzależnień.

W roku 2018 odbędzie sesje egzaminacyjne odbędą się według następującego harmonogramu:

Sesja wiosenna:

  1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 30 marca 2018 roku
  2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 7 maja 2018 roku
  3. Termin egzaminu: 4-5-6-7 czerwca 2018 roku

Sesja zimowa:

  1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 31 sierpnia 2018 roku
  2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 2 października 2018 roku
  3. Termin egzaminu: 5-6-78 listopada 2018 roku

Dostępna na stronie internetowej pula pytań do egzaminu pisemnego może ulec zmianie, jednak ewentualny zmieniony zestaw pytań zostanie opublikowany na stronie internetowej najpóźniej 90 dni przed terminem egzaminu. Korzystając z okazji przypominamy również, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Osoby, które będą przystępować do kolejnych sesji zapraszamy do lektury informatora dla osób przystępujących do egzaminu, zawiera on ważne wytyczne na temat konstrukcji pracy egzaminacyjnej oraz informacje na temat trybu składania wniosków o przystąpienie do egzaminu.

Zapraszamy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie