PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

29 maja 2013 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem odbyła się międzynarodowa konferencja w Dublinie, podczas której eksperci z obszaru zdrowia zwracali uwagę na zależność pomiędzy spożywaniem alkoholu a chorobami nowotworowymi.

W Europie spożycie alkoholu jest największe, a w niektórych krajach tego kontynentu przewyższa ponad dwukrotnie średnią światową. Aż 10% przypadków zachorowalności na raka wśród mężczyzn i 3% wśród kobiet jest związanych z konsumpcją alkoholu. Alkohol powoduje wiele różnych rodzajów nowotworów, w tym raka jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, wątroby, odbytu i piersi.

Profesor Peter Anderson powiedział że „konsumenci w Europie spożywają średnio 30g alkoholu dziennie, co aż 600 razy przekracza dawkę zalecaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w przypadku substancji kancerogennych zawartych w jedzeniu i napojach” . Podkreślił również, że jeśli chodzi o raka, nie ma takiej dawki spożywanego alkoholu, która byłaby bezpieczna. Z tego względu etykiety na butelkach i puszkach napojów alkoholowych powinny obowiązkowo zawierać informację, że alkohol powoduje raka.

Natomiast dr Peter Rice, przewodniczący SHAAP, zwrócił uwagę, że najbardziej niepokojące trendy dotyczące długookresowych szkód zdrowotnych związanych z alkoholem pojawiają się w grupie osób w wieku średnim i starszych. Jednym z nich jest wzrost odsetka przypadków zachorowań na nowotwory związane z konsumpcją alkoholu w tej grupie wiekowej. Zdaniem dr Rice’a należy zadbać o większość świadomość zależności między spożywaniem alkoholu a zachorowalnością na raka wśród specjalistów zajmujący się leczeniem chorób nowotworowych. Również opinia publiczna powinna być szerzej informowana o tym problemie.

Mariann Skar, Sekretarz Generalny Eurocare, dodała, że wszyscy mamy prawo wiedzieć nie tylko, co znajduje się w pitych przez nas napojach, ale również, jakie negatywne skutki dla naszego zdrowia powoduje ich konsumpcja.

Alkohol należy do grupy 4 głównych czynników ryzyka zachorowania na choroby niezakaźne (w tym nowotwory, które dotykają co trzeciego Europejczyka) i choroby sercowo- naczyniowe. Zależność między konsumpcją alkoholu a zapadalnością na choroby nowotworowe wykazano po raz pierwszy w roku 1987, a mimo to 25 lat później zaledwie 36% Europejczyków jest przekonanych o istnieniu takiego związku. Raport Eurobarometru z 2010 r. pokazuje, że co piąty Europejczyk nie wierzy, że jest zależność między spożywaniem alkoholu a rakiem.

FAKTY NA TEMAT ALKOHOLU:

  • Europa ma najwyższy poziom konsumpcji alkoholu na świecie, najwyższy poziom konsumpcji na osobę oraz najwyższy poziom szkód związanych ze spożywaniem alkoholu.
  • Choroby chroniczne, dla których alkohol stanowi trzeci główny czynnik ryzyka wystąpienia i rozwoju, znajdują się w czołówce 3 największych globalnych zagrożeń, razem z kryzysem finansowym. Szacuje się, że w ciągu najbliższych dwóch dekad będą kosztowały globalną gospodarkę ponad 30 bilionów USD.
  • W Unii Europejskiej koszty społeczne związane z alkoholem wynoszą €155.8 miliardów na rok.
  • Co czwarty zgon w grupie mężczyzn w wieku 15-29 lat jest związany z alkoholem.
  • Alkohol jest głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko wypadków drogowych; co czwarty zgon w wypadku drogowym jest spowodowany przez alkohol.
  • Alkohol stanowi czynnik ryzyka dla 60 różnych chorób, takich jak rak, marskość wątroby i in. Przy uwzględnieniu wszystkich chorób i obrażeń na poziomie globalnym, negatywny wpływ konsumpcji alkoholu na zdrowie jest 31,6 razy większy niż pozytywny.

Opracowanie PARPA na podstawie “Eurocare Press Release: Alcohol causes cancer- health experts call on increased actions”: http://www.eurocare.org/media_centre/press_releases/alcohol_and_cancer

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie