PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Miasto Ostrów Wielkopolski do Sieci Gmin Wiodących.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu i doskonaleniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Klub Abstynenta „Promień” we Włocławku zaprasza dzieci i młodzież, spędzającą wakacje w mieście do udziału w akcji „Czyste Wakacje – Nie ćpam, nie piję nie palę”. Program ma charakter edukacyjno-informacyjny, realizowany przez spotkania, prelekcje, gry, zabawy, konkursy z nagrodami itp. (od środy do soboty w godz. 16.00-21.00).

24 czerwca 2008 r. w dzienniku „Polska” ukazał się artykuł Pana Roberta Kiewlicza pt. „Za sprzedanie piwa dziecku sklepikarz pójdzie z torbami”. Artykuł ten zawiera szereg niezgodnych z prawdą twierdzeń na temat opracowywanej przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Tu zobacz artykuł >>>>>

 

„Bez dowodu nie kupisz” to hasło nowej akcji, prowadzonej w Radomsku od 19 czerwca.

 

W dniu 16 czerwca 2008 roku w siedzibie PARPA, przy ul. Szańcowej 25 w Warszawie odbyła się narada Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt „Ukryte Skrzydła” zlokalizowaliśmy świadomie na terenie Nowej Huty. Specyfika tego środowiska oraz liczne stereotypy związane z tą dzielnicą, nie pozwalają ukazać prawdziwego oblicza tego miejsca. Zrozumienie ogromnej potrzeby na tego typu działalność dla młodzieży to podstawa naszej misji.

... Tu zobacz naszą stronę >>>

 

ZAPRASZAMY
Do udziału w jubileuszowej XXV Letniej Szkole Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, która podobnie jak w poprzednich latach odbywać się będzie w pięknie położonym górskim ośrodku „ORLE GNIAZDO” w Szczyrku w dniach od 4 do 7 września 2008 r.

 

W dniach 16 – 17 czerwca br. w Ośrodku Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XVIII już sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.).

Osoby zakwalifikowane na szkolenie „Farmakoterapia w leczeniu uzależnienia od alkoholu”

W ramach Światowego Dnia bez Tytoniu przypadającego na 31 maja 2008 r. Ośrodek Wspierania Rodziny i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku zorganizowały akcję edukacyjną.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZMINU CERTYFIKACYJNEGO 16-17 VI BR.

„ Płodowy Zespół Alkoholowy - od diagnozy do terapii”

W dniach 23-24 maja 2008 roku w Warszawie odbyła się III edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych.

Organizatorami Przeglądu byli: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dom Kultury Dzielnicy Włochy.

W DNIU 24 MAJA 2006 ROKU SEJM RP PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTANOWIENIA DNIA 1 CZERWCA – DNIEM BEZ ALKOHOLU.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie