PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

CERTYFIKATY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

 

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, iż został znowelizowany Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Wsłuchując się w Państwa uwagi zbierane podczas trwania programu oraz po konsultacjach z Zespołem Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowiliśmy wprowadzić zmiany w procesie certyfikacji. Zmiany mają na celu umożliwienie dostępu szerszej grupie zainteresowanych osób do udziału w programie. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwość prezentacji autorskiego programu, który pomimo opracowania nie został zrealizowany w środowisku lokalnym. Zmiana ta pozwala na udział w programie wszystkim tym, których pomysły i rozwiązania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomimo ich wysokiej jakości, z różnych powodów nie zostały wprowadzone w życie.

Zwiększyliśmy także pule pytań wchodzących w skład testu, dbając o systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Znowelizowana zastała także lista lektur oraz aktów prawnych.

Równocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż posiadanie certyfikatów nie jest wymagane prawem, a wdrożony Program ma przede wszystkim na celu podniesienie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Dodatkowych informacji na temat Programu udzielą Państwu z Pan Piotr Sędek Kierownik Działu Programów Lokalnych, tel.(022) 2506351 i Pani Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora PARPA tel. (022) 2506325. Zapraszamy Państwa do lektury Programu oraz do składania zgłoszeń.

Program potwierdzania kwalifikacji<<<<<

Załącznik nr.1 <<<<<

Załącznik nr.2 <<<<<

Załącznik nr.3 <<<<<

Pytania otwarte <<<<<

Pytania testowe <<<<<

Spis lektur <<<<<

Zmiany w programie certyfikacji osób pracujących w społecznościach lokalnych.

Informujemy, że 18 kwietnia 2017 roku zostały zmodyfikowane kryteria oceny w programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zmienione zostały zasady przyznawania punktów za 3 obowiązkowe części egzaminu. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

W  Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, w rozdziale III punkt 2 litery  od "c" do "e" otrzymują brzmienie :

"c) egzamin zostanie uznany za zdany, gdy suma punktów ze wszystkich trzech części wyniesie minimum 65 punktów. Osoby, które osiągną wynik w przedziale
od 90 - 100 punktów będą, za ich zgodą, wyróżniane specjalnym pismem przesłanym do nich i do ich pracodawców z podpisem Dyrektora PARPA oraz Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej,
d) osoba, która uzyska z testu mniej niż 35 punktów nie zostanie dopuszczona do dalszych części egzaminu,
e) egzamin będzie uznany za zdany jeśli liczba uzyskanych punktów z poszczególnych części egzaminu będzie wynosiła odpowiednio minimum:
dla części pierwszej 35 punktów, dla części drugiej  18 pkt i dla części trzeciej 12 pkt."

Zmiana wchodzi w życie z dniem podpisania.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie