PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 2 czerwca 2009 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”.

 

Zgodnie z powyższym Programem do dnia 15 kwietnia 2009 roku na stronie internetowej PARPA www.parpa.pl w punkcie Rodzina, dzieci, przemoc/System Certyfikowania Specjalistów.zostaną umieszczone:
- pytania egzaminacyjne wśród, których są zawarte pytania, które wejdą w skład Państwa testu egzaminacyjnego
- przykładowy opis sytuacji rodziny z problemem przemocy wraz z przykładowymi pytaniami diagnozującymi tę sytuację.
 
Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu wraz z formularzem oraz zapisem rozmowy z klientem (w trzech egzemplarzach), przesłanym na nośniku cyfrowym lub magnetycznym ( z wyjątkiem małych kaset dyktafonowych) wraz z krótkim ( w wersji papierowej) opisem klienta, jego sytuacji rodzinnej i problemu, z którym się zgłasza prosimy nadsyłać na adres Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa, do dnia 23 marca 2009 roku.
 
„Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”, zakres tematyczny egzaminu, druk formularza, spis lektur obowiązkowych, aktów prawnych ( niektóre z pytań egzaminacyjnych będą dotyczyły zagadnień prawnych oraz zagadnień opisanych w lekturach obowiązkowych), lektur uzupełniających oraz inne informacje dotyczące systemu certyfikowania znajdziecie Państwo na stronie www.parpa.pl w punkcie Rodzina, dzieci, przemoc/System Certyfikowania Specjalistów.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Dorotą Jaszczak-Kuźmińską tel. 0 22 532-03-49, dorota.kuzminska@parpa
 
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie