PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 2 – 3 grudnia odbył się Egzamin Certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

W dniach 2 – 3 grudnia br. w Warszawie, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6, odbyła się XXIX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pracami złożyło w wymaganym terminie 88 osób (80 osób starało się o tytuł specjalisty a 8 o tytuł instruktora). 8 osobom (w tym 1 kandydatowi do tytułu instruktora) Komisje Egzaminacyjne nie zaliczyły prac, co oznaczało niedopuszczenie tych osób do egzaminu. Niestety, ponownie klika osób zostało niedopuszczonych z powodu dokonania autoplagiatu w związku z czym przypominamy, że wymóg napisania nowej pracy, w sytuacji wcześniejszego nieprzyjęcia pracy do egzaminu czy nieobronienia pracy na egzaminie ustnym, oznacza opisanie faktycznego przebiegu pracy terapeutycznej z nowym tj. innym, realnie prowadzonym pacjentem. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że przyjęte do obrony prace, mogą być na różnym poziomie. Zdarzają się bardzo dobre prace a czasem tylko takie, które w minimalnym stopniu spełniają warunki przyjęcia do obrony. Prace dobre jest zwykle łatwiej obronić w związku z tym, że jest do nich mniej pytań, prace słabsze - z reguły obronić jest trudniej.

Podsumowując, do grudniowego egzaminu zakwalifikowano 80 osób – 73 starały się o certyfikat specjalisty a 7 o certyfikat instruktora. 2 osoby nie zdały części pisemnej egzaminu – testu. 13 osób kandydujących do tytułu specjalisty nie zaliczyło części ustnej egzaminu.

Tym samym grono Specjalistów Psychoterapii Uzależnień powiększyło się o 58 osób:
Piotra Adamusa, Katarzynę Bednarek, Mirosławę Bierwiaczonek, Krystynę Bławat-Bronk, Monikę Budynek, Annę Danowską, Katarzynę Domuradzką, Katarzynę Dudys, Paulinę Dziubińską, Beatę Filar, Agnieszkę Fitt, Danutę Gajdę, Agnieszkę Gdowik, Aleksandrę Gołąb, Hannę Gorejko, Macieja Gortatewicza, Monikę Jastrzębską, Danutę Jodłowską, Emilię Kaczor, Agnieszkę Kasperek-Malec, Joannę Klekotko, Krzysztofa Kluczyńskiego, Barbarę Kmieć, Elizę Kordońską-Lulek, Sylwię Korecką-Ziółkowską, Martę Kosakowską, Annę Kozieł, Arletę Kruszyńską, Irenę Kwirant, Dorotę Lewandowską-Szczęsną, Wiktora Łuczaka, Wiolettę Maciejewską, Beatę Maćkowiak-Serazetdinow, Agatę Marczak, Krystynę Maszotę, Martę Mazurską, Agnieszkę Moroz, Katarzynę Mroziewską, Agatę Niemczynowicz, Milenę Niewiadomską, Agnieszkę Okoń, Dagmarę Olejnik, Magdalenę Opatowicz, Justynę Pojawa, Grażynę Sardakowską, Elżbietę Sobkowiak, Renatę Strój, Sylwię Szatkowską, Dorotę Szczodrowską, Ewę Szkudlarek, Marzenę Szymańską, Tomasza Śliwę, Dorotę Śliwińską-Łuczak, Agatę Torbicką, Katarzynę Trybek, Daniela Werrę, Sylwestra Wolka, Monikę Zaleśkiewicz.

Wśród Instruktorów Terapii Uzależnień witamy 7 osób:
Dariusza Bogackiego, Krystynę Jędrysek, Jacka Kaczmarskiego, Andrzeja Koralewskiego, Mirosława Lupę, Ireneusza Margola, Annę Rzepę.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy.

Osoby, które nie posiadają certyfikatu serdecznie zapraszamy do przystąpienia do egzaminu w kolejnej sesji. Terminy sesji podane będą w uaktualnionym w styczniu „Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu” (www.parpa.pl - Certyfikacja terapeutów). Pula pytań egzaminacyjnych (testów) zamieszczona na stronie internetowej PARPA (Certyfikacja terapeutówPytania egzaminacyjne) może ulec zmianom. Zmiany te mogą być wprowadzone najpóźniej do 90 dni przed terminem egzaminu.
Korzystając z okazji przypominamy, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu. W wyniku wejścia w życie z dniem 1 lipca 2012 r. „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi” (DZ.U. poz. 734) nie istnieje już możliwość przedłużania ważności zaświadczeń o uzyskanym statusie. Jednocześnie każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyłącznie jednego statusu na podstawie nowych przepisów, niezależnie od tego czy osoba ma/miała nadany status przed 1 lipca br. (i ewentualnie status ten był przedłużany), czy osoba występuje po raz pierwszy. Uprzednio nadane statusy zachowują swoją ważność zgodnie z datą widniejącą na danym zaświadczeniu. Po nowy status należy wystąpić na wniosku o potwierdzeniu statusu (dostępnym na www.parpa.plCertyfikacja terapeutówWzory dokumentów), który powinien wpłynąć do PARPA najlepiej, nie później niż na miesiąc przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego statusu. Osoby dopiero rozpoczynające szkolenie I etapu, zobowiązane są do wystąpienia o status przed jego ukończeniem – warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest posiadanie statusu.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie