PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Oferta pomocy terapeutycznej dla osób głuchych z problemami alkoholowymi jest w Polsce praktycznie niedostępna. Próbując wypełnić powyższą lukę, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 2006 roku podejmowała działania na rzecz budowania oferty pomocy dla osób głuchych pijących alkohol szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu.

 

Oferta pomocy terapeutycznej dla osób głuchych z problemami alkoholowymi jest w Polsce praktycznie niedostępna. Próbując wypełnić powyższą lukę, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 2006 roku podejmowała działania na rzecz budowania oferty pomocy dla osób głuchych pijących alkohol szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu. W latach 2005-2007 organizowano spotkanie dla przedstawicieli wojewódzkich oddziałów PZG oraz pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w celu integracji tych dwóch środowisk oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. Przeprowadzono kilkuetapowe szkolenie - naukę języka migowego dla terapeutów uzależnień.

Powyższe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów w postaci utworzenia oferty terapii dla osób głuchych uzależnionych od alkoholu. Nabyte przez słyszących terapeutów uzależnień umiejętności komunikowania się w języku migowym, okazały się niewystarczające dla możliwości prowadzenia terapii.
Agencja doszła do wniosku, że głównym niedociągnięciem podejmowanych działań było niewystarczające angażowanie w nie osób niesłyszących, które znają specyfikę środowiska i kultury osób głuchych oraz posiadają umiejętności biegłego komunikowania się w języku migowym. Dlatego powyższe działania postanowiono wzmocnić zaangażowaniem osób głuchych w budowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób niesłyszących z problemami alkoholowymi. W PARPA zaprojektowano program szkolenia, w którym miały wziąć udział osoby głuche. Zaplanowano przeszkolenie tych osób w zakresie metod pomagania osobom z problemem alkoholowym.

W początku 2011 roku PARPA zaproponowała kilku instytucjom współpracę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia i budowania oferty dla osób głuchych w Warszawie. Na propozycję agencji odpowiedział Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polski Związek Głuchych. Nawiązano współpracę, w wyniku której przeszkolono osoby głuche w kierunku pomagania osobom z problemami alkoholowymi. Szkolenie trwało ponad 1,5 roku (w latach 2012 – 2013), objęło 500 godzin zajęć. W ramach tych zajęć uczestnicy brali udział w wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach umiejętności praktycznych. Szkolenie rozpoczęło 15 osób, z wynikiem pozytywnym ukończyło je 10 osób niesłyszących. Osoby te otrzymały stosowne zaświadczenia i dyplomy.

Osoby udzielające pomocy głuchym z problemami alkoholowymi w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Śródmieście przy ul. Kruczej w Warszawie rekrutują się spośród osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym ww. szkolenie. Zdobyte tam kwalifikacje predysponują absolwentów do udzielania wsparcia osobom z problemami alkoholowymi w zakresie zmiany szkodliwych zachowań związanych z piciem alkoholu.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie