PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Fundacja Praesterno zapraszają na konferencję pn. „Profilaktyka uzależnień w działaniu”.

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W ROKU 2023 dla uczestników starej ścieżki PARPA

Treść ogłoszenia w formacie pdf.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza na Konferencję przeciw przemocy w rodzinie adresowaną do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dn. 6-8 grudnia 2022r.

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie terminu oddania wniosku w placówce pocztowej (§ 2 ust.1 Zarządzenia nr 69/2022 z dnia 21 października 2022 r.)

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13596841

Z badań „Wzory konsumpcji alkoholu” prowadzonych w 2020 r. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie KCPU) wynika, że niemal trzy czwarte kobiet spożywa alkohol. Kobiety piją średnio znacznie mniej alkoholu niż mężczyźni i znacznie rzadziej doświadczają z tego powodu problemów.

W dniach 28-29 listopada  2022r. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem  przemocy.  Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi m.in. w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach oferujących pomoc dzieciom.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz wzrost kompetencji pracowników placówek leczenia uzależnień, w zakresie podejmowania w procesie terapii zagadnień związanych z konsekwencjami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym profilaktyki FASD, zwiększenie ich  umiejętności prowadzenia rozmów z kobietami na temat płodności w kontekście używania alkoholu
i innych substancji. Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem ducha i technik dialogu motywującego. Terapeuci będą uczeni edukowania i poradnictwa w obszarze FASD oraz prowadzenia trudnych rozmów motywujących do zmiany zachowań.

Szkolenie dla realizatorów spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla grupy sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 r.ż.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (stara ścieżka PARPA) odbędzie się w dniach 14, 15 i 16 listopada 2022 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie