PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 
 
1. 24 godziny na dobę. Media Rodzina, Poznań, 2000
1. Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B.: Terapia poznawcza uzależnień. Wydawnictwo UJ, Kraków 2007
2. Bętkowska-Korpała B. (red.): Uzależnienia w praktyce klinicznej – zagadnienia diagnostyczne. Wydawnictwo PARPAMEDIA, Warszawa 2008.
3. Cierpiałkowska, L., Ziarko, M.: Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
4. Connors G.J., DiClemente C.C., Velasquez M.M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2015
5. Cooper M., Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 2010
2. Dodziuk A.: Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 2007
3. Dodziuk A., Kapler L.: Nałogowy człowiek. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 2007
6. Erikson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
7. Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. Wydawnictwo Charaktery, Kielce, 2006
8. Margasiński A.: Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Wydawnictwo Impuls 2011
9. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna psychoterapia uzależnień - teoria i praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006
10. Mellody B.: Koniec współuzależnienia. Jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie. Media Rodzina, Poznań, 2003
11. Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A.: Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
12. Miller M., Gorski T.T., Miller D.K.: Jak wytrwać w trzeźwości Poradnik zapobiegania nawrotom choroby. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 1995
13. Miller M., Gorski T.T., Miller D.K.: Naucz sie od nowa żyć. Przewodnik dla zdrowiejących z uzależnień od substancji chemicznych. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 2000
14. Miller W.R., Rollnick S.: Dialog motywujący. Jak pomoc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
15. Miller P.M. (red.): Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
16. Ogińska-Bulik N.: Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? Difin, Warszawa 2010.
17. Okun B.: Skuteczna pomoc psychologiczna, IPZ, Warszawa 2002
18. Sobolewska-Mellibruda Z.: „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików.” IPZ, Warszawa 2011
19. Wegscheider-Cruse S.: Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000
20. Woititz J.G.: Małżeństwo na lodzie. Jak nauczyć się żyć z alkoholikiem. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 2002
21. Woronowicz B.: Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina. Parpamedia, 2009
22. Woydyłło E.: Rak duszy. O alkoholizmie. Wydawnictwo Literackie, 2011
23. Woydyłło E.: Początek drogi. Wykłady psychologa na oddziale odwykowym. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 2015
 
 
 
 
 
 
 

Slide background
Slide background
Slide background

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie