PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniu 9 lutego w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa współorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W trakcie spotkania przedstawiono wyniki ogólnopolskich badań dotyczących zażywania substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi. Badania ankietowe realizowane co 4 lata w Polsce są częścią międzynarodowego projektu: „European School Survey. Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) i przeprowadzane są na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju.

Projekt badawczy realizowany na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji o zachowaniach ryzykownych młodych ludzi.

Na zdjęciu od prawej: prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień – koordynator projektu ALICE RAP (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Janusz Sierosławski – koordynator badań ESPAD (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

>>>>> pełen raport ESPAD <<<<<

>>>>> informacja prasowa ESPAD <<<<<

>>>>> prezentacja z konferencji <<<<<

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie