PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

<< Tu zobacz prezentację: Ciąża bez alkoholu >>

 

INFORMACJA O KAMPANII „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”
 
 
Cele kampanii:
ü Zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży
ü Zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód
 
Grupa docelowa:
ü Kobiety w wieku rozrodczym (w tym w ciąży)
ü Całe społeczeństwo (zwykle jest ktoś, kto częstuje kobietę alkoholem, kto jest świadkiem tego, jak pije ona alkohol, albo ktoś zachęcający ją do picia czerwonego wina w ciąży)
 
Patronat: Minister Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Biuro WHO w Polsce
 
Patroni i partnerzy medialni: AGORA S.A., RMF FM, Multikino, Mamo to ja,
Będę mamą, dziewięć szczęśliwych miesięcy, POLITYKA
 
Partnerzy medialni: Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 
Partnerzy:
Instytut Matki i Dziecka
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
Fundacja „Daj Szansę”
 
Media Concept
Szkoła Mistrzów Reklamy
 
Czas realizacji:
- media: wrzesień 2007 – wrzesień 2008 r.
- gminy: od września 2007 roku (działania wieloletnie)
 
Główny przekaz
Główny przekaz kampanii to informacja, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Kampania zachęca kobiety do zachowania całkowitej abstynencji w okresie ciąży. Wiedza skierowana jest do wszystkich kobiet pijących alkohol (nie tylko uzależnionych), będących w wieku rozrodczym.
 
Udział samorządów
Do kampanii zostały zaproszone wszystkie samorządy lokalne, spośród 2500 przystąpiło do niej blisko 700 samorządów gminnych i 12 wojewódzkich. Oznacza to, że co czwarty samorząd w Polsce bierze w niej udział, co zapewnia jej ogólnopolski zasięg. Gminy razem z zaproszeniem otrzymały deklarację, w której przedstawiono zakres możliwych w ramach kampanii działań. Wszystkie samorządy zadeklarowały gotowość dystrybucji materiałów edukacyjnych, które trafiły m.in. do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, do urzędów administracji, do poradni ginekologicznych, a także do innych miejsc użyteczności publicznej. Więcej informacji o aktywności gmin znajduje się na stronie www.ciazabezalkoholu.pl.
 
Kampanię prowadziły dotąd 683 podmioty w tym: 621 gmin, 12 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie) oraz 3 powiaty, 17 dzielnic Warszawy, 6 stowarzyszeń abstynenckich, 1 szpital, 2 fundacje, 3 szkoły, 2 dekanaty, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy i 15 innych podmiotów.
W tym gminy: miejskie: 210, wiejskie: 233, miejsko-wiejskie: 178.
 
 
Działania własne PARPA
Poza współpracą z samorządami PARPA prowadziła kampanię adresowaną do mediów i specjalistów służby zdrowia.
Przygotowano m.in. spot telewizyjny. PARPA zabiegała o jego emisję w telewizji publicznej, na przeszkodzie stanęła jednak kampania wyborcza jesienią ubiegłego roku. Po ponownych negocjacjach kierownictwo telewizji publicznej zdecydowało, że spoty będą emitowane na początku września br.
W ciągu roku zorganizowano osiem spotkań/konferencji z przedstawicielami mediów i z udziałem ekspertów, w tym jedno rok temu w Sopocie.
Dyrektor PARPA powołał Zespół Ekspertów PARPA ds. ograniczania szkód wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. W skład zespołu wchodzą: lekarze zajmujący się problemem FAS (płodowy zespół alkoholowy), psycholodzy i działacze organizacji pozarządowych, którzy na co dzień pracują z dziećmi z FAS oraz z ich rodzinami a także pracownicy PARPA. Zespół pracuje nad długofalowym planem działań.
Wszystkie informacje dotyczące kampanii publikowane są na stronie www.ciazabezalkoholu.pl
 
 
Kampania w mediach:
Ukazało się ok. 250 informacji prasowych dotyczących kampanii i negatywnego wpływu alkoholu na rozwój płodu. Połowa z nich miała zasięg ogólnopolski, a połowa zasięg lokalny (mazowieckie, lubelskie, małopolskie, śląskie i pomorskie). Najczęściej cytowanymi ekspertami byli: Pani Klecka, Pan doc. Niemiec oraz dr Raczyński, dr Liszcz, w 43 artykułach wypowiadali się inni lekarze.
Wyemitowano kilkadziesiąt materiałów radiowych i telewizyjnych m.in. TVP – oddziały regionalne, radiowa Trójka, RMF.
Oglądalność strony www.ciazbezalkoholu.pl - to do tej pory ponad 30 tys. wizyt.
Wyrażenie „Ciąża bez alkoholu” w wyszukiwarce www.google.pl pojawia się 185.000 razy
 
 
Narzędzia wykorzystywane w kampanii:
 
Materiały edukacyjne - każda z gmin, która przystąpiła do kampanii otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne do dystrybucji. Do gmin trafiły materiały edukacyjne: ulotki, plakaty, broszury dla pacjentów, broszury dla lekarzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko oraz o ryzyku wystąpienia FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy) u dzieci matek pijących alkohol podczas ciąży.
W ramach kampanii rozdystrybuowano:
- ponad 1 163 000 ulotek „Ciąża bez alkoholu”
- ponad 378 000 broszur i książek dla pacjentek i lekarzy
- blisko 61 500 plakatów „Nie piję za jego zdrowie”
- ponad 22 000 płyt z filmem „Wieczne dziecko”
- ok. 600 kopii filmu z pikniku edukacyjnego z okazji Światowego Dnia FAS w roku 2006.
 
W kampanii wykorzystano także wystawę fotogramów pt. „FAScynujące dzieci”. Fotogramy przedstawiają dzieci z FAS i ich opiekunów podczas obozu terapeutycznego.
W kilkudziesięciu miastach Polski pojawiło się także 256 citylightów oraz 94 billboardy kampanijne.
 
Spoty telewizyjne i radiowe - gminy otrzymały spoty do emisji w regionalnych mediach.
Artykuły prasowe i audycje telewizyjne - wzory informacji prasowych o kampanii i pikniku edukacyjnym z okazji Światowego Dnia FAS znajdowały się w przesłanych gminom materiałach.
 
Rodzinne pikniki profilaktyczno - edukacyjne – gminy otrzymały też scenariusz oraz film z warszawskiego pikniku z okazji Światowego Dnia FAS w roku 2006. W ramach obchodów Światowego Dnia FAS w roku 2007 odbył się m.in. piknik w Sopocie, a w roku 2008 w Krakowie.
 
Strona internetowa www.ciazabezalkoholu.pl: tu zamieszczone są informacje o kampanii oraz o zaangażowaniu w nią gmin.
 
Lokalne debaty, spotkania, szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych –scenariusz debaty gminy otrzymały w wysyłce razem z materiałami edukacyjnymi. Celem debaty lokalnej jest nagłośnienie problemu oraz zachęcenie tzw. służb pierwszego kontaktu – lekarzy, pracowników socjalnych, nauczycieli, policjantów itp. do podejmowania działań edukacyjnych wobec kobiet, które piją alkohol w okresie ciąży. Każda z tych służb, ze względu na prawdopodobieństwo kontaktu z kobietami uzależnionymi od alkoholu, czy pijącymi w sposób problemowy powinna wiedzieć o możliwości skierowania takiej kobiety na konsultację do specjalisty z placówki leczenia uzależnień celem diagnozy i udzielenia pomocy (lista placówek lecznictwa odwykowego w Polsce znajduje się na stronie internetowej www.parpa.pl).Ważne, aby taka interwencja miała charakter edukacyjny, a nie prowadziła do poczucia winy i oskarżania. Kobiety w ciąży często piją alkohol, bo nie są świadome jego szkodliwego działania na dziecko.
 
Katalog działań w gminach nie wyczerpuje zaproponowanych przez PARPA form aktywności – gminy mogą także np. włączać zajęcia edukacyjne dotyczące negatywnego wpływu alkoholu na ciążę w program studiów wyższych uczelni – szczególnie kierunków medycznych i społecznych, przedstawiać temat podczas kursów przedmałżeńskich, zachcieć księży, aby podczas mszy zwracali uwagę na konieczność zachowania abstynencji w ciąży itp.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie