PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Diecezja Warszawsko-Praska zaprasza lekarzy z całej Polski, studentów medycyny, osoby duchowne, pacjentów oraz wszystkich zainteresowanych na II konferencję naukową „Alkoholizm i nie tylko – społeczeństwo wobec problemu wybranych uzależnień”, która odbędzie się 7 listopada 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestników poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

PROGRAM I ZGŁOSZENIA: http://diecezja.waw.pl/4368 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Miastem Poznań organizuje w dniu 27 listopada 2015 r. konferencję „Pomoc profesjonalna i samopomoc w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zaprasza do wzięcia udziału w konferencji  „Uzależnienia we współczesnym świecie – od teorii do praktyki” która odbędzie się w dniach 13-14 listopad 2015 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH przy ulicy Mszczonowskiej 6.

Czytaj więcej...

Jaką opłatę naliczyć, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uiści opłaty w terminie lub nie złoży oświadczenia w terminie albo w obu tych przypadkach jednocześnie? Co jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i uiści opłatę w niższej wysokości niż należna?

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016, zlecanych przez PARPA w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie
alkoholizmowi):
Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej...

Za nami I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie pt. "FASD - problem kliniczny i społeczny" (30.09 – 2.10.2015 Dwór w Tomaszowicach) - pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. W jednym miejscu i czasie spotkali się światowej sławy eksperci z Polski i z zagranicy, lekarze, specjaliści, pedagodzy, wychowawcy, rodzice i opiekunowie, którzy działają na rzecz lub mają kontakt z dziećmi z FASD oraz osoby chcące zdobyć wiedzę na temat Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

W dniach 16-17 października br. w Ośrodku „BINDUGA” w Broku odbędzie się dwudniowe ogólnopolskie seminarium pt. „Praktyczne aspekty upowszechniania standardów – jak właściwie dobierać narzędzia, aby osiągnąć cel”.

W dniach 26-27 listopada 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla osób udzielających porad w lokalnych punktach konsultacyjno-informacyjnych dla członków rodzin z problemem przemocy.

W dniach 18-20 listopada 2015 w Zakopanem odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa poświecona profilaktyce problemowej „Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole, nastawiona na systemowe wspieranie pozytywnych zachowań”.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „FASD – Problem kliniczny i społeczny”, organizowana przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędzie się w dniach 1-2 października (czwartek, piątek ) 2015 roku.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.mcpu.krakow.pl oraz http://www.dzieciecyszpital.pl/szpital/index.php.

Zaproszenie

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej zaprasza wszystkich pracowników ochrony zdrowia w Polsce na Konferencję Naukowo-Szkoleniową >>Sposób na  „trudnego pacjenta”. Dialog motywujący w opiece zdrowotnej<<, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18 października 2015r.

Czytaj...

Dziś, 9 września (9 miesiąca, 9 dnia i o godzinie 9:09) obchodzimy Międzynarodowy Dzień FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Symboliczna „9” odnosi się do 9 miesięcy ciąży.
Każda ilość alkoholu wypitego w czasie ciąży może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Dzieje się tak, gdyż nie ma bezpiecznej, uniwersalnej dawki alkoholu, którą można zalecić kobiecie ciężarnej zapewniając ją tym samym, że jej dziecko jest bezpieczne. Lampka wina, szklanka piwa czy kieliszek mocniejszego trunku -  to wszystko są niebezpieczne dawki dla prawidłowego rozwoju dziecka. FASD może objawiać się poprzez wady wrodzone (np. wady serca, nerek, OUN), problemy edukacyjne, problemy społeczne czy choroby psychiczne. FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję przez cały okres ciąży.

Akademia Motywacji organizuje szkolenie „Zastosowania dialogu motywującego do pracy grupowej.” Tego jeszcze w Polsce nie było! Szkolenie będzie w całości poświęcone pracy z grupą w oparciu o dialog motywujący. Prowadzenie pracy z grupą zgodnie z założeniami dialogu motywującego należy jeszcze w Polsce do rzadkości, natomiast na świecie staje się oraz bardziej popularne.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zamyka nabór uczestników szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbędzie się w dniach 26-27 października 2015r.  Do udziału w szkoleniu możemy zakwalifikować 54 uczestników, a do dnia 4 września zgłosiło się ponad 80 osób.     
W związku z powyższym prosimy o nie nadsyłanie zgłoszeń.                                      
Zgodnie z pierwotną informacją do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności przyjmowani byli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne informacje o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz o miejscu zakwaterowania.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie