PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Stanowisko Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach odnośnie wymogu stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do reklamy piwa prezentowanej na samochodach ciężarowych służących do jego przewozu

Zgodnie ze stanowiskiem Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach wyrażonym w piśmie pani Iwony Palka – Prokuratora Apelacyjnego, znak AP I A 0223/8/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie prezentowania znaku towarowego piwa na samochodach ciężarowych służących do jego przewozu:- umieszczenie na wspomnianych wyżej samochodach znaku towarowego piwa, nawet pozbawionego dodatkowych elementów zachęcających do jego nabycia, stanowi reklamę napojów alkoholowych w świetle przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), rodząc tym samym odpowiedzialność z tytułu art. 452 wspomnianej ustawy w przypadku naruszenia wymogów stawianych przez nią w tym zakresie,- samochód jest takim samym nośnikiem reklamy zewnętrznej jak plakaty, billboardy, środki komunikacji miejskiej.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie