PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Zespół doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego.

1. Skład Zespołu:

 1. prof. dr hab. med. Marcin Wojnar
 2. dr n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała
 3. dr n. hum. Tomasz Głowik
 4. dr n. hum. Justyna Klingemann
 5. dr n. med. Bohdan Woronowicz
 6. Anna Bakuła
 7. Dorota Reguła
 8. Jolanta Ryniak
 9. Stanisław Wolny


2. Do zadań Zespołu należy:

  1. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących lecznictwa odwykowego;
  2. opracowanie projektu standardów pracy placówek lecznictwa odwykowego;
  3. konsultowanie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych;
  4. wypowiadanie się, na wniosek Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w innych sprawach z zakresu lecznictwa odwykowego.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie