PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

 1. Baumeister R.F., Heatherton T.F., Tice D.M.: Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. PARPA, Warszawa 2000
 2. Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B.: Terapia poznawcza uzależnień. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
 3. Bętkowska-Korpała B., Gąsior K., Maciek-Haściło B., Ryniak J. Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu. PARPA, Warszawa 2016
 4. Bętkowska-Korpała B. Osobowościowe uwarunkowania procesu zdrowienia u osób uzależnionych od alkoholu. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Kraków 2013
 5. Bieńkowski P., Habrat B., Jarema M., Mierzejewski P., Samochowiec J., Wojnar M., Rybakowski J.: „Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP).” Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, Nr 3–4, s. 133–139
 6. Chodkiewicz J.: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 7. Chodkiewicz J.: „Głód alkoholu – konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru.” Alkoholizm i Narkomania, 2014, 27: 265-272.
 8. Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D., Gąsior K., Juczyński A., Biedrzycka A., Nowakowska-Domagała K.: „Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne.” Polskie Forum Psychologiczne, 2015, 20(4): 467-483
 9. Chodkiewicz J., Gąsior K. (red.): „Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu”. Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2013
 10. Cierpiałkowska, L., Ziarko, M.: Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
 11. Connors G.J., DiClemente C.C., Marden Velasquez M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2015
 12. Erikson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
 13. Fudała J., Poza paradygmatem abstynencji. Ograniczenie picia jako cel terapii. Wydawnictwo Remedium, Warszawa 2017
 14. Gąsior K.: Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012
 15. Gossop : Nawroty w uzależnieniach. Wydawnictwo PARPA, Warszawa 1997
 16. Habrat B., Waldman W., Sein Anand J.: „Postepowanie w alkoholowych zespołach abstynencyjnych.” Przegląd Lekarski, 2012, 69(8): s. 470-476
 17. Jabłoński P., Bukowska B., Czabała J. Cz. (red.), Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012
 18. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, IPiN, Kraków – Warszawa - 1997
 19. Klingemann J.: Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Wydawnictwo Uniwerytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
 20. Leonard K.E., Blane H.T.: Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. PARPA, Warszawa 2003
 21. Lindenmeyer J.: Ile możesz wypić. GWP, Gdańsk 2007
 22. Margasiński A.: Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2011
 23. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna psychoterapia uzależnień - teoria i praktyka. IPZ PTP, Warszawa 2006
 24. Miller P.M. (red.): „Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych”. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
 25. Miller W.R.: Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Wydawnictwo Parpamedia, Warszawa 2009
 26. Miller W.R., Munoz R.F.: Picie pod kontrolą. PARPA, Warszawa 2017
 27. Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A.: Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
 28. Miller W.R., Rollnick S.: Dialog motywujący. Jak pomoc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
 29. Modrzyński R.: Abstynencja czy ograniczanie picia? Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017
 30. Motywowanie do zmiany, płyta CD, PARPA 2014
 31. O’Farrell T.J., Fals-Stewart W., Behawioralna terapia par w leczeniu uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2008
 32. Ogińska-Bulik N.: Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010
 33. Poprawa R. Skazani na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015
 34. Sobolewska-Mellibruda Z.: „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików.” IPZ, Warszawa 2011
 35. Standardy form pomocy psychologicznej dla różnych grup dorosłych dzieci alkoholików oraz kwalifikacji osób im pomagających. parpa.pl
 36. Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomani, Warszawa 2007
 37. Wieczne dziecko, płyta CD PARPA 2007
 38. Wojnar M. (red.) Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu. PARPA, Warszawa 2017
 39. Woronowicz B. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina. Parpamedia, Warszawa 2009
 
 
 
 
 
 
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie