PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Akademia Dialogu Motywującego zaprasza na szkolenie na poziomie średniozaawansowanym dla terapeutów uzależnień w odniesieniu do uzależnień behawioralnych które organizowane jest w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Czytaj więcej...

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w II konferencji naukowej z cyklu: "Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna" pt. "Osoby doznające przemocy w różnych etapach życia - dzieciństwo, wiek dorosły, starość"

Jak co roku w sierpniu Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości apeluje do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli o dar abstynencji w sierpniu.

Współczesnym apostołom trzeźwości towarzyszy niepokój, by nie utracić dorobku poprzedników. Pomimo wysiłku wielu duchownych i świeckich, coraz trudniej bronić trzeźwości w naszym narodzie. Wiele statystyk pokazuje, że powinniśmy być zawstydzeni zbyt wysokim spożyciem alkoholu w Polsce. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie.

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE ORAZ NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH, ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU Z DNIA 2 LIPCA 2019 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2016-2020 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI.

Czytaj więcej...

Publikujemy ogłoszenie o konkursie z dnia 2 lipca 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z terminem naboru wniosków do 17 lipca 2019 r., godz. 15:00

Treść ogłoszenia...

Zapraszamy Państwa do składania abstraktów na konferencję naukową poświęconą tematyce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) organizowaną przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://konferencja-fasd-abstrakty.konfeo.com/pl/groups

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Czytaj więcej...

Informujemy, że umowa na realizację zadania 1/3.1.2.4./19/DRM/PARPA - Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2019 zostanie podpisana z:

Informujemy o zakończeniu postępowania konkursowego na zadanie 2/3.1.2.2./19/DRM/PARPA  - „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień - w trakcie oraz po procesie certyfikacji - do udziału w projekcie ,,Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień'', organizowane na zlecenie PARPA przez Pracownię Motywacji i Zmian.

Zapraszamy osoby, które prowadzą badania naukowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do udziału i zgłaszania swoich wystąpień na II Konferencję naukową  z cyklu "Przemoc domowa - pespektywa psychologiczna, społeczna i prawna". Tegoroczną konferencję organizujemy we współpracy z Uniwersytetem SWPS w Katowicach a jej temat to „Osoby doznające przemocy w różnych etapach życia: dzieciństwo, wiek dorosły, starość”.

Czytaj więcej...

Tworzenie nowego programu profilaktycznego dla szkół ponadpodstawowych. Poszukiwani nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie

Informujemy, że egzamin na specjalistę/konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędzie się w dniach  26 i 27 czerwca 2019 roku.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w opublikowanych wynikach konkursów z 28 grudnia 2018 r. doszło do omyłki pisarskiej.

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie