PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Szkolenie dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniach 21-22 listopada 2012r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli grup i zespołów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z udziałem w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby, które pracują w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie. Można zgłosić maksymalnie trzy osoby z gminy, wymogiem niezbędnym jest aby osoby te współpracowały ze sobą w ramach pracy w grupie roboczej/zespole interdyscyplinarnym.

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest odesłanie do dnia 5 listopada br. do Agencji wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (w załączeniu) – faksem 22/2506360 lub pocztą (PARPA, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa). O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane (60 osób) zostaną indywidualnie powiadomione o miejscu i programie szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem ds. rodziny i młodzieży PARPA (tel. 022/2506357 lub 22/2506349)

>>>>> Tutaj ankieta do pobrania <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie