PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” organizuje w 2008 roku specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących lub podejmujących pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie. Szkolenie przygotowane zostało dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, kuratorów i innych osób stykających się w swojej pracy zawodowej ze sprawcami przemocy w rodzinie, które realizują lub przygotowują się do realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Gminę Śrem do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących.

„ Płodowy Zespół Alkoholowy - od diagnozy do terapii”

ZAROSZENIE dla pracodawców, menedżerów oraz pracowników działów personalnych

W dniach 23-24 maja 2008 roku w Warszawie odbyła się III edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych.

Organizatorami Przeglądu byli: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dom Kultury Dzielnicy Włochy.

W ramach Światowego Dnia bez Tytoniu przypadającego na 31 maja 2008 r. Ośrodek Wspierania Rodziny i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku zorganizowały akcję edukacyjną.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie „Farmakoterapia w leczeniu uzależnienia od alkoholu”

 

W dniach 16 – 17 czerwca br. w Ośrodku Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XVIII już sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.).

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZMINU CERTYFIKACYJNEGO 16-17 VI BR.

ZAPRASZAMY
Do udziału w jubileuszowej XXV Letniej Szkole Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, która podobnie jak w poprzednich latach odbywać się będzie w pięknie położonym górskim ośrodku „ORLE GNIAZDO” w Szczyrku w dniach od 4 do 7 września 2008 r.

Projekt „Ukryte Skrzydła” zlokalizowaliśmy świadomie na terenie Nowej Huty. Specyfika tego środowiska oraz liczne stereotypy związane z tą dzielnicą, nie pozwalają ukazać prawdziwego oblicza tego miejsca. Zrozumienie ogromnej potrzeby na tego typu działalność dla młodzieży to podstawa naszej misji.

... Tu zobacz naszą stronę >>>

 

W dniach 14-16 lipiec 2008 r. przeprowadzona została akcja informacyjna skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych. Organizatorem akcji był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

W dniach 20-22 października 2008 r w Zakopanym-Kościelisku odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym - Koncepcja Przywiązania-Implikacje dla Pracy Socjoterapeutycznej”. W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 140 osób -przedstawicieli świetlic socjoterapeutycznych oraz placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym z terenu całej Polski.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację w roku 2008 zadań z zakresu profilaktyki... Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięty został trzyletni konkurs na realizację w latach 2008 – 2010 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie.......

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie